Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
The Faculty of Theology was founded on the 1st of September in 1995.:
>

Bachelor's Programmes:
Theology
Church Studies


Master's Programmes:
Archimandrite Theology
History of the Armenian Church and Church Studies
Religion Studies

Entrant
Latest Publications
Վահագնի պաշտամունքը հայոց մեջ
2018 | Article
Интернаука. 2018, № 23(57), Часть 2, стр. 40-42
|
Սուրբ Գրքի իմաստի «եռամասն» («տրիխոտոմիկ») ընկալման Որոգինէսի տեսութիւնը և դրա արձագանգը հայկական աղբիւրներում
2018 | Article
Հայերէն Սուրբ Գրքի թարգմանութիւնն ու հրատարակութիւնը պատմութեան հոլովոյթում. միջազգային գիտաժողովի նիւթեր: 2018, էջ 104-111
|
Нерсес Мшеци
2018 | Article
Православная Энциклопедия. 2018 XLIX, стр. 57
|
Нерсес III Строитель
2018 | Article
Православная Энциклопедия. 2018, XLIX, стр. 51-53
Կրկին Հաղարծնաձորի թևավոր խաչքարի մասին
2018 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2018 № 2 (26), էջ 24-31
|