Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
The Faculty of Theology was founded on the 1st of September in 1995.:
>
Մլեհ Ռուբինյան. իշխանապետ Կիլիկիո հայոց
2022 | Book
Երևան 2022, 205 էջ
Ավետարանական առակների աստվածաբանական նշանակությունը
2021 | Article
Պատմություն և քաղաքականություն գիտական հանդես ,ԹԻՎ 4(15), Երևան 2021, էջ 86-93
Հովհաննես Տերոյենցը՝ Տերտուղիանոսի «նախագրութիւնք» երկի թարգմանիչ
2021 | Article
Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու 2021 (Ե), էջ 28-49
Մի էջ Տիրատուր վարդապետ կիլիկեցու աստվածաբանական ժառանգությունից
2021 | Article
Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու 2021 (Զ), էջ 7-26
Հովհաննես Տերոյենցը՝ Տերտուղիանոսի «Նախադրութիւնք» երկի թարգմանիչ
2021 | Article
Երևան, ԵՊՀ, «Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու», 2021, Ե, էջ 28-49
Մի էջ Տիրատուր վարդապետ Կիլիկեցու աստվածաբանական ժառանգությունից
2021 | Article
Երևան, ԵՊՀ, «Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու», 2021, Զ, էջ 7-26
Հայ մատենագիրները սուրբ հաղորդության խորհրդի մասին
2021 | Book
Ս. Էջմիածին, 2021, 425 էջ
Ս. Գրիգոր Տաթևացի, Ոսկեփորի, թարգմանություն, ծանոթագրութ.
2021 | Book
Երևան, 2021, 393 էջ
Հայ միջնադարյան արվեստի աստվածաբանություն
2021 | Book
Երևան, 2021, 408 էջ
Աստվածաբանական բնագրեր, ուսումնասիրություններ. Ե. Ս. Եղիշէ, Վարդապետութիւն ըստ Յովհաննու սիրելւոյ ի չարչարանս Տեառն
2021 | Book
Երևան, 2021, էջ 280