Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Romance-Germanic Philology
The Faculty of Romance and Germanic Philology was founded in 1991.:
>

Bachelor's Programmes:
Linguistics and Cross-cultural Communication - English Language/Engl. Lang. and Literature/French Lang. and Liter./German Lang. and Liter./Spanish Lang. and Liter./Italian Lang. and Liter./Transl. Studies - Engl. and Arm. Lang./Transl. Studies - German and Arm. Lang./Transl. Studies - French and Arm. Lang./Transl. Studies - Spanish and Arm. Lang.

Master's Programmes:
French Lang. and Liter./Engl. Lang. and Liter./German Lang. and Liter./Translation Studies (Engl.)/Transl. Studies (French)/Spanish Lang. and Liter./Foreign Liter./Linguistics and Cross-cultural Communication (Engl.)/Italian Lang. and Liter.

Entrant
Latest Publications
Մարգինալի կերպարը Ջորջ Մուրի «Քիրիթի հեղեղատը. սիրիական պատմություն» վեպում
2017 | Article
«Հայագիտական հանդես», թիվ 2 (36), 2017, էջ 90-97
|
В. В. Маяковский в страницах литературного наследия Рачья Тамразяна (Վ. Վ. Մայակովսկին Հրաչյա Թամրազյանի գրական ժառանգության էջերում)
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2017 № 1 (7), էջ 53-61
|
Հայերի և հայերենի ծագման խնդիրներն ըստ լեզվաբանական և գենետիկական տվյալների
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2017 № 1 (22), էջ 3-13
|
Աստվածաշնչյան կանանց կերպարները համաշխարհային գրականության մեջ. Ն. Մեյլեր, Ժ. Սարամագո, Է. Բերջես, Ն. Կազանձակիս
2017 | Article
«Վէմ» համահայկական հանդես, հոկտեմբեր-դեկտեմբեր, թիվ 4 (56), 2016, Երևան, էջ 104-116
|
Տեսիլքն ու խորհրդանիշն իբրև կերպարաստեղծման միջոց
2016 | Article
«Հայագիտական հանդես», թիվ 4 (34), 2016, էջ 41-46
|
Contacts
Contacts:

Dean - Candidate of History,
Associate Professor Samvel Abrahamyan

Dean's Office: (+374 60) 71-05-42,
(+374 60) 71-05-43
(inner line 55-42, 55-43),
romanogerm@ysu.am