Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Մագդալինա Գեորգիի Ջանփոլադյան

Պրոֆեսոր | Ակադեմիկոս Հրանտ Թամրազյանի անվան հայ գրականության պատմության և գրականության տեսու­թյան ամբիոն
Կրթություն
1959 - 1964 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի ռուսաց լեզվի և գրականության բաժանմունքի ուսանողուհի
1964 - 1967 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի հայ գրականության ամբիոնի ասպիրանտ

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական թեմա - «Հովհաննես Թումանյանը և ժողովրդական էպոսը», 1968, ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետում գործող գրականագիտության մասնագիտական խորհուրդ
Դոկտորական թեմա - «Հայ միջնադարյան գրական հուշարձանները («Սասունցի Դավիթ», «Մատյան ողբերգության») ռուսերեն թարգմանություններում և քննադատության մեջ», 2007, ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետում գործող գրականագիտության մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
1967 - 1973 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի հայ գրականության ամբիոնի ավագ դասախոս
1973 - 2007 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի հայ գրականության ամբիոնի դոցենտ
2007 - 2009 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի գրականության տեսության և գրաքննադատության դոցենտ
2009 թ-ից մինչև այժմ ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի գրականության տեսության և գրաքննադատության պրոֆեսոր
1967 թ-ից դասավանդում է հայ գրականություն պատմություն Երևանի պետական համալսարանի ռուս բանասիրության ֆակուլտետում: Նույն ֆակուլտետի բակալավրատում և մագիստրատուրայում դասավանդում է հատուկ դասընթացներ` նվիրված հայ-ռուս և ռուս հայ գրական կապերին, գեղարվեստական թարգմանության տեսության և պրակտիկայի խնդիրներին: Դասավանդում է նաև ԵՊՀ-ի հայ բանասիրության ֆակուլտետի մագիստրատուրայում

Կարդացվող դասընթացներ
Հայ գրականության պատմություն, ռուս գրականություն, թարգմանչական պրակտիկա, Թումանյանը և ժողովրդական բանահյուսությունը, թարգմանության տեսության հիմնահարցեր

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայ գրականություն, ռուս գրականություն, հայ-ռուս և ռուս-հայ գրական կապեր, գեղարվեստական թարգմանության խնդիրներ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (բառարանով)

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ - ում գործող ԲՈՀ-ի գիտական աստիճաններ շնորհող գրականագիտության գծով մասնագիտական խորհրդի անդամ է 2008 թ-ից, Հայաստանի գրողների միության անդամ է 1984 թ-ից: «Լիտերատուրնայա Արմենիա» գրական հանդեսի խմբագրական կոլեգիայի անդամ է 2013 թ-ից, «Բանբեր Երևանի համալսարանի (Ռուս բանասիրություն)» գիտական հանդեսի խմբագրական կոլեգիայի անդամ է 2015 թ. –ից

Պարգևներ
2004 թ-ին պարգեւատրվել է Ռուսաստանի մունիցիպալ ակադեմիայի Շոլոխովի անվան մեդալով
2010 թ-ին Հայաստանի գրողների միության և Ռուս-Հայկական (Սլավոնական) համալսարանի համատեղ սահմանած Լևոն Մկրտչյանի անվան գրական մրցանակով
2012 թ. ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության ոսկե հուշամեդալով
2014 թ. ՀՀ Վարչապետի շնորհակալագրով
2014 թ. ՀՀ Նախագահի Մովսես Խորենացու մեդալով
2014 թ. Ռուսաստանի Գրողների միության Մոսկվայի գրողների կազմակերպության Մ. Յու. Լերմոնտովի մեդալով
2017 թ. Հայաստանի Գրողների միության «Գրական վաստակի համար»
2019 թ. ԵՊՀ -ի Ոսկե մեդալով

Армянская тема в критическом наследии Станислава Рассадина (Հայկական թեման Ստանիսլավ Ռասսադինի քննադատական ժառանգության մեջ)
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2021 № 2 (19), էջ 3-27
|
О Михаиле Дудине и его Армении
2020 | Հոդված/Article
Журнал «Литературная Армения», 2020, № 3, сс. 126-140
Ованес Туманян в восприятии и оценке русских переводчиков (30-60-е гг. xx в.) (Հովհաննես Թումանյանը ռուս թարգմանիչների գնահատմամբ ( XX դարի 30-60 - ական թթ.))
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2019 № 3 (15), էջ 3-16
|
Об Анатолии Якобсоне и его переводах из Ованеса Туманяна (Անատոլի Յակոբսոնի և Հովհաննես Թումանյանից նրա կատարած թարգմանությունների մասին)
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2019 № 1 (13), էջ 3-18
|
Юбилейная русская критика об Ованесе Туманяне
2019 | Հոդված/Article
Տես՝ «Հովհ. Թումանյանի հոգևոր ժառանգությունը և արդիականությունը»: Թումանյանի ծննդյան 150-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութեր /15-16 մարտի 2019/: Եր., Հյուսիսային համալսարանի հրատ., 2019, էջ 136-148
О воссоздании поэтики эпоса «Давид Сасунский» в русском переводе сводного текста
2018 | Հոդված/Article
Вестник Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова: Серия ЭПОСОВЕДЕНИЕ, 2018, 1 (09), стр. 75-82
|
Наум Гребнев – переводчик армянской поэзии (Նաում Գրեբնևը հայ պոեզիայի թարգմանիչ)
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2018 № 1 (10), էջ 25-47
|
В мире Туманяна
2018 | Գիրք/Book
Эдит Принт, 2018, 156 стр.
Образ Армении в русской поэзии XX века
2018 | Հոդված/Article
Культурная связь России и Армении: прошлое, настоящее, будущее. Сборник научных статей и докладов, 2018, стр. 3-15
|
Сергей Есенин в мире армянских поэтов (Սերգեյ Եսենինը հայ բանաստեղծների աշխարհում)
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2017 № 2 (8), էջ 31-44
|
Оценки Валерия Брюсова армянской поэзии век спустя (Հայ պոեզիայի Վալերի Բրյուսովի գնահատականները մեկ դար անց)
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. ռուս բանասիրություն», 2016 № 3 (6), էջ 3-17
|
Գրականության տեսության արդի խնդիրներ
2016 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 328 էջ
|
Критические оценки В. Брюсова армянской поэзии: век спустя
2016 | Հոդված/Article
Брюсовские чтения 2016: 2016, стр. 39-56
|
Тема Геноцида армян в русской поэзии второй половины XX века
2016 | Հոդված/Article
Армянская церковь, 2016, Апрель, N4, 9 стр.
|
Тема Геноцида армян в русской поэзии второй половины XX века
2016 | Հոդված/Article
Армянская церковь, 2016, Май, N5, 9 стр.
|
Из магле засиjaheш к'о звезда
2016 | Հոդված/Article
Људи говоре, 2016, 27/28, стр. 135-145
|
Перо против Ятагана
2015 | Հոդված/Article
Литературная Армения, 2015, N4, 167-171 стр.
|
Строки из горячего сердца
2015 | Հոդված/Article
«Литературная Армения», № 3, 2015, с. 164-175
|
Ցեղասպանության թեման Ի դարի ռուս պոեզիայում
2015 | Գիրք/Book
«Էջմիածին», № 4 (ապրիլ), 2015, էջ 76-92
Սասունցի Դավթի ռուսական կյանքը
2015 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Երևան, Հեղինակային հրատ., 2015, 178 էջ
Отголоски армянской трагедии в русской поэзии второй половины XX века (Հայկական ողբերգության արձագանքները XX դարի երկրորդ կեսի ռուս պոեզիայում)
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. ռուս բանասիրություն», 2015 № 1 (16), էջ 3-15
|
Проблемы литературных воздействий и связей в трудах Эд. Джрбашяна (Գրական ազդեցությունների և կապերի խնդիրները Էդ. Ջրբաշյանի աշխատություններում)
2014 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 142.2, 2014, էջ 32-41
|
Саят-Нова на русском языке (Սայաթ-Նովան ռուսերեն)
2013 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 140.1, Երևան 2013թ., էջ 43-56
|
«Книга скорби» Нарекаци в русских переводах и критике
2012 | Գիրք/Book
Монография., Ереван, изд. ЕГУ, 2012, 145 с.
Шок от книги
2011 | Հոդված/Article
"Литературная Армения", N 3, 2011, Ереван, с. 154-176
«Ձմեռվա իրիկունը» մեկ դար անց
2011 | Հոդված/Article
«Նորք», № 3, 2011, էջ 130-140
Լուրջ ավանդ միջնադարյան գրականության ուսումնասիրության բնագավառում
2010 | Հոդված/Article
«Էջմիածին», 2010, №1, էջ 154-157
Левон Мкртчян - открыватель "русского" Нарекаци
2010 | Հոդված/Article
В кн.: Григор Нарекаци и духовная культура средневековья. Москва, "Медиакрат", 2010, с. 171-180
Левон Мкртчян - открыватель "русского" Нарекаци
2009 | Հոդված/Article
Послесловие к кн. "Григор Нарекаци". Книга скорбных песнопений. Избранные главы. Ереван 2009, "Наири", сс. 343-354
Рука моя уйдет, а письмена останутся
2009 | Հոդված/Article
"Литературная Армения", N 1, 2009, Ереван, с. 177-184
Русская критика о фольклоризме Туманяна (60-е гг. XX в.) (Ռուս քննադատությունը Թումանյանի ֆոլկլորիզմի մասին (XX դ. 60-ական թթ.)
2009 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (127), Երևան 2009թ., էջ 50-62
|
Чистый голос Терьяна
2008 | Հոդված/Article
«Дружба народов», Москва, № 6, 2008, с. 217-220
Эпос "Давид Сасунский" на страницах "Поэзии Армении"
2007 | Հոդված/Article
"Брюсовские чтения 2006 года", "Лингва", Ереван 2007, сс.253-265
Живые письмена
2007 | Հոդված/Article
"Литературная Армения", 2007, №4, сс.183-188
Эпос «Давид Сасунский» в русских научных изданиях и публикациях (50-60-e гг. XX в.) («Սասունցի Դավիթ» էպոսը ռուսալեզու գիտական հրատարակություններում և հրապարակումներում (XX դ., 50-60 թթ))
2006 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (120), Երևան 2006թ., էջ 69-78
|
Эпос "Давид Сасунский" в оценках русской критики (30 - 80-е гг. XX в)
2006 | Հոդված/Article
«Հայկական ժողովրդական էպոսը և համաշխարհային էպիկական ժառանգությունը», Միջազգային երկրորդ գիտաժողովի նյութեր, Երևան 2006, сс.127-151
Когда строку диктует чувство…
2006 | Գիրք/Book
Ереван 2006, изд. РАУ, 244 с.
Критические отклики о Григоре Нарекаци на русском языке (60-90-е годы XX века) (Գրիգոր Նարեկացու մասին քննադատական արձագանքները ռուսերեն (XX դարի 60-90-ական թթ.))
2005 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (117), Երևան 2005թ., էջ 103-113
|
Тема Геноцида армян в русской литературе советского периода
2005 | Հոդված/Article
В кн. «Հայոց Մեծ Եղեռն 90», ԵՊՀ հրատ., Երևան 2005, сс. 74-89
Работа Левона Мкртчяна над "русским" Туманяном"
2004 | Հոդված/Article
В кн. "Пусть не гаснет свет в окне Левона", Ереван 2004, изд. РАУ, сс.219-233
Русские критические публикации о "Давиде Сасунском" в период 1000-летного юбилея эпоса (Ռուսերեն քննադատական հրապարակումները «Սասունցի Դավիթ» էպոսի 1000-ամյակի տոնակատարության ընթացքում)
2002 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (106), Երևան 2002թ., էջ 61-72
|
Գրիգոր Նարեկացու քրիստոնեական իդեալը ռուս քննադատության ընկալմամբ
2001 | Հոդված/Article
«Քրիստոնեությունը և հայ գրականությունը» (հոդվածների ժողովածու), Երեւան 2001, 85-95
Եղիշե Չարենցը` Պուշկինի թարգմանիչ
2000 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», Երեւան 2000, №2, էջ 29-41
Եղիշե Չարենցը Պուշկինի թարգմանիչ
2000 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 29-41
|
Ованес Туманян и српски еп
1998 | Հոդված/Article
"Кньижевност", Београд, 1998, № 9-10, сс.1836 -1844
Эпос «Давид Сасунский» в русской литературе (первые публикации и отклики) («Սասունցի Դավիթ» էպոսը ռուս գրականության մեջ (առաջին հրապարակումները և արձագանքները))
1992 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (77), Երևան 1992թ., էջ 50-59
|
Антологии В. Брюсова "Поэзия Армении" - 75 лет
1991 | Հոդված/Article
"Памятные книжные даты", Москва 1991, изд. "Книга", сс. 95-99
Костандин Ерзнкаци в русских переводах (Կոստանդին Երզնկացու ստեղծագործությունները ռուսերեն)
1990 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (71), Երևան 1990թ., էջ 150-160
|
Хачатур Абовян в русской критике
1987 | Հոդված/Article
В кн. "Хачатур Абовян. Проблемы творчества и литературных связей", Ереван, изд АН Арм. ССР, 1987, сс.229-238
О мере вольности
1982 | Հոդված/Article
В кн. "Художественный перевод. Вопросы теории и практики", Ереван, изд. ЕГУ, 1982, сс. 480-488
Н. Гребнев—переводчик Кучака и Туманяна (Ն. Գրեբնևը որպես Քուչակի և Թումանյանի թարգմանիչ)
1981 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (45), Երևան 1981թ., էջ 192-205
|
Три «Капли меда» (Երեք «Մի կաթիլ մեղր»)
1980 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (41), Երևան 1980թ., էջ 138-147
|
Г. А. Ананян, Егише Чаренц и русская литература (Գ. Անանյան, Եղիշե Չարենցր և ռուս գրականությունը)
1979 | Գրախոսություն/Review
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (39), Երևան 1979թ., էջ 217-218
|
«Смерть Ивана Ильича» в армянском переводе (Լ. Տոլստոյի «Իվան Իլյիչի մահը» վիպակի հայերեն թարգմանությունը)
1979 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (37), Երևան 1979թ., էջ 147-154
|
Слово об Аветике Исаакяне (Խոսք Իսահակյանի մասին)
1976 | Գրախոսություն/Review
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (29), Երևան 1976թ., էջ 234-236
|
О легенде Исаакяна «Лилит» (Իսահակյանի «Լիլիթ» լեգենդի մասին)
1975 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (26), Երևան 1975թ., էջ 31-42
|
Պուշկինի բալլադները Թումանյանի թարգմանությամբ
1974 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (22), Երևան 1974թ., էջ 131-139
|
Թումանյանը և ժողովրդական էպոսը
1969 | Գիրք/Book
Երեւան 1969, ԵՊՀ, ,, Միտք ,, 199 էջ