Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
The process of this faculty's foundation began in 1964. :
>
Դիալեկտիկական հակասության մի ասպեկտի մասին
1976 | Article
ԵԳԱ, 1976, N 1
Քաղաքականության և էկոնոմիկայի հարաբերակցության հարցի շուրջը
1975 | Article
Բանբեր Երևանի Համալսարանի, թիվ 3, 1975
Հակասության կառուցվածքի հարցի շուրջը
1972 | Article
ԵԳԱ, 1972, համար 2
Հակասությունը որպես զարգացման աղբյուր
1971 | Article
Բանբեր Երևանի Համալսարանի, 1971, թիվ 1
Սիմեոն Ջուղայեցի
1971 | Book
Մենագրություն, Երևան, 1971, 235 էջ
Վ.Ի. Լենինը քաղաքական իշխանության և տնտեսական հարաբերությունների մասին
1970 | Article
Բանբեր Երևանի Համալսարանի, 1970, թիվ 1
Հակասության կառուցվածքի դիալեկտիկական ըմբռնումը
1970 | Thesis
Թեզիսների ժողովածու, Երևան, 1970
 
Contacts
Contacts:

Dean - Candidate of Philosophy,
Associate Professor Alexan Baghdasaryan

Dean's Office: (+374 60) 71-06-32
(inner line 76-32),
phil_psy@ysu.am