Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
The process of this faculty's foundation began in 1964. :
>
Kristine R. Grigoryan

Associate Professor | Chair of History of Philosophy
Education
Faculty of Philosophy and Psychology, Yerevan State University: 2001 - 2007

Academic degree
Candidate: “An Epistemic Analysis of the Contemporary Conceptions of Demarcation”, 2010, Yerevan State University

Professional experience
From 2011: Lecturer, Yerevan State University
2009 - 2011: Course Instructor, Yerevan State University
2007 - 2009: Teacher Assistant, Yerevan State University

Academic courses
Logic of Science
Special Topics in Contemporary Epistemology
Topics in Philosophy of Science
Introduction to Philosophy

Scale of professional interests
Philosophy of Science
Epistemology
Ontology

Languages
Armenian, Russian, English, German

Գիտության փիլիսոփայություն (հետպոզիտիվիստական իմացաբանության ակնարկ) դասընթացի ուսումնամեթոդական ձեռնարկ
2016 | Book
Ուս. ձեռնարկ: Ասողիկ: 2016թ․, 78 էջ
|
Պոլ Ֆեյերաբենդն ընդդեմ դեմարկացիայի
2015 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2015 № 3 (18), էջ 56-65
|
Դեմարկացիայի և գիտության աճի հիմնախնդիրների նույնացումն ըստ Իմրե Լակատոսի
2015 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2015 № 2 (17), էջ 44-52
|
Իմրե Լակատոսն ընդդեմ ֆալսիֆիկացիայի
2015 | Article
Կանթեղ, 2015թ․, 4(65), 174-182 էջ