Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Սեյրան Զավենի Գրիգորյան

Ամբիոնի վարիչ | Հայ նորագույն գրականության պատմության և գրաքննադատության ամբիոն
Կրթություն
1984 - 1987 թթ. ասպիրանտ, ԵՊՀ հայ նորագույն գրականության ամբիոնի
1979 - 1984 թթ. ուսանող, ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետ, հայոց լեզվի և գրականության բաժին

Գիտական աստիճան
թեկնածուական - «Ժամանակակից սովետահայ պոեմի զարգացման միտումները» , 1989, Երևանի պետական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
1991 թ-ից մինչ այժմ հայ նորագույն գրականության ամբիոնի դոցենտ
1987 - 1991 թթ. հայ նորագույն գրականության ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Արդի հայ գրականության պատմություն
Ժամանակակից հայ պոեմը
Անկախության շրջանի գրականություն
Եղիշե Չարենցի ստեղծագործությունը 1934-37թթ.
Պարույր Սևակը և համաշխարհային պոեզիան
Գրական բանավեճերը հետպատերազմյան շրջանում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Արդի հայ գրականություն
Քննադատություն

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Պարգևներ
ԵՊՀ բրոնզե մեդալ (2014թ.)
ՀՀ ԿԳՆ ոսկե մեդալ (2014թ.)

Երեք բնաբան «Ռիգվեդայից» (Սիամանթո, Դանիել Վարուժան, Եղիշե Չարենց)
2022 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2022 № 3 (39), էջ 3-18
|
Եղիշե Չարենցի մոնոստիքոսները
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2021 № 1 (34), էջ 3-14
|
Վահագն Դավթյանի պոեմները
2021 | Գիրք/Book
«Արմավ», 2021, 460 էջ, Հայաստան
Պարույր Սևակը և համաշխարհային պոեզիան
2018 | Գիրք/Book
Մենագրություն: Արմավ, 2018թ․, 440 էջ
Եղիշե Չարենց և Ավետիս Ահարոնյան
2016 | Հոդված/Article
Ավետիս Ահարոնյան: 2016, 59-81 էջ
|
Թուրքի կերպարը Հրանտ Մաթևոսյանի ստեղծագործության մեջ
2016 | Հոդված/Article
Մաթևոսյանական ընթերցումներ-3: 2016, 84-122 էջ, Հայաստան
|
Паруйр Севак и Марина Цветаева (Պարույր Սևակը և Մարինա Ցվետաևան)
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. ռուս բանասիրություն», 2015 № 3 (3), էջ 3-12
|
Ստալինը Չարենցի բանաստեղծություններում
2014 | Հոդված/Article
«Գրանիշ» հանդես, թիվ 4, 2014, էջ 41-51
Եղիշե Չարենցի բնագիրը
2013 | Գիրք/Book
Երևան 2013, 320 էջ
Եղիշե Չարենցի «Պատգամն» իբրև մեզոտիքոս
2012 | Հոդված/Article
«Վեմ» հանդես, 3(39), 2012, էջ 65-103
|
«Լուսնահար կարոտ». Պարույր Սևակ և Մարինա Ցվետաևա
2012 | Հոդված/Article
«Գրական թերթ», թիվ 31, 2012, էջ 4-5
Չարենցի տավտոգրամները
2012 | Հոդված/Article
«Չարենցյան ընթերցումներ», գիրք 9, 2012, էջ 89-119
Մեծ եղեռնի վերհուշը Վահագն Դավթյանի պոեզիայում
2010 | Հոդված/Article
«Վեմ» հանդես, 1(29), 2010, էջ 67-82
|
Եղիշե Չարենց և Պարույր Սևակ
2007 | Հոդված/Article
Չարենցյան ընթերցումներ, գիրք 8, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2007
Հրանտ Մաթևոսյանը և Ակսել Բակունց
2006 | Հոդված/Article
Մաթևոսյանական ընթերցումներ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2006
Պարույր Սևակ և Հովհաննես Թումանյան
2005 | Հոդված/Article
«Նորք», Երևան, 2005, թիվ 4
Բանասիրություն և բանավեճ (հոդվածների ժողովածու)
2002 | Գիրք/Book
Երևան, «Զանգակ-97» հրատ., 2002
Չարենցի անտիպ ժառանգության գնահատման մի քանի հարցեր
2002 | Հոդված/Article
Չարենցյան ընթերցումներ, գիրք 7, Երևան, 2002
Պարույր Սևակը և Աստվածաշունչը
2001 | Հոդված/Article
Քրիստոնեությունը և հայ գրականությունը, ԵՊՀ հրատ, Երևան, 2001
Հայաստանի պոեզիան անկախության շրջանում
2001 | Հոդված/Article
Գրական թերթ, թիվ 9-10, Երևան, 2001
Լատիներեն թևավոր խոսքերը Չարենցի ստեղծագործության մեջ
1998 | Հոդված/Article
Չարենցյան ընթերցումներ, գիրք 6, Երևան, 1998
Պարույր Սևակ. Արձագանքող անտառը
1998 | Գիրք/Book
Երևան, «Վան Արյան» հրատ., 1998
Պսակազերծում. Եղիշե Չարենց
1997 | Գիրք/Book
«Նորահայտ էջեր» գիրքը, Երևան, «Նոյյան տապան» հրատ., 1997
Ուոլթ Ուիթմենը Պարույր Սևակի «Մարդը ափի մեջ» գրքում
1996 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (90), Երևան 1996թ., էջ 107-116
|
«Ուր է թագավորը» («Արշակ արքա, Դրաստամատ ներքինի» վեպը Լևոն Խեչոյանի արձակի համակարգում)
1996 | Հոդված/Article
«Նորք», թիվ 1, Երևան, 1996
Գրական մամուլ-1995
1996 | Հոդված/Article
Գրական թերթ, թիվ 6-8, 1996:
Վիոլետ կամ ըմբոստի ճշմարտությունը
1995 | Հոդված/Article
«Գարուն» թիվ 3, Երևան, 1995:
Շահնուրի «Նահանջը» Հայաստանում
1994 | Հոդված/Article
Շահան Շահնուր, «Նահանջը առանց երգի», Երևան, 1994
Վահագն Դավթյանի բանաստեղծության հնագույն աղբյուրները
1994 | Հոդված/Article
Հայկազյան հայագիտական հանդես, Բեյրութ, 1994
«Զքոյսդ ի քոյոց քեզ մատուցանեմ»
1994 | Հոդված/Article
Գրական թերթ, թիվ 4, Երևան, 1994
Գինու երգը ըստ Դանիել Վարուժանի և Վահագն Դավթյանի
1993 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (81), Երևան 1993թ., էջ 173-182
|
Անկախ Հայաստանի գրական հոգեվարքը
1993 | Հոդված/Article
Գրական թերթ, թիվ 14, Երևան, 1993
Պարույր Սևակը և Կոստան Զարյանի քերթողական արվեստը
1993 | Հոդված/Article
Շիրակ, թիվ 7-9, Բեյրութ, 1993
Ժամանակակից խորհրդահայ պոեմը (1960-80-ական թթ.)
1990 | Գիրք/Book
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1990