Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
The Faculty of Theology was founded on the 1st of September in 1995.:
>
Lilit A. Poghosyan

Associate Professor | Chair of History of Armenian Church
Education
2000 - 2004: YSU, Faculty of Theology, BA
2004 - 2006: YSU, Faculty of Theology, MA
2004 - 2006: Armenian School of Public Administration, Law Department
From 2008: YSU, Faculty of Theology, "History of Armenian Church and Ecclesiology" department, PhD

Work experience
2006 - 2007: Presidential Staff, President deputy advisor
From 2007: YSU, Faculty of Theology, "History of Armenian Church and Ecclesiology” department, laboratory-assistant
From 2010: YSU, Faculty of Theology, "History of Armenian Church and Ecclesiology” department lecturer

Courses taught
General Church History

Scientific interests
Calendar, Ecclesiology

Languages
Armenian, Russian, English

(+374 10) 56-24-79

Հայազգի կարդինալ Գրիգոր-Պետրոս ԺԵ Աղաջանյանի գործունեությունը մինչ հայ կաթողիկե եկեղեցու պատրիարք-կաթողիկոս դառնալը
2019 | Article
Տարածաշրջան և աշխարհ, 2019, հատոր X, № 4, էջ 156-160
|
Մեծ հայրենադարձության ջատագովներն ու «ընդդիմադիրները» Խորհրդային Հայաստանում և Սփյուռքում՝ ի դեմս Հայ Եկեղեցու և որոշ քաղաքական ուժերի
2019 | Article
Տարածաշրջան և աշխարհ, 2019, հատոր X, № 6, էջ 67-76
Գրիգոր-Պետրոս ԺԵ Աղաջանյանը որպես հայ կաթողիկե եկեղեցու պատրիարք
2019 | Article
Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու, 2019, Ա, էջ 46-61
Վազգեն Ա Վեհափառը և Հայաստանի անկախացումը
2018 | Article
Գիտական Արցախ, 2018, 1, էջ 72-75
|
Էվթանազիան որպես սոցիալ-կրոնական երևույթ
2017 | Book
Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ.: 2017թ․, 57 էջ
Գրիգոր-Պետրոս ԺԵ Աղաջանյանին կարդինալական տիտղոսի շնորհումը
2017 | Article
Տարեգիրք աստվածաբանության: 2017, ԺԲ, էջ 195-204
|
Գրիգոր-Պետրոս ԺԵ Աղաջանյանը և 1958թ. պապական ընտրությունները
2017 | Article
Տարեգիրք աստվածաբանության: 2017, ԺԲ, էջ 186-194
|
Էվթանազիան կրոնական տարբեր ուսմունքների համատեքստում
2015 | Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների: 2015թ․ 1, 267-275 էջ
|
Վազգեն Ա Պալճյանը և Ռումինիայի «Հերկ» ամսագիրը (1937-1938 թթ.)
2015 | Article
Կանթեղ: 2015թ․ 1, 143-150 էջ
|
Վազգեն Ա Պալճյանի կյանքը
2015 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ., 2015թ․, 57 էջ
Անանիա Շիրակացու «Ժամանակական կանոնը»` որպես նրա տոմարական ժողովածուի` «Քննիկոնի» առաջին մաս
2009 | Article
«Տարեգիրք» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Դ, Երևան, 2009, էջ 95-101:
Անանիա Շիրակացին Քրիստոսի հարության տոնի` Զատկի պատմության մասին
2008 | Article
«Հայ աստվածաբանե (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Բ, Երևան, 2008, էջ 13-18:
Ս. Ծնունդը հունվարի 6-ին տոնելու ավանդության մասին
2007 | Article
«Տարեգիրք» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Բ, Երևան, 2007 էջ 58-67: