Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
The courses on Oriental Studies were conducted in YSU from its very foundation.:
>
Mariam Melkonyan

Lecturer | Chair of Turkish Studies
Education
2016 – present: YSU, Faculty of Oriental Studies, PhD student
2013 - 2015: YSU, Faculty of Oriental Studies (MA degree in Turkic Studies)
2009 - 2013: YSU, Faculty of Oriental Studies (BA degree in Turkish Studies)

WORK EXPERIENCE
2016 – present: Lecturer, YSU, Chair of Turkic Studies
2015 – present: Researcher, YSU, Chair of Turkic Studies

Scale of professional interests
Ottoman Language
The History of Ottoman Literature
Azerbaijani Language and Literature

Languages
Armenian, Turkish, Azerbaijani, English, Russian, Ottoman Language

mariam.melkonyan@ysu.am

15-16-րդ դարերի օսմանյան գրականության որոշ առանձնահատկությունների շուրջ
2018 | Article
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու: 2018, 1.3 (26), էջ 33-41
Բանաստեղծ-մեկենաս հարաբերությունների արտացոլումն օսմանյան դիվանի գրականության մեջ (15-16-րդ դարերի կին գրողների գրական գործունեության օրինակով)
2018 | Article
Վանաձորի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր: 2018, 1, էջ 291-304
Կրոնական թեմատիկայի արտացոլումը Միհրի Հաթունի ստեղծագործություններում
2018 | Article
Կանթեղ, 2018, 3 (76), էջ 17-24
Կնոջ էմանսիպացիայի խնդիրը Միհրի Հաթունի «Աղերսագրում»
2018 | Article
Արևելագիտության հարցեր, 2018, հատոր 14, էջ 279-288
|
Կնոջ կարգավիճակի արտահայտումը Միհրի Հաթունի «Hâteme-i Risâle» ստեղծագործության մեջ (15-16-րդ դարեր)
2017 | Article
Մերձավոր Արևելք. Պատմություն, քաղաքականություն, մշակույթ, XI-XII հատոր, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2017, էջ 275-280
15-16-րդ դարերի օսմանյան կին գրողների պոեզիայում առկա սուֆիական պատկերների շուրջ
2017 | Article
Արևելագիտության Հարցեր, XIII հատոր, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, էջ 348-361
Սիրային թեմատիկայի առանձնահատկությունները Միհրի Հաթունի պոեզիայում
2016 | Article
Արևելագիտության Հարցեր, XI հատոր, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 135-153
Կին գրողները օսմանյան գրականության մեջ (XV-XVI դարեր)
2014 | Article
Արևելագիտության Հարցեր, VIII հատոր, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, էջ 174-181