Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Ալբերտ Արշավիրի Մակարյան

Ամբիոնի վարիչ | Ակադեմիկոս Հրանտ Թամրազյանի անվան հայ գրականության պատմության և գրականության տեսու­թյան ամբիոն
Կրթություն
2000 – 2001 թթ. ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետ, հայ գրականության ամբիոնի դոկտորանտ
1982 – 1985 թթ. ԵՊՀ բանասիրության ֆակուլտետ, հայ գրականության ամբիոնի ասպիրանտ
1981 – 1982 թթ. ԵՊՀ բանասիրության ֆակուլտետ, հայ գրականության ամբիոնի ստաժոր-հետազոտող
1976 – 1981 թթ. ԵՊՀ բանասիրության ֆակուլտետ, հայոց լեզվի և գրականության բաժին

Գիտական աստիճան, կոչում
Բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Դոկտորական թեմա - «Արևմտահայ գրական դիմանկարը», 2002, Երևանի պետական համալսարան
Թեկնածուական թեմա - «Հակոբ Պարոնյանի «Ազգային ջոջերը»», 1986, Երևանի պետական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
2022 թվականից ԵՊՀ՝ ակադեմիկոս Հրանտ Թամրազյանի անվան հայ գրականության պատմության և գրականության տեսության ամբիոնի վարիչ
2021 - 2022 թթ․ ԵՊՀ՝ ակադեմիկոս Հրանտ Թամրազյանի անվան հայ գրականության պատմության ամբիոնի վարիչ
2005 - 2021 թթ. ԵՊՀ հայ գրականության ամբիոնի պրոֆեսոր
1986 – 2005 թթ. ԵՊՀ հայ գրականության ամբիոնի դոցենտ
1981 – 1986 թթ. ԵՊՀ հայ գրականության ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
19-րդ դարի հայ նոր գրականության պատմություն.
հայ երգիծաբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
արևմտահայ գրականություն, հայ նոր գրականություն, երգիծաբանություն, հայ և համաշխարհային գրական կապեր ու առնչություններ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ՀՀ ԲՈԿ-ի` ԵՊՀ-ում գործող` դոկտորի գիտական աստիճաններ շնորհող գրականագիտության 012 մասնագիտական խորհրդի գիտքարտուղար` 2003 թվականից մինչ այժմ
ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի գիտքարտուղար` 2001-2021 թվականներին
Գիտական մի շարք պարբերականների խմբագրական խորհուրդների անդամ

Պարգևներ
2019 թ. ԵՊՀ Արծաթե մեդալ
2014 թ. ԵՊՀ Ոսկե մեդալ
2014 թ. ՀՀ Նախագահի Շնորհակալագիր

Պարոնյանի հրաշապատում հեքիաթների ակունքները և տեսակը
2022 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2022 sp1, էջ 23-30
|
Nikolay Gogol and Raphael Patkanyan: The Philosophy of Horror
2022 | Հոդված/Article
WISDOM, 2022, 3 (2), 112-123
|
Խաչատուր Աբովյանը՝ նոր ընթերցմամբ (Առաջաբան Աստղիկ Սողոյանի՝ «Խաչատուր Աբովյանի պատումի արվեստը» գրքում)
2022 | Գիրք/Book
Երևան, «Էդիթ Պրինտ» հրատ․, 2022, էջ 5-8
|
Արտադիպաշարային տարրերը Հակոբ Պարոնյանի «Մեծապատիվ մուրացկանները» վիպակում
2021 | Հոդված/Article
«Կեանքը եւ վէպի ընդգրկումները․ ազդեցութիւններ եւ զարգացման ուղենիշներ», Միջազգային գիտաժողովի նյութեր (27 Մայիս, 2021, Երեւան), Երևան, 2022, «ՎՄՎ-Պրինտ» հրատ․, էջ 73-84
|
Խորագետ ու համեստ գիտնականը․ Ալբերտ Շարուրյան (Վերջաբան «Պետրոս Դուրյանը վավերագրերում և ժամանակակիցների հիշողություններում» գրքում)
2021 | Գիրք/Book
Երևան, «Արմավ» հրատ․, 2021, էջ 129-139
|
Ստեփան Զորյանի «Ջրհորի մոտ» պատմվածքի դասավանդումը
2021 | Հոդված/Article
«Հայագիտական հանդես», Երևան, 2021, թիվ 4 (53), էջ 145-155
|
Հակոբ Պարոնյանի մանկական պատմվածքները
2021 | Հոդված/Article
«Գրականագիտական հանդես», Երևան, 2021, թիվ 1, էջ 202-215
|
Հակոբ Պարոնյանը մանկագիր
2021 | Գիրք/Book
Մենագրություն, «Արմավ» հրատ., Երևան, 2021, 188 էջ
|
Գուրգեն Մահարու ինքնակենսագրական վիպակների դասավանդման շուրջ
2021 | Հոդված/Article
«Հայագիտական հանդես», Երևան, 2021, թիվ 3 (52), էջ 150-174
|
Ակսել Բակունց. «Սպիտակ ձին» (դասավանդման մի քանի խնդիրներ)
2021 | Հոդված/Article
«Հայագիտական հանդես», Երևան, 2021, թիվ 2 (51), էջ 168-186
|
Գրականագիտության տիրույթներում
2021 | Գիրք/Book
«Արմավ» հրատ., Երևան, 2021, 292 էջ
|
Դերենիկ Դեմիրճյան. «Ավելորդը» (դասավանդման մի քանի խնդիրներ)
2021 | Հոդված/Article
«Հայագիտական հանդես», Երևան, 2021, թիվ 1 (50), էջ 154-175
|
Հովհաննես Շիրազի քնարերգությունը (դասավանդման մի քանի խնդիրներ)
2021 | Հոդված/Article
«Հայագիտական հանդես», Երևան, 2021, թիվ 5 (54), էջ 115-141
|
Ղևոնդ Ալիշան․ մարդը և բանաստեղծը
2021 | Հոդված/Article
«Հ․ Ղևոնդ Ալիշան – 200․ Հոբելյանական գիտական նյութերի ժողովածու», Երևան, 2021, ՀՀ ԳԱԱ, «Գիտություն» հրատ․, էջ 154-178
|
Իրապատում հեքիաթը Հակոբ Պարոնյանի «Թատրոն. բարեկամ մանկանց» պարբերականի ժանրայի համակարգում
2020 | Հոդված/Article
Երևան, 2020, էջ 23-33
|
Երվանդ Օտյանի «Մեր երեսփոխանները» պատմական լույսի ներքո
2020 | Հոդված/Article
«Երվանդ Օտյան և Լևոն Շանթ», ծննդյան 150-ամյակներին նվիրված հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2020, ԵՊՀ հրատ., էջ 67-75
|
Հրաշքի մոտիվը աստվածաշնչյան պատումների համապատկերում («Թատրոն. բարեկամ մանկանց»)
2019 | Հոդված/Article
«Հայագիտական հանդես», Երևան, 2019, թիվ 2 (44), էջ 60-69
|
Գիգեսի մատանու առասպելը. Հակոբ Պարոնյանից մինչև Ջոն Թոլքին
2019 | Հոդված/Article
«ՎԷՄ» համահայկական հանդես, Երևան, 2019, թիվ 3 (67), էջ 71-84
|
Հակոբ Պարոնյանի «Ազգային ջոջեր»-ը և ֆրանսիական «Պոլիշինել» երգիծաթերթը
2019 | Հոդված/Article
«Հայ-ֆրանսիական գրապատմական առնչություններ», Գիտական նստաշրջանի ժողովածու, ՀՊՄՀ, Երևան, 2019, էջ 63-73
|
Բանասիրական մի ճշգրտում «Պաղտասար աղբար»-ի առիթով
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2019 № 1 (28), էջ 17-24
|
Հակոբ Պարոնյանի «Պաղտասար Աղբար» կատակերգության առաջին գրախոսության իմացական արժեքը
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2018 № 3 (27), էջ 3-22
|
Խորեն Գալֆայան (Նար-Պեյ). մարդը և կատակերգակը
2018 | Հոդված/Article
«Հայագիտության հարցեր», ԵՊՀ, 2018, թիվ 1 (13), էջ 119-139
|
Եվրոպականի ու ասիականի փոխհարաբերության գեղարվեստական ընկալումը Հակոբ Պարոնյանի «Լեռը մարգարէին քով չերթա նէ՝ մարգարէն լեռան քով կերթա» երգիծապատումի մեջ
2018 | Հոդված/Article
«ՎԷՄ» համահայկական հանդես, Երևան, 2018, թիվ 1 (61), էջ 59-74
|
Պետրոս Դուրյանի կյանքի և ստեղծագործության ուսուցումը բուհում
2018 | Հոդված/Article
«Հայագիտական հանդես», Երևան, 2018, թիվ 1 (39), էջ 100-110
|
Զապել Եսայանի «Սիլիհտարի պարտեզները»
2018 | Հոդված/Article
Վերջաբան՝ Զապել Եսայանի «Սիլիհտարի պարտեզները» գրքում, «Անտարես» հրատ., Երևան, 2018, 200 էջ, էջ 154-197
|
Կրկին Պարոնյանի հետ (նոր ընթերցումներ)
2018 | Գիրք/Book
Մենագրություն, «Անտարես» հրատ., Երևան, 2018, 312 էջ
|
Վաչագան Ավագյան , Միրցա Հալաջյան, Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Աննա Աբաջյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Ալբերտ Մակարյան , Լեոնիդ Թելյան , Գայանե Խալաթյան, Մարիամ Կուլախսզյան, Գայանե Մկրտչյան, Ռիտա Սաղաթելյան , Ռուբեն Սաքապետոյան , Պետրոս Կարեյան, Արշալույս Գալստյան , Անիչկա Ղազարյան, Սամվել Մուրադյան, Աշոտ Գալստյան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն: 2018 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան
2018 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ, 2018թ․, 256 էջ
On Functional-Typological Plot of "Little Red Riding Hood" in European and Armenian Contexts
2018 | Հոդված/Article
Journal of comparative studies. 2018, 11 (40), pp. 42-60
|
Tigran Simyan, Albert Makaryan
On functional-typological plot of ilittle red riding Hoodi in european and armenian contexts
2018 | Հոդված/Article
Daugavpils: Daugavpils Universit‚tes AkadÁmiskais apg‚ds ìSauleî, 2018, 42-60 pp.
|
Միրցա Հալաջյան, Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Աննա Աբաջյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Ալբերտ Մակարյան , Լեոնիդ Թելյան , Գայանե Խալաթյան, Մարիամ Կուլախսզյան, Վաչագան Ավագյան , Գայանե Մկրտչյան, Ռիտա Սաղաթելյան , Ռուբեն Սաքապետոյան , Պետրոս Կարեյան, Արշալույս Գալստյան , Անիչկա Ղազարյան, Սամվել Մուրադյան , Աշոտ Գալստյան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2017թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 4
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ: 2017թ․, 288 էջ, Հայաստան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն: 2018 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան: Մաս 3
2017 | Հոդված/Article
«Րաբունի» ՍՊԸ, 256 էջ, Հայաստան, 2017
Վաչագան Ավագյան , Միրցա Հալաջյան, Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Աննա Աբաջյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Ալբերտ Մակարյան , Լեոնիդ Թելյան , Գայանե Խալաթյան, Մարիամ Կուլախսզյան, Գայանե Մկրտչյան, Պետրոս Կարեյան, Անիչկա Ղազարյան, Արշալույս Գալստյան , Սամվել Մուրա­դյան , Ռուբեն Սաքապետոյան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն: 2018 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան: Մաս 2
2017 | Հոդված/Article
«Րաբունի» ՍՊԸ, 256 էջ, Հայաստան, 2017
Հանրահայտ մի հեքիաթի փոխադրության հետքերով. Շառլ Պերրո, Գրիմ եղբայրներ, Հակոբ Պարոնյան
2017 | Հոդված/Article
«Վէմ» համահայկական հանդես, թիվ 4 (60), 2017, էջ 123-140
|
Ռափայել Պատկանյանի վիպաշխարհը
2016 | Հոդված/Article
«ՎԷՄ» համահայկական հանդես, թիվ 3 (55), Երևան, 2016, էջ 85-118
|
Միրցա Հալաջյան, Աննա Աբաջյան , Գայանե Խալաթյան, Գայանե Մկրտչյան, Լեոնիդ Թելյան , Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Ալբերտ Մակարյան , Ռիտա Սաղաթելյան , Արշալույս Գալստյան, Վաչագան Ավագյան , Մարիամ Կուլախսզյան, Սամվել Մուրադյան , Ռուբեն Սաքապետոյան , Պետրոս Կարեյան, Անիչկա Ղազարյան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2016թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ: 2016թ․, 288 էջ, Հայաստան
|
Միրցա Հալաջյան, Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Ալբերտ Մակարյան , Ռիտա Սաղաթելյան , Մարիամ Կուլախսզյան, Լեոնիդ Թելյան , Աննա Աբաջյան , Գայանե Խալաթյան, Գայանե Մկրտչյան, Պետրոս Կարեյան, Անիչկա Ղազարյան, Արշալույս Գալստյան, Վաչագան Ավագյան , Սամվել Մուրադյան , Ռուբեն Սաքապետոյան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2017թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2
2016 | Գիրք/Book
«Րաբունի» ՍՊԸ: 2016թ․, 288 էջ
Միրցա Հալաջյան, Աննա Աբաջյան , Լեոնիդ Թելյան , Գայանե Խալաթյան, Գայանե Մկրտչյան, Արշալույս Գալստյան, Վաչագան Ավագյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Մարիամ Կուլախսզյան, Ռիտա Սաղաթելյան , Ալբերտ Մակարյան , Ռուբեն Սաքապետոյան , Սամվել Մուրադյան , Անիչկա Ղազարյան, Պետրոս Կարեյան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2017թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3
2016 | Գիրք/Book
«Րաբունի» ՍՊԸ: 2016թ․, 272 էջ, Հայաստան
Զապել Եսայանի «Սիլիհտարի պարտեզները»
2016 | Հոդված/Article
«Վէմ» համահայկական հանդես, թիվ 1 (53), «Վէմ հանդէս» ՍՊԸ, Երևան, 2016, էջ 68-97
|
Հակոբ Պարոնյանի «Մեծապատիվ մուրացկանները» (մի քանի դիտարկումներ)
2016 | Հոդված/Article
«Հայագիտական հանդես», թիվ 2 (32), ՀՊՄՀ, 2016, էջ 102-116
|
Կառլո Գոլդոնի և Հակոբ Պարոնյան («Երկու տիրոջ ծառան» նույնանուն պիեսների համեմատական վերլուծություն)
2015 | Հոդված/Article
«Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» (Գիտական հանդես), թիվ 2 (19), ԵՊՀ, Երևան, 2015, էջ 196-208
|
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2016 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 4
2015 | Գիրք/Book
Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2015, 288 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2016 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2
2015 | Գիրք/Book
Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2015, 304 էջ
Թագուհի Շիշմանյան (Օրիորդ Մենիկ)
2015 | Գիրք/Book
Երևան, «Նաիրի» հրատ., 2015, 204 էջ
Երգիծանքը հայ միջնադարյան գրականության մեջ (հայ և եվրոպական միջնադարյան երգիծանքի համեմատական քննություն)
2014 | Հոդված/Article
«Վեմ» համահայկական հանդես, թիվ 1, Երևան, 2014
|
«Վերք Հայաստանի...» վեպի դասավանդման մի քանի հարցեր
2014 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք» ամսագիր, թիվ 1, Երևան, 2014
|
Հակոբ Պարոնյանը մանկավարժ
2014 | Հոդված/Article
«Մանկավարժության հիմնախնդիրները. միջազգային գիտաժողով», Երևան, 2014, 17-18 հոկտեմբեր:
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2013 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2
2013 | Գիրք/Book
Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2013, 320 էջ
Հրանտ Թամրազյան (Առաջաբան Հրանտ Թամրազյան, Երկեր, հ.Դ գրքում)
2013 | Հոդված/Article
«Նաիրի», 2013, էջ 3-22
|
Ա. Մակարյան , Ս. Թումանյան
Էլջին Գրոսքլոուսը և իր «Արարատ» վեպը
2013 | Հոդված/Article
«Վեմ» համահայկական հանդես, թիվ 1 (41), Երևան 2013, էջ 70-116
|
Հարություն Ալամդարյան
2013 | Գիրք/Book
Մենագրություն, 2-րդ հրատարակություն, Երևան, 2013, 193 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2013 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, I մաս
2012 | Գիրք/Book
Երևան, 2012, 176 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2012 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, IV մաս
2012 | Գիրք/Book
Երևան, 2012, 248 էջ
Նորահայտ էջեր Օտյանների գերդաստանից
2012 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի Մատենադարանի» հանդես, թիվ 19, Երևան, 2012, էջ 359-378
|
Տրոհված միջուկի հայտնությունը
2012 | Հոդված/Article
«Վէմ», համահայկական հանդէս, Երևան, 2012, թիվ 1 /37/, հունվար-մարտ:
Ասք ներքին ժամանակի (Գրախոսություն Հր. Թամրազյանի` «Բանաստեղծություններ, էսսեներ, գրական դիմանկրներ, հոդվածներ» գրքի մասին)
2011 | Հոդված/Article
«Ազգ», թիվ 11, Երևան, 2011
Հակոբ Պարոնյանի «Պտույտը...» ակնարկաշարի նորահայտ տարբերակները,
2011 | Հոդված/Article
«Վէմ» համահայկական հանդես, թիվ 2, Երևան, 2011
|
Լ. Սաֆարյան , Ա. Մակարյան
Տխուր հայը (Էլիաս Կանետիի ինքնակենսագրական եռապատումը)
2011 | Հոդված/Article
«Վէմ» համահայկական հանդես, Երևան, 2011, թիվ 2(34), էջ 217 (I) - 232 (XV)
|
«Նոճյաց տղայի» առասպելը (Պետրոս Դուրյանի ծննդյան 160-ամյակի առիթով)
2011 | Հոդված/Article
«Գիտության աշխարհում» հանդես, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ հրատ., 2011, թիվ 3, էջ 28-34
|
«Հասկեր. մանկական գրականության և բանահյուսության տարեգիրք»
2010 | Հոդված/Article
Հայ մանկական առաջին պարբերականը, թիվ 1, Երևան, 2010
|
Թագուհի Շիշմանյան` արևմտահայ գրականության կորուսյալ ասուպը
2010 | Հոդված/Article
«Վէմ» համահայկական հանդես, թիվ 4, Երևան, 2010
|
Արևմտահայ երևելի գրագետը (Թեոդիկ)
2009 | Հոդված/Article
«Նոր-Դար», թիվ 3-4, Երևան, 2009
Կաֆկայի «Հաշվետվություն ակադեմիայի համար» պատմվածքը,
2009 | Հոդված/Article
«Հայոց լեզու և գրականություն», թիվ 3-4, Երևան, 2009
Լևոն Շանթի «Հին աստվածները» և Վիլյամ Գոլդինգի «Սրաձողը» (Համեմատական վերլուծություն)
2009 | Հոդված/Article
Երևան, «Վէմ» համահայկական հանդես, թիվ 1 (26), ապրիլ-հունիս, 2009,Ալ. Մակարյան (ԵՊՀ, Հայ գրականության ամբիոն)
|
Հայագիտության անխոնջ նվիրյալը (պրոֆ. Ս. Պ. Մուրադյանի ծննդյան 60-ամյակի առթիվ),
2005 | Գիրք/Book
«Երևանի համալսարան», 2005
Հարություն Ալամդարյան
2005 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Երևան, 2005, 193 էջ
|
«Չափաբերականք» ժողովածուի տաղաչափական արվեստի և որոշ գաղտնագրումների շուրջ
2004 | Հոդված/Article
«Նոր-Դար», թիվ 1-2, Երևան, 2004
Հարություն Սըվաճյանի երգիծական մանրապատումները
2004 | Հոդված/Article
«Նոր-Դար», թիվ 3, Երևան, 2004
Ղևոնդ Ալիշանը և ազգային նոր երգի ծնունդը
2004 | Հոդված/Article
«Համատեքստ - 2004», Երևան, 2004
Հակոբ Պարոնյանը ժամանակակիցների հուշերում և վավերագրություններում
2004 | Հոդված/Article
Դասագիրք, Երևան, 2004
«Երրորդ ապստամբությունը» (Արևմտահայ ութսունականների իրապաշտական շարժման պատմությունից)
2003 | Հոդված/Article
«Համատեքստ - 2003», Երևան, 2003
Գրական դիմանկարի ժանրային տրոհումները «Մամուլ» երգիծահանդեսի էջերում
2002 | Հոդված/Article
«Համատեքստ - 2002», Երևան, 2002
Գրական դիմանկարի ժանրային ինքնօրինակությունները
2002 | Հոդված/Article
«Կանթեղ», թիվ 2, Երևան, 2002
Կիսադեմքերը քողավորած գրագիտուհին (Սիպիլը գրական դիմանկարիչ)
2002 | Հոդված/Article
«Նոր-Դար», թիվ 1, Երևան, 2002
Գրական դիմանկարը «Բյուզանդիոնի» էջերում
2002 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», թիվ 1, Երևան, 2002
Գրական դիմանկարի նախանմուշները (Հարություն Սըվաճյանը ժանրի ձևավորման առաջամարտիկ),
2002 | Հոդված/Article
«Կանթեղ», թիվ 1, Երևան, 2002
Արևմտահայ գրական դիմանկարը
2002 | Հոդված/Article
Մենագրություն, Երևան, 2002
Գրական դիմանկարի զոհրապյան դպրոցը
2002 | Հոդված/Article
«Լրաբեր հասարակական գիտությունների», թիվ 1, Երևան, 2002
Գրական դիմանկարը «Բյուզանիոնի» էջերում
2002 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (106), Երևան 2002թ., էջ 211-214
|
Նահապետ Քուչակ. ուսումնասիրություններ, հոդվածներ, հայրեններ
2001 | Հոդված/Article
Դասագիրք, Երևան, 2001
Գրիգոր Զոհրապ, հատոր Ա
2001 | Հոդված/Article
Դասագիրք, Երևան, 2001
Գրիգոր Զոհրապի դիմանկարները
2001 | Հոդված/Article
«Կանթեղ», թիվ 6, Երևան, 2001
Մատթեոս Մամուրյանի դիմակարները
2001 | Հոդված/Article
«Կանթեղ», թիվ 4, Երևան, 2001
Պարոնյանական մի դիմանկարի առիթով
2001 | Հոդված/Article
«Նոր-Դար», թիվ 1, Երևան, 2001
Բեկորներ Հակոբ Պարոնյանի կյանքից
2000 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 133-142
|
Բեկորներ Հակոբ Պարոնյանի կյանքից
2000 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», թիվ 3, Երևան, 2000
Տաղանդավոր գրականագետի և համարձակ հետազոտողի հանդիպումը
1998 | Հոդված/Article
«Երևանի համալսարան», թիվ 2 - 3, Երևան, 1988
Գիտությունների մեր նոր դոկտորները,
1996 | Հոդված/Article
«Երևանի համալսարան», 1996
«Ես, պարոններ, ես պիտի ծիծաղեմ»
1993 | Հոդված/Article
«Հայաստանի Հանրապետություն», 31 մայիսի, Երևան, 1993
Հակոբ Պարոնյանի «Ազգային ջոջերը»
1988 | Հոդված/Article
Մենագրություն, Երևան, 1988
Հրանտ Սմբատի Թամրազյան. կենսամատենագիտություն
1987 | Հոդված/Article
ԵՊՀ հրատ, Երևան, 1987
«Ազգային ջոջերի» գրական նախատիպերը
1985 | Հոդված/Article
«Սովետական գրականություն», թիվ 6, Երևան, 1985
Հակոբ Պարոնյանի «Ազգային ջոջերի» ստեղծագործական պատմությունը
1985 | Հոդված/Article
«Հայոց լեզու և գրականություն», պրակ 5 - 6, Երևան, 1985
Իրականի և գեղարվեստականի հարաբերակցությունը «Ազգային ջոջերի» կերպարներում (Մկրտիչ Տիգրանյանի դիմանկարը)
1985 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (55), Երևան 1985թ., էջ 165-170
|