Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Ռուբիկ Կառլենի Էլոյան

Դոցենտ | Ակադեմիկոս Հրանտ Թամրազյանի անվան հայ գրականության պատմության և գրականության տեսու­թյան ամբիոն
Կրթություն
Երևանի պետական համալսարան, բանասիրական ֆակուլտետ, հայոց լեզվի և գրականության բաժին (1979 - 1984 թթ.)

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական թեմա - «Երվանդ Օտյանի քաղաքական երգիծանքը», 1997 թ., Երևանի պետական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
24 տարի (1987 - 2011 թթ.)

Հասարակական գործունեություն
2000 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ Հայ բանասիրության ֆակուլտետի արհբյուրոյի նախագահ

Կարդացվող դասընթացներ
Հայ նոր գրականություն
Հայ գրականության շրջափուլերը, ուղղությունները, հոսանքները
Միքայել Նալբանդյանը քննադատ
Ավ. Իսահակյանը և համաշխարհային գրականաությունը

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայ նոր գրականություն
Արևմտահայ գրականություն
Քննադատություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական և ոչ մասնագիտական կազմակերպությունների անդամակցում
ԵՊՀ Արհեստակցական կազմակերպության անդամ

Երվանդ Օտյան. արցունքոտ ծիծաղի մեծ վարպետը
2016 | Գիրք/Book
Վան Արյան, 2016թ․, 304 էջ
Րաֆֆի. չյուրացված դասեր
2016 | Հոդված/Article
Актуальные вызовы современной науки. 2016, Выпуск 2, часть 5, П, стр. 234-238
|
Հայ ազգային-ազատագրական պայքարի Րաֆֆու գաղափարաբանության ուսուցման մի քանի հարցեր
2016 | Հոդված/Article
Մանկավարժական միտք, 2016թ․, 1-2(60-61), 26-30 էջ, Հայաստան
|
«Անհաճո ըլլալու երանությունը…»
2008 | Հոդված/Article
Երևան, 2008
|
Երվանդ Օտյանի «Ընկ. Բ. Փանջունի» քաղաքական երգիծավեպի ուսուցման մի քանի հարցեր
2008 | Հոդված/Article
Երևան,‹‹Մանկավարժական միտք›› 2008
Ընդդեմ «Կարգ մը պզտիկ սուլթաններու»,
2008 | Հոդված/Article
Էջմիածին, 2008
Երվանդ Օտյանի քաղաքական երգիծանքը
1999 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Երևան, ‹‹Վան››1999
Երվանդ Օտյանի քաղաքական երգիծանքի փորձից
1988 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (65), Երևան 1988թ., էջ 156-164
|
Երվանդ Օտյանի գրական-քաղաքական դավանանքը
1988 | Հոդված/Article
Երևան, ‹‹ Հայոց լեզու և գրականություն›› 1988
Երիտթուրքական հեղափոխությունն ու Երվանդ Օտյանի քաղաքական երգիծանքը
1988 | Հոդված/Article
Երևան, 1988
Երվանդ Օտյանի քաղաքական երգիծանքի փորձից,
1988 | Հոդված/Article
Երևան, ‹‹Բանբեր››ԵՊՀ 1988