Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Լևոն Վազգենի Ավետիսյան

Դոցենտ | Հայոց լեզվի ամբիոն
Կրթություն
1971 - 1977 թթ. Երևանի պետական համալսարան, բանասիրական ֆակուլտետ, հայոց լեզվի և գրականության բաժին

Գիտական աստիճան
2010 թ.-ին բանասիրական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ, ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ, թեկնածուական - «Արհեստավորանիշ անվանումները հայերենում»
2015 թ.-ից դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
1978 - 1986 թթ. «Բանբեր Երևանի համալսարանի» գիտական հանդես, սրբագրիչ
1986 - 2010 թթ. «Բանբեր Երևանի համալսարանի» գիտական հանդես, պատասխանատու քարտուղար
2010 թ-ից մինչև այժմ «Բանբեր Երևանի համալսարանի» գիտական հանդես, գլխավոր խմբագրի տեղակալ
2006 - 2009 թթ. ԵՊՀ հայոց լեզվի ամբիոնի դասախոս
2009 - 2011 թթ. ԵՊՀ սփյուռքագիտության ամբիոնի դասախոս
2012 թ.ից մինչև այժմ ԵՊՀ հայոց լեզվի ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Խմբագրական գործ (մագիստրատուրա),
Հայոց լեզու և գրականություն (բակալավր)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայոց լեզու. բառագիտություն

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (կարդում և թարգմանում եմ բառարանի օգնությամբ)

Մասնագիտական անդամակցություն
«Բանբեր Երևանի համալսարանի» հանդեսի գլխավոր խմբագրի տեղակալ
«Հայագիտության հարցեր» հանդեսի գլխավոր խմբագրի տեղակալ
ԵՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի անդամ

Պարգևներ
2014 թ. - ԵՊՀ ոսկե մեդալ
2010 թ. - ԵՊՀ ոսկե մեդալ
2007 թ. - ԵՊՀ արծաթե մեդալ

Ուղեցույց հայոց լեզվի. Հնչյունաբանություն, բառագիտություն, քերականություն
2017 | Գիրք/Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 222 էջ
Արհեստ-արհեստավորանիշ անվանումները հայերենում
2015 | Գիրք/Book
Երևան, 2015, 133 էջ
Ցեղասպանագիտությանը նվիրված գրքի շնորհանդես
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2015 № 1 (16), էջ 77-83
|
Հայագիտական նոր հանդես
2014 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 142.1, Երևան 2014թ., էջ 76-80
|
Արհեստագործական տերմիններ կերտող ածանցները հայերենում
2011 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 135.1, Երևան 2011թ., էջ 57-69
|
Գրքի շնորհանդես
2011 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն» 133.6, Երևան 2011թ., էջ 79-84
|
Վաղնջահայերենից ավանդված արհեստավորանիշ անվանումները
2009 | Հոդված/Article
«Էջմիածին», 2009, 9, էջ 69-72
Կարևոր միջոցառում ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետում
2009 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (127), Երևան 2009թ., էջ 209-212
|
Հ. Դաղբաշյանի դերը արհեստագործական տերմինների մշակման գործում
2004 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (114), Երևան 2004թ., էջ 119-127
|
Արհեստագործական անվանումները միջին հայերենում
2003 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (109), Երևան 2003թ., էջ 160-170
|
Արհեստ-արհեստավորանիշ անվանումները Մանվել Քաջունու բառգրքում
2002 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (108), Երևան 2002թ., էջ 171-175
|
Չարենցյան ընթերցումներ
1986 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (59), Երևան 1986թ., էջ 220-221
|
Լ. Ավետիսյան , Ա. Իսաջանյան
Տարեկան գիտական նստաշրջան
1985 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (57), Երևան 1985թ., էջ 210-217
|
Ավետիսյան Լ.Վ. , Իսաջանյան Ա.
Տարեկան գիտական նստաշրջան
1985 | Գիրք/Book
ԲԵՀ, 1985, 3, էջ 210-217
Սփյուռքահայ գրականությանը նվիրված գիտական նստաշրջան
1985 | Հոդված/Article
ԲԵՀ, 1985, 1, էջ 238-241
Սփյուռքահայ գրականությանը նվիրված գիտական նստաշրջան
1985 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (55), Երևան 1985թ., էջ 238-241
|
Գիտական նստաշրջան՝ նվիրված Գլաձորի համալսարանի 700-ամյակին
1984 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (54), Երևան 1984թ., էջ 235-237
|
Գիտական նստաշրջան` նվիրված Գլաձորի համալսարանի 700-ամյակին
1984 | Հոդված/Article
ԲԵՀ, 1984, 3, էջ 235-237
Լ. Ավետիսյան , Ս. Մուրադյան, Գ. Ղարախանյան
Գիտական նստաշրջան` նվիրված ՍՍՀՄ կազմավորման 60-ամյակին
1983 | Հոդված/Article
ԲԵՀ, 1983, 1, էջ 226-232
Երևանի համալսարանի հիմնադրման 60-ամյակը
1981 | _____________
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (45), Երևան 1981թ., էջ 240-246
|
Հ. Համբարձումյանի 100-ամյակը
1981 | Հոդված/Article
ԲԵՀ, 1981, 1, էջ 221-222
Դավիթ Անհաղթի 1500-ամյակը
1980 | _____________
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (41), Երևան 1980թ., էջ 199-201
|
Դավիթ Անհաղթի 1500-ամյակը
1980 | Հոդված/Article
ԲԵՀ, 1980, 2, էջ 199-201
Ս. Մուրադյան , Լ. Ավետիսյան , Ա. Ամիրբեկյան, Գ. Մարգարյան
Միքայել Նալբանդյանի ծննդյան 150-ամյակը
1979 | Գրախոսություն/Review
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (39), Երևան 1979թ., էջ 221-226
|