Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
The courses on Oriental Studies were conducted in YSU from its very foundation.:
>
Naira H. Poghosyan

Assistant | Chair of Turkish Studies
Education
2004 - 2009: Faculty of International Relations, Russian-Armenian (Skavonic) University
2009 - 2011: YSU, Faculty of Oriental Studies (MA degree in Turkish studies)
2011 - 2015: YSU, Faculty of Oriental Studies (PhD student in Philology)

Professional experience
2011 - till now YSU, Faculty of Oriental Studies, lecturer

Academic courses
Turkish language

Scale of professional interests
Turkish communities in Eurpoe
National minorities of Turkey

Languages
Armenian, Russian, Turkish, English, Spanish, Persian

Проблема «неуслышанности женщин» в романе турецкой писательницы Серай Шахинер «Антабус»
2021 | Article
XXXI Международный конгресс по источниковедению и историографии стран Азии и Африки "Россия и Восток. К 100-летию политических и культурных связей новейшего времени", 2021, c. 207-209, Россия
«Օտարի» կերպարը Այշե Քուլինի «Հրաժեշտ. մի առանձնատուն գերյալ քաղաքում (1918-1924)» վեպում
2021 | Article
«Արևելագիտության հարցեր», 2021, թիվ 17, էջ 59-69
Եվրոպայի ադրբեջանական համայնքների գործունեությունը 2010-ականներին
2020 | Article
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու, 2020, թիվ 1.2 (32), էջ 48-56
Д. Е. Еремеев, История Турецкой Республики с 1918 года до наших дней, Москва, «Квадрига», 2017, 376 с.
2019 | Article
Հայագիտության հարցեր, 2019, 1 (16), стр. 211-214
|
Հայերը Քյազըմ Քարաբեքիրի օրագրերում
2019 | Article
Հայագիտության հարցեր, 2019, 1 (16), 15 76-83
|
Образ султана Абдул-Хамида II в турецком историческом романе сер. ХХ в. (на примере романа Мехмеда Джемаля Кунтая «Три Стамбула»)
2019 | Thesis
XXX Международный конгресс по источниковедению и историографии стран Азии и Африки. 2019, стр. 387-388
Ռաֆայել դե Նոգալեսի հուշերը իբրև պատմական սկզբնաղբյուր
2018 | Article
Հայագիտության հարցեր, 2018, 3(15), էջ 85-96
Петросян Ю. А., Османская империя: могущество и гибель (изд. второе, испр.), Санкт-Петербург, «Наука», 2017, 350 с.
2018 | Article
Հայագիտության հարցեր, 2018, 2(14), էջ 228-230
Հայկական հարցը Հալիդե Էդիփ Ադըվարի հուշերում
2018 | Article
Արևելագիտության հարցեր, 2018, 14, էջ 138-151
Проблема детей-сиротв мемуарах Халиде Эдип Адывар (1882–1964)
2018 | Thesis
XXVI международная научная конференция "Дмитиревские чтения". 2018, p. 93
Незабываемые страницы истории изучения и популяризации творческого наследия великого узбекского поэта и гуманиста Алишера Навои в Армении и Казахстане
2018 | Article
Творческое наследие Алишера Навои и современность. 2018, стр. 8-11
Հայկական հարցը Միդհատ Շյուքրյու Բլեդայի հուշերում
2017 | Article
Արևելագիտության հարցեր: 2017, հատոր 13, էջ 11-30
О преподавании турецкого языка в ереванском государственном университете
2017 | Article
Язык и культура в эпоху интеграции научного знания и профессионализации образования. 2017, стр. 307-312
О преподавании турецкого языка в ереванском государственном университете
2017 | Article
Язык и культура в эпоху интеграции научного знания и профессионализации образования. 2017, стр. 307-312
Турецкая литература Германии конца ХХ - начала ХХI веков: основные тенденции развития
2017 | Thesis
Азия и Африка: Наследие и современность. 2017, стр. 240-242
О песпективах гуманитарного сотрудничества между Арменией и Казахстана
2016 | Thesis
Казахстан во всемирной истории: вечные ценности и новые горизонты, 2016, стр. 142
Некоторые особенности использования немецкого языка в работах турецких писателей Германии
2016 | Article
Лингвистика XXI века: традиции и новации (международная научная конференция памяти профессора В.В. Лазарева). 2016, 378-385 стр.
Նաիրա Պողոսյան , Սոնա Կարապողոսյան
Թուրքիայի Հանրապետության և թուրքական սփյուռքի համագործակցության հակահայկական ուղղվածությունը
2016 | Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 146 էջ, Հայաստան, Երևան
Հայկական թեմատիկան ժամանակակից թուրք գրականության մեջ (XX դ. երկրորդ կեսին–XXI դ. սկզբին)
2016 | Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 148 էջ, Հայաստան, Երևան
Ինքնության խնդիրը գերմանաբնակ թուրք գրողների ստեղծագործություններում 1990-2000-ական թվականներին
2016 | Article
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու, 2016թ․, 2.5 (15), 48-51 էջ, Հայաստան
«Միգրանտական» թեմատիկան Ֆաքիր Բայքուրթի «Դույսբուրգյան եռագրության» մեջ
2016 | Article
Արևելագիտության հարցեր, 2016թ․, 11, 170-181 էջ, Հայաստան
Ռուս-թուրքական հարաբերությունները Ահմեդ Ջեմալ փաշայի հուշերում
2016 | Article
Արևելագիտության հարցեր, 2016թ․, 12, 208-216 էջ, Հայաստան
Հայոց ցեղասպանության թեման ժամանակակից թուրք գրականության մեջ. համառոտ ակնարկ
2015 | Article
Անցյալի ապագան: Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2015թ․, 26-42 էջ
Հայոց ցեղասպանության թեման Գերմանիայի թուրք գրողների ստեղծագործություններում
2015 | Article
Արևելագիտության հարցեր, 2015թ․, 9, 305-331 էջ, Հայաստան
Հայոց Ցեղասպանության թեման Գերմանիայի թուրք գրողների ստեղծագործություններում
2015 | Article
Արևելագիտության հարցեր, 2015, հ. 9, 311-337
Особенности становления литературы турецкой общины Германии (1960–1980-е годы)
2015 | Article
Вестник МГУ,. сер. 13. Востоковедение, 2015. № 3, 57-64
«Գասթարբայթերական» թեմատիկայի ձևավորումը թուրք գրականության մեջ. Բեքիր Յըլդըզ
2014 | Article
Մերձավոր Արևելք, 2014, 9-10, 646-654
«Գասթարբայթերական» թեմատիկան թուրք գրող Բեքիր Յըլդըզի ստեղծագործություններում
2014 | Article
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու, 2014, 1(1), 98-102
Թուրքական բանահյուսությունը Եվրոպայում. "գերմանական թյուրքյուների" որոշ առանձնահտկությունների շուրջ
2013 | Article
Արևելագիտության հարցեր, 2013, h.8, 215-228
“Гастарбайтерская” тематика в творчестве турецкого писателя Б. Йылдыза, Международная научная конференция студентов
2013 | Thesis
аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2013», Москва, 2013, тезис доклада lomonosov-msu.ru
Ունեցվածքի հարկի կիրառումը Թւորքիայի Հանրապետությունում Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին
2010 | Article
Իրան-Նամէ, 2010, h, 42-43, 118-121.