Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
The Faculty of Theology was founded on the 1st of September in 1995.:
>


Assistant | Chair of Theology

Ելաստեղ
2019 | Article
Աստվածաբանության ֆակուլտետ, Տարեգիրք Է, Եր., 2019, 7-56
Անկաստեղ
2017 | Article
Աստվածաբանության ֆակուլտետ, Տարեգիրք Է, Եր., 2017, 36-66
Քրիստոսի Հայտնության տոնը և նրա ծննդյան թվականը
2016 | Article
Աստվածաբանության ֆակուլտետ, Տարեգիրք Է, Եր., 2016, 7-15
Հովհաննես Սարկավագի գրական երկերն իբրև հեղինակի կենսագրության սկզբնաղբյուր
2015 | Article
Աստվածաբանության ֆակուլտետ, Տարեգիրք Է, Եր., 2015, 72-92
Հովհաննես Սարկավագի աստվածաբանական ու բարոյախրատական երկերը
2014 | Article
Աստվածաբանության ֆակուլտետ, Տարեգիրք Է, Եր., 2014, 34-51
Գայանե Սիմոնյան , Ռ. Հ. Վարդանյան
Հովհաննես Սարկավագի տոմարական ժառանգության մեջ առկա թվականության համակարգերը
2013 | Book
Աստվածաբանության ֆակուլտետ, Տարեգիրք Է, Եր., 2013, 48-65
Հովհաննես Սարկավագի անշարժ տոմարի ուսումնասիրությունների պատմությունից
2012 | Article
Աստվածաբանության ֆակուլտետ, Տարեգիրք Է, Եր., 2012, 217-235
Հովհաննես Սարկավագի «Ազգաց կանոնները»
2012 | Article
Աստվածաբանության ֆակուլտետ, Տարեգիրք Է, Եր., 2012, 49-57
Գայանե Սիմոնյան , Ռ. Հ. Վարդանյան, Լ. Սարգսյան
Ժամանակական կանոնի՝ արարչության թվականության համակարգերի և Անանիա Շիրակացու հաշվման սկզբունքների փոխառնչությունները
2011 | Article
Աստվածաբանության ֆակուլտետ, Տարեգիրք Զ, Եր., 2011, 21-47
Հովհաննես Սարկավագի ՇԼԲ (532)-ամյա Զատկացուցակները
2011 | Article
Աստվածաբանության ֆակուլտետ, Տարեգիրք Զ, Եր., 2011 48-85