Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Աշոտ Անդրանիկի Տեր-Մինասյան

Դոցենտ | Հայոց լեզվի ամբիոն
Կրթությունը
1969 - 1974 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետ, լեզվի եւ գրականության բաժին

Գիտական աստիճան
բ.գ.թ. դոցենտ
թեկնածուական թեմա «60-70-ական թվականների սովետահայ կատակերգություն», 1986 թ., ՀՀ ԳԱ գրականության ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
1981 - 1988 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Գրականության ինստիտուտի գիտաշխատող
1988 - 1991 թթ. Ուսուցիչների կատարելագործման հանրապետական ինստիտուտի ավագ դասախոս
1991 թ. հայոց լեզվի ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ Ժամանակակից հայոց լեզու
Հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա - բակալավրիատ
Հայ դրամատուրգիայի լեզուն և ոճը - մագիստրատուրա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամանակակից հայոց լեզու, հայ գրականություն, դրամատուրգիա, գեղարվեստական երկի խոսքարվեստ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն (ՀԿ, մասնագիտական խորհուրդ, գիտական հանդեսի խմբագրություն, ֆոնդեր և այլն)
Կրթությունն ու գիտությունը Արցախում հանդեսի խմբագրական կոլեգիայի անդամ
ՀԸԲՄ-ի Վերտուալ համալսարան ծրագրի ժամանակակից հայոց լեզվի դասընթացի ղեկավար

Ժամանակակից հայոց լեզվի գործնական աշխատանքների ձեռնարկ
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: Նաիրի: 2016թ․, 255 էջ
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ (բուհական դասագիրք` հաստ. ՀՀ ԿԳ նախարար. կողմից)
2016 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 512 էջ, Հայաստան, Երևան
Այլաբանությունը և խորհրդանիշը Հ. Մաթևոսյանի «Չեզոք գոտի» դրամայում
2016 | Հոդված/Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 2016թ․, 1-2, 24-31 էջ, Հայաստան
|
Թելադրության նյութերի ժողովածու
2009 | Գիրք/Book
Ձեռնարկ բուհերի համար, 2-րդ բարեփոխված հրատ., հեղինակային հրատ., Երևան, 2009, 262 էջ
«Կոչեմ ապրողացի» հասցեատերերը»
2005 | Գիրք/Book
Երեւան, 2005
“The recipients of call of living”
2005 | Հոդված/Article
Collection of Scientific Studies, 2005
Թելադրության նյութերի ժողովածու բուհերի ուսանողների համար
2004 | Գիրք/Book
Երեւան, ԵՊՀ հրատ., 2005, 264 էջ
«Անլռելի զանգակատուն» պոեմի գաղափարաբանական բարձրակետը
2002 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (107), Երևան 2002թ., էջ 211-217
|