Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
The Faculty of Law of the Yerevan State University is one of the oldest faculties of Alma Mater with rich educational and scientific traditions formed during 80 years of its history.:
>
Davit Z. Avetisyan

Candidate of Law, Associate Professor | Chair of Criminal Processing and Criminalistics

Խափանման միջոց կիրառելու հիմնախնդիրները մասնավոր մեղադրանքի գործերով՝ ըստ ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծի
2016 | Article
«Պետություն և իրավունք», 2016, թիվ 2(72), էջ 141-158
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպային որոշումների կիրառումը ՀՀ վճռաբեկ դատարանի պրակտիկայում
2016 | Article
Roundtable discussion on the use of precedent to promote human rights, 23-25 June 2016, Dilijan / Գիտական աշխատությունների ժողովածու/ Դ. Զ. Ավետիսյան։ – Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 834-847
Դավիթ Ավետիսյան , Սերժիկ Ավետիսյան
Քրեական գործի վարույթը և (կամ) քրեական հետապնդումը բացառող հիմքերը ՀՀ վճռաբեկ դատարանի առանձին որոշումների վերլուծության համատեքստում
2016 | Article
Դատական իշխանություն, հուլիս 2016, 7 (205), էջ 10-20
Դավիթ Ավետիսյան , Ելիզավետա Դանիելյան
Դատական ակտի կատարման փուլում դրա վերաբերյալ ծագած կասկածների և անհստակությունների լուծումը ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումների վերլուծության համատեքստում
2016 | Article
Դատական իշխանություն, հուլիս 2016, 7 (205), էջ 20-26
Դավիթ Ավետիսյան , Տիգրան Ղազարյան
«Կաշառակերություն» և «կաշառք» եզրույթների քրեաիրավական բովանդակության հիմնախնդիրները
2016 | Article
Դատական իշխանություն, հուլիս 2016, 7 (205), էջ 114-122
Մարդուն օրգաններ և/կամ հյուսվածքներ փոխպատվաստելու ոլորտում կատարվող՝ մարդու կյանքի դեմ ուղղված հանցագործությունների քրեաիրավական որակման առանձնահատկությունները (կյանքի իրավունքի վերաբերյալ ՀՀ քրեական իրավունքի տեսության մեջ և ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախադեպային իրավունքում առկա մոտեցումների համատեքստում)
2016 | Article
Դատական իշխանություն, հուլիս 2016, 7 (205), էջ 122-134
Մարդուն օրգաններ և (կամ) հյուսվածքներ փոխպատվաստելու ոլորտում կատարվող՝ մարդու առողջության դեմ ուղղված հանցագործությունների քրեաիրավական որակման առանձնահատկությունները (առողջության իրավունքի վերաբերյալ ՀՀ քրեական իրավունքի տեսության մեջ և ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախադեպային իրավունքում առկա մոտեցումների համատեքստում)
2016 | Article
Դատական իշխանություն, հուլիս 2016, 7 (205), էջ 134-142
Ինչ կարգավիճակում է ՀՀ դատավորը
2016 | Article
Դատավորի կարգավիճակի մասին տարածաշրջանային համաժողով, Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 807-811
Դավիթ Ավետիսյան , Անի Դանիելյան
Պետության՝ կյանքի իրավունքի պաշտպանության պոզիտիվ պարտականության դատավարական կողմը ՀՀ վճռաբեկ դատարանի առանձին որոշումների վերլուծության համատեքստում
2016 | Article
Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 276-290
Դավիթ Ավետիսյան , Անի Դանիելյան
Արագացված դատաքննությունը ՀՀ վճռաբեկ դատարանի առանձին որոշումների վերլուծության համատեքստում
2016 | Article
Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 291-301
Դավիթ Ավետիսյան , Անի Դանիելյան
Դատական վերահսկողությունը բանկային գաղտնիք կազմող տեղեկություններ ստանալուն ուղղված քննչական գործողությունների նկատմամբ (ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումների վերլուծություն)
2016 | Article
Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 302-308
Դավիթ Ավետիսյան , Անի Դանիելյան
Դատական վերահսկողությունը բնակարանի խուզարկություն քննչական գործողության նկատմամբ (ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումների վերլուծություն)
2016 | Article
Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 309-322
Դավիթ Ավետիսյան , Անի Դանիելյան
Դատական վերահսկողությունը օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների նկատմամբ (ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախադեպային իրավունքի վերլուծություն)
2016 | Article
Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 323-328
Դավիթ Ավետիսյան , Անի Դանիելյան
Վարույթն իրականացնող մարմնի որոշումների և գործողությունների (անգործության) հետագա դատական վերահսկողության քրեադատավարական կառուցակարգերը` ըստ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախադեպային իրավունքի
2016 | Article
Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 329-344
Դավիթ Ավետիսյան , Անի Դանիելյան
Հետագա դատական վերահսկողության սահմանները
2016 | Article
Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 345-356
Կյանքի և առողջության դեմ ուղղված հանցագործությունները (ՀՀ վճռաբեկ դատարանի` 2013-2015 թթ. նախադեպային իրավունքի վերլուծություն)
2016 | Article
Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 357-377
Մարդու և քաղաքացու սահմանադրական իրավունքների ու ազատությունների դեմ ուղղված հանցագործությունները (ՀՀ վճռաբեկ դատարանի` 2013-2015 թթ. նախադեպային իրավունքի վերլուծություն)
2016 | Article
Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 378-380
Սեփականության դեմ ուղղված հանցագործությունները (ՀՀ վճռաբեկ դատարանի` 2013-2015 թթ. նախադեպային իրավունքի վերլուծություն)
2016 | Article
Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 381-391
Հասարակական անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործությունները (ՀՀ վճռաբեկ դատարանի` 2013-2015 թթ. նախադեպային իրավունքի վերլուծություն)
2016 | Article
Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 392-400
Հասարակական կարգի և բարոյականության դեմ ուղղված հանցագործությունները (ՀՀ վճռաբեկ դատարանի` 2013-2015 թթ. նախադեպային իրավունքի վերլուծություն)
2016 | Article
Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 401-411
Պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործությունները (ՀՀ վճռաբեկ դատարանի` 2013-2015 թթ. նախադեպային իրավունքի վերլուծություն)
2016 | Article
Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 412-423
Կառավարման կարգի դեմ ուղղված հանցագործությունները (ՀՀ վճռաբեկ դատարանի` 2013-2015 թթ. նախադեպային իրավունքի վերլուծություն)
2016 | Article
Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 424-429
Արդարադատության դեմ ուղղված հանցագործությունները (ՀՀ վճռաբեկ դատարանի` 2013-2015 թթ. նախադեպային իրավունքի վերլուծություն)
2016 | Article
Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 430-432
Զինվորական ծառայության կարգի դեմ ուղղված հանցագործությունները (ՀՀ վճռաբեկ դատարանի` 2013-2015 թթ. նախադեպային իրավունքի վերլուծություն)
2016 | Article
Գիտական աշխատությունների ժողովածու/ Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 433-444
Դավիթ Ավետիսյան , Արմեն Հովհաննիսյան
Քրեական գործի վարույթը կամ քրեական հետապնդումը բացառող հիմքերի ընդհանուր բնութագիրը, դրանց իրավական հետևանքները, այդ հիմքերով կայացվող որոշմանը ներկայացվող պահանջները` ըստ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախադեպային իրավունքի
2016 | Article
Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 223-226
Դավիթ Ավետիսյան , Արմեն Հովհաննիսյան
Քրեական գործի վարույթը կամ քրեական հետապնդումը բացառող ռեաբիլիտացիոն հիմքերը ՀՀ վճռաբեկ դատարանի առանձին որոշումների վերլուծության համատեքստում
2016 | Article
Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 227-230
Դավիթ Ավետիսյան , Արմեն Հովհաննիսյան
Քրեական գործի վարույթը կամ քրեական հետապնդումը բացառող ոչ ռեաբիլիտացիոն հիմքերը ՀՀ վճռաբեկ դատարանի առանձին որոշումների վերլուծության համատեքստում
2016 | Article
Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 231-237
Դավիթ Ավետիսյան , Արմեն Հովհաննիսյան
Անձին մեղադրյալի կարգավիճակ տրված լինելը՝ որպես կալանավորման պայման (ՀՀ վճռաբեկ դատարանի իրավական դիրքորոշումների վերլուծության)
2016 | Article
Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 238-239
Դավիթ Ավետիսյան , Արմեն Հովհաննիսյան
Կալանավորման կամ կալանքի ժամկետի երկարացման օրինականության և հիմնավորվածության դատական ստուգման սահմանները՝ ըստ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախադեպային իրավունքի
2016 | Article
Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 240-242
Դավիթ Ավետիսյան , Արմեն Հովհաննիսյան
Գրավի թույլատրելիության հարցը լուծելու չափորոշիչները ՀՀ վճռաբեկ դատարանի առանձին որոշումների վերլուծության համատեքստում
2016 | Article
Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 243-249
Դավիթ Ավետիսյան , Արմեն Հովհաննիսյան
Հանձնման նպատակով անազատության մեջ պահելու ժամանակահատվածը ազատազրկման ձեվով նշանակված պատժին հաշվակցելը (ՀՀ վճռաբեկ դատարանի իրավական դիրքորոշումների վերլուծություն)
2016 | Article
Գիտական աշխատությունների ժողովածու/ Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 250-253
Դավիթ Ավետիսյան , Արմեն Հովհաննիսյան
Դատական ակտի կատարման փուլում դրա վերաբերյալ ծագած կասկածների և անհստակությունների լուծումը` ըստ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախադեպային իրավունքի
2016 | Article
Գիտական աշխատությունների ժողովածու/ Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 254-257
Դավիթ Ավետիսյան , Արմեն Հովհաննիսյան
Բացառիկ վերանայման ընդհանուր բնութագիրը, նոր կամ նոր երևան եկած հանգամանքների և հիմնարար խախտման հիմքով բացառիկ վերանայման հարաբերակցությունը միմյանց և բնականոն վերանայման միջև
2016 | Article
Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 258-262
Դավիթ Ավետիսյան , Արմեն Հովհաննիսյան
ՀՀ սահմանադրական դատարանի որոշումը՝ որպես նոր հանգամանքով բացառիկ վերանայման հիմք
2016 | Article
Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 263-267
Դավիթ Ավետիսյան , Արմեն Հովհաննիսյան
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռը՝ որպես նոր հանգամանքով բացառիկ վերանայման հիմք
2016 | Article
Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 268-275
Դավիթ Ավետիսյան , Արմեն Հովհաննիսյան
Բացառիկ վերանայման կառուցակարգերի հարաբերակցության ընդհանուր բնութագիրը
2016 | Article
Դատական իշխանություն, 2016, 7 (205), էջ 38-43
Նոր երեվան եկած և նոր հանգամանքներով բացառիկ վերանայման ինստիտուտի ծագումը և զարգացումը
2016 | Article
Դատական իշխանություն, 2016, 7 (205), էջ 26-37
Դավիթ Ավետիսյան , Անի Դանիելյան
Հետագա դատական վերահսկողության սահմանների առանձին հարցերի վերլուծությունը ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախադեպային իրավունքի համատեքստում
2016 | Article
Դատական իշխանություն, 2016, 7 (205), էջ 102-113
Դավիթ Ավետիսյան , Անի Դանիելյան
Վարույթն իրականացնող մարմնի որոշումների և գործողությունների (անգործության) հետագա դատական վերահսկողության քրեադատավարական կառուցակարգերի վերլուծությունը ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախադեպային իրավունքի համատեքստում
2016 | Article
Դատական իշխանություն, 2016, 7 (205), էջ 84-101
Դավիթ Ավետիսյան , Անի Դանիելյան
Արագացված դատաքննության ինստիտուտի առանձին խնդիրների վերլուծությունը վճռաբեկ դատարանի նախադեպային իրավունքի համատեքստում
2016 | Article
Դատական իշխանություն, 2016, 7 (205), էջ 58-69
Հանցանքի ծանրության աստիճանը` որպես կալանքի կիրառման ինքնուրույն հիմք/ դիտարկելու հիմնախնդիրները
2015 | Article
«Դատական իշխանություն», 2015, թիվ 5-6, էջեր 62-69
Կալանավորման պայմանների հետ կապված առանձին հիմնախնդիրները ՀՀ քրեական դատավարության գործող օրենսգրքում և նոր օրենսգրքի նախագծում
2015 | Article
«Դատական իշխանություն», 2015, թիվ 8-9, էջեր 88-101
Գագիկ Ղազինյան , Ռուբեն Մելիքյան , Սամվել Դիլբանդյան , Հրայր Ղուկասյան , Անահիտ Հարությունյան, Դավիթ Մելքոնյան , Արմեն Հարությունյան , Գոհար Հակոբյան, Արման Թաթոյան , Դևիդ Ռուդովսկի, Դավիթ Ավետիսյան , Արսեն Մարտիրոսյան, Գևորգ Բաղդասարյան, Հայկ Սարգսյան, Վահե Ենգիբարյան , Արթուր Չախոյան , Սերգեյ Մարաբյան, Տաթևիկ Սուջյան , Արմեն Հովհաննիսյան, Գոհար Սիմոնյան, Դավիթ Խաչատուրյան , Նելլի Աղաբաբյան
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծի հիմնախնդիրներին նվիրված գիտական հոդվածների ժողովածու
2014 | Book
Եր.: ՀՀ իրավաբանների միություն, 2014.- 576 էջ
|
Հիմնավոր կասկածը՝ որպես խափանման միջոցների կիրառման իրավաչափության պայման՝ ըստ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծի
2014 | Article
«Պետություն և իրավունք», թիվ 2(64), 2014, էջեր 35-45
Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի որոշումների գիտագործնական մեկնաբանություններ (հատոր 2)
2013 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ, հատոր 2, Երևան, 2013, 488 էջ
Կալանավորման կիրառման և իրավական կարգավորման հարցերը հայաստանում զարգացած միջնադարում (X-XIII դդ.)` ըստ Մխիթար Գոշի և Սմբատ Սպարապետի Դատաստանագրքերի
2013 | Article
«Դատական իշխանություն», 2013, թիվ (5) 166, էջեր 4-9
Կալանավորման կիրառման իրավաչափության հիմնահարցերն՝ ըստ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծի
2013 | Article
«Պետություն և իրավունք», 2013, թիվ 1(59), էջեր 67-83
«Որոգայթ փառացումե (համեմատաիրավական վերլուծություն)
2013 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու՝ նվիրված Շահեն Նիկոլայի Պետրոսյանի ծննդյան 100-ամյակին, 2013, 40-56 էջեր
Դ. Զ. Ավետիսյան , Տ. Ռ. Պետրոսյան, Հ. Ե. Սարգսյան, Վ. Գ. Ենգիբարյան
ՀՀ դատավորի վարքագծի կանոնագրքի մեկնաբանություններ (երկրորդ լրամշակված հրատարակություն)
2012 | Book
Երևան, «Զանգակ» 2012, 224 էջ
Խոշտանգումների կամ անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի քննության հրատապ հիմնախնդիրները
2012 | Book
Երևան,«Ասողիկ», 2012, 176 էջ
Մինչդատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողության հիմնախնդիրները
2012 | Book
Երևան, «Անտարես», 2012, 162 էջ
ՀՀ դատավորի վարքագծի կանոնների մեկնաբանություններ
2012 | Book
ՀՀ դատավորների միություն, Եր.-2012, 224 էջ
Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի որոշումների գիտագործնական մեկնաբանություններ (հատոր 1)
2011 | Book
Երևան «Ասողիկ» 2011, 408 էջ
Նոր քրեական օրենսգրքի մշակումը՝ որպես գիտակցված անհրաժեշտություն
2011 | Article
«Դատական իշխանություն», 2011, թիվ 7-8, էջեր 2-11
Վ. Այվազյան , Ս. Առաքելյան , Դ. Ավետիսյան , Տ. Բարսեղյան , Ա. Բաղդասարյան, Գ. Բալայան, Կ. Բալայան, Ա. Գաբուզյան , Կ. Գևորգյան , Ա. Գյուլումյան, Գ. Դանիելյան , Հ. Դանիելյան, Տ. Դավթյան , Ա. Դիլանյան, Ս. Դիլբանդյան , Ռ. Եղյան , Հ. Ենգոյան, Ա. Երիցյան, Ա. Թաթոյան , Ա. Թամազյան, Ֆ. Թոխյան, Հ. Թովմասյան, Մ. Թոփուզյան, Ա. Իսկոյան , Ա. Խաչատուրյան, Ա. Խաչատրյան, Դ. Խաչատրյան, Հ. Խաչիկյան , Ս. Ծաղիկյան, Ե. Կիրակոսյան , Գ. Կոստանյան, Լ. Հակոբյան, Հ. Հակոբյան, Ջ. Հակոբյան, Ա. Հարությունյան, Գ. Հարությունյան , Ա. Հովսեփյան, Գ. Ղազինյան , Ա. Ղամբարյան, Գ. Ղարախանյան, Հ. Ղուկասյան , Ա. Մարգարյան , Ռ. Մելիքյան , Դ. Մելքոնյան , Ս. Մեղրյան , Ա. Մկրտումյան, Գ. Մուրադյան, Ս. Մուրադյան , Հ. Նազարյան, Է. Շաթիրյան , Ա. Պետրոսյան, Գ. Պետրոսյան , Ռ. Պետրոսյան, Վ. Պողոսյան, Վ. Պողոսյան, Ժ. Ջհանգիրյան, Վ. Ռաֆայելյան , Գ. Սաֆարյան, Դ. Սերոբյան , Վ. Ստեփանյան , Ա. Վաղարշյան , Վ. Վարդանյան , Վ. Քոչարյան
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ
2010 | Book
Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Երևան, «Իրավունք» հրատ., 2010
Ա. Մկրտումյան, Դ. Ավետիսյան , Հ. Սարգսյան, Վ. Ենգիբարյան , Ռ. Մելիքյան , Լ. Աբրահամյան, Ա. Վարդապետյան
Դատավորի ձեռնարկ (Գիտագործնական վերլուծություն)
2010 | Book
Երևան «Ասողիկ»2010, 416 էջ
Վատ վերաբերմունքի և անպատժելիության դեմ պայքարը: ՀՀ օրենսդրության ու դատական պրակտիկայի հիմնախնդիրները
2010 | Book
Երևան, «Անտարես», 2010, 112 էջ
Վատ վերաբերմունքի և անպատժելիության դեմ պայքարը: Իրավական վերլուծություն մինչդատական վարույթն իրականացնող մարմինների համար
2010 | Book
Երևան, «Անտարես», 2010, 200 էջ
Հանձնման ինստիտուտի միջազգային իրավական և քրեադատավարական առանձնահատկությունները
2008 | Article
«Դատական իշխանություն», 2008, թիվ 11, էջեր 2-15
Развитие судебно-правовых реформ и совершенствование правовых институтов в республике армения
2008 | Article
«Դատական իշխանություն», 2008, թիվ 11, էջ 2-15
Վ. Գ. Ենգիբարյան , Դ. Զ. Ավետիսյան , Տ. Ռ. Պետրոսյան, Գ. Մ. Խաչատրյան, Ա. Լ. Կուբանյան
ՀՀ դատավորի վարքագծի կանոնագրքի մեկնաբանություններ
2007 | Book
Երևան , Ասողիկ 2007, 80 էջ
Արդարադատության սկզբունքը և պատիժ նշանակելիս դրա իրականացումը
2006 | Article
«Դատական իշխանություն», 2006, թիվ 11-12, էջեր 2-11
Կալանավորման հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարությունում
2006 | Book
Մենագրություն: Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2006, 416 էջ
Արդարացի դատական քննության իրավունքը (կոնվենցիայի 6-րդ հոդված)
2006 | Book
«Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիան և դրա ներպետական կիրառումը Հայաստանի Հանրապետությունում» թեմայով սեմինարի նյութեր, 2006, նոյեմբեր, Երևան
Կալանավորման պայմանները
2005 | Article
«Դատական իշխանություն», 2005, թիվ 8, էջեր 6-14
Գրավ
2005 | Article
«Դատական իշխանություն», 2005, թիվ 7, էջեր 14 -19
Կալանավորվածի խնամքի տակ գտնվող անչափահաս երեխաներին, անաշխատունակ անձանց և նրա գույքը հսկողության հանձնելը
2005 | Article
«Դատական իշխանությունե, 2005, թիվ 7, էջ 12-14
Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին եվրոպական կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածով երաշխավորված ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունքի վերաբերյալ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի հիմնարար մոտեցումները և այդ իրավունքի զարգացման ժամանակակից միտումները
2004 | Book
«Նոյյան տապան» տպագրատուն, Երևան – 2004
Անձի ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունքը և այդ իրավունքի զարգացման ժամանակակից միտումները (Եվրոպական կոնվենցիայի 5-րդ հոդված)
2004 | Book
Վերլուծություն/ Կատարվել է Թրեյնինգ Հայաստանի Մարդու իրավունքների փաստաμանների համար Նիդերլանդների Հելսինկյան կոմիտե, Ինթերայթ, ԲԾԱՀ և ՀՀԻՄ, Երևան, 21-25 հունվարի, 2004 թ., սեմինարի նյութերի հիման վրա
Մրցակցությունը քրեական դատավարությունում և քրեական գործը լրացուցիչ նախաքննության ուղարկելը
2003 | Article
«Օրենք և իրականություն», 2003, թիվ 3-4, էջեր 4-7, 2003, թիվ 5-6, էջեր 15-19
Անմեղության կանխավարկածի առանձնահատկությունները ՀՀ քրեական դատավարությունում
2003 | Article
Օրենք և իրականություն, 2003 թ., թիվ 23-24, էջեր 8-12
Մեղադրյալի իրավունքը համարվել անմեղ, քանի դեռ իր մեղավորությունը չի ապացուցվել օրենքին համապատասխան
2003 | Article
Դատական իշխանություն, 2003 թ., թիվ 6, էջեր 8-13
Կալանավորում
2002 | Article
Օրենք և իրականություն, 2002 թ., թիվ 10, էջեր 14-18
Ձերբակալվածը և նրա պաշտպան ունենալու իրավունքը
2001 | Article
Օրենք և իրականություն, 2001 թ., թիվ 22, էջեր 7-9