Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
The courses on Oriental Studies were conducted in YSU from its very foundation.:
>
Zaruhi Y. Hamazaspyan

Lecturer | Chair of Arabic Studies
Education
1991 - 1996: Yerevan State University, Faculty of Oriental Studies

Professional experience
1996 - 1998: YSU, Department of Arabic Studies, assistant
1997 - 2010: YSU, Department of Arabic Studies, lecturer

Academic courses
Modern Arabic

Scale of professional interests
Arabic Language, History of the Arabic Countries of North Africa, History of Arabic Spain, Theory of Translation

Languages
Armenian (Native), Russian, Arabic, English, Spanish

Crusader Monuments in Tartus, Latakia, Homs and Hama Governorates of Syria
2017 | Article
Արաբագիտական ուսումնասիրություններ։ Հոդվածների ժողովածու: 2017թ․, 9, 140-146 էջ, Հայաստան
|
Հայկական և արաբական ժողովրդական հեքիաթների միջև նմանությունները և հայկական ավանդապատումներում առկա չթարգմանվող փոխառություններն ու բառերը։
2007 | Article
Թարգմանչական երկրորդ միջազգային գիտաժողով, Աման, Հորդանան 2007, էջ 468-484
Մուհամմեդ Մահմուդ ալ–Մակկարիի «Մահմեդական դինաստիաների պատմությունը» ստեղծագործության մեջ
2006 | Article
Մուսա իբն Նուսեյրի մասին սյուժեում միֆոլոգեմների վերլուծության փորձ, Արաբագիտական ուսումնասիրություններ Ա, Երեվան 2006, էջ 75-85
Նախաիսլամական շրջանում արաբների կրոնական պատկերացումների հարցի վերաբերյալ
2001 | Article
Արաբագիտության հարցեր 4 Երևան, 2001, էջ 3-9