Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
The Faculty of Theology was founded on the 1st of September in 1995.:
>
Narine Z. Mirzoyan

Associate Professor | Chair of Theology

Հայրաբանություն
2020 | Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, Հեղ. Հրատ., 86 էջ
Սահմանադրական մշակույթի տարրերը ԺԱ-ԺԴ դարերի Հայկական Լեռնաշխարհի պետական կազմավորումներում. Անիի, Լոռեի և Ձագավանի ազգային-եկեղեցական ժողովները: Դավիթ Ալավկաորդու և Մխիթար Գոշի կանոնական սահմանադրությունները
2020 | Article
«Սահմանադրական մշակույթի արժեբանական ակունքները հայ ժողովրդի հազարամյա տարեգրության ծալքերում», Էջմիածին, 2020, 235-268 էջեր
Սահմանադրական մշակույթի դրսևորումները հայ համայնքներում: Լեհահայոց և Աստրախանի դատաստանագրքերը
2020 | Article
«Սահմանադրական մշակույթի արժեբանական ակունքները հայ ժողովրդի հազարամյա տարեգրության ծալքերում», Էջմիածին, 2020, 329-352 էջեր
«Կանոնագիրք Հայոց» ժողովածուի Բ խմբագրության սկզբնավորումը, աճընթացն ու հետագա խմբագրությունները
2020 | Article
«Սահմանադրական մշակույթի արժեբանական ակունքները հայ ժողովրդի հազարամյա տարեգրության ծալքերում», Էջմիածին, 2020, 211-234 էջեր
Դ-Ե դարերի հայ կանոնական իրավունքի դրսևորումները: Սահակ Պարթևը՝ հայոց կանոնագիտության հիմնադիր
2020 | Article
«Սահմանադրական մշակույթի արժեբանական ակունքները հայ ժողովրդի հազարամյա տարեգրության ծալքերում», Ս. Էջմիածին, 2020, 133-167 էջեր
Мхитар Гош
2017 | Article
Православная Энциклопедия, Москва, 2017, т. XLVIII, С. 560-561
Մխիթար Գոշի մատենագրական ժառանգության շուրջ
2016 | Article
Ակունք գիտական հոդվածների ժողովածու, թիվ 1 (11), Երևան, 2016, ԵՊՀ հրատ., էջ 60-79