Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
The process of this faculty's foundation began in 1964. :
>
Ի. Խանամիրյան , Մ. Առաքելյան
Ընտանեկան դերերի և գերակայող դրայվերների փոխկապակցվածությունը հայ կանանց մոտ
2020 | Article
Արդի հոգեբանություն, 2019
Ստեղծարարության խթանումը ավազանկարչության համակարգված ազդեցության միջոցով (ծրագրի նկարագրություն)
2020 | Article
Проблемы развития личности в условиях глобализации: психолого-педагогические аспекты сборник научных трудов международной научно-практической конференции. 2020
Семья как важный фактор в преодолении детских травм
2020 | Article
Проблемы развития личности в условиях глобализации: психолого-педагогические аспекты сборник научных трудов международной научно-практической конференции. 2020
Ի. Խանամիրյան , Տ. Աբրահամյան, Լ. Աղաբեկյան , Հ. Ադամյան, Դ. Գևորգյան
Հոգեսոցիալական աջակցություն երեխաներին և ծնողներին. Ձեռնարկ աջակցող մասնագետների համար
2020 | Article
Զանգակ, 2020
Անի Գրիգորյան , Grigoryan A., Natasza Kosakowska‐Berezecka, Tomasz Besta
Country‐level and individual‐level predictors of men's support for gender equality in 42 countries
2020 | Article
European Journal of Social Psychology, 2020
Անի Գրիգորյան , Խաչատրյան Ն.
Մշակութային չափումների տեղայնացման փորձը «Արժանապատվության», «Պատվասիրության», «Դեմքը չկորցնելու» մշակույթների օրինակով
2020 | Article
2020 // https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43007810&pf=1
Սոսե Խաչիբաբյան , Խանամիրյան Ի.
Ստեղծարարության խթանումը ավազանկարչության համակարգված ազդեցության միջոցով (դեպքի նկարագրություն)
2020 | Article
Проблемы развития личности в условиях глобализации: психолого-педагогические аспекты. Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции. 2020, стр 821-829
HEXACO PI-R անձնային հարցարանի տեղայնացումը հայերի ընտրանքում
2020 | Article
«Արդի հոգեբանություն» գիտական հանդես, #2 (7), Երևան, 2020, էջ 63-72
Կենսակայունությունը որպես անձի հոգեբանական անվտանգությունն ապահովող չափանիշ
2020 | Article
Արդի հոգեբանություն, 2020 ,Երևան 2 (7),էջ 11-19
Artur Velyan
Անձի հոգեբանական հարմարման մեխանիզմները արտակարգ իրավիճակներում
2019 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2019 № 3 (30) էջ 74-79
|