Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Վազգեն Հմայակի Սաֆարյան

Պրոֆեսոր | Ակադեմիկոս Հրանտ Թամրազյանի անվան հայ գրականության պատմության և գրականության տեսու­թյան ամբիոն
Կրթություն
1970 - 1973 թթ. ասպիրանտ, Երևանի պետական համալսարան, բանասիրական ֆակուլտետ, հայ գրականության ամբիոն
1965 - 1970 թթ. ուսանող, Երևանի պետական համալսարան, բանասիրական ֆակուլտետ, հայոց լեզվի և գրականության բաժին

Գիտական աստիճան
թեկնածուական` «Փավստոս Բուզանդը և հայ նոր գրականությունը», 1974 թ., Երևանի պետական համալսարան
դոկտորական` «Կիլիկյան Հայաստանի գրականություն», 1992 թ., Երևանի պետական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
1993 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ հայ գրականության ամբիոնի պրոֆեսոր
1981 - 1993 թթ. ԵՊՀ հայ գրականության ամբիոնի դոցենտ
1973 - 1981 թթ. ԵՊՀ հայ գրականության ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Հայ հին և միջնադարյան գրականություն (բակալավր)
Հայ գրականությունը 19-րդ դարի վերջին
Կիլիկյան մշակույթը և վերածնությունը (մագիստրատուրա)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայ և հին միջնադարյան գրականություն
Գեղարվեստական մտածողության զարգացումը հայ նոր և նորագույն գրականության մեջ

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (կարդում և թարգմանում եմ բառարանի օգնությամբ)

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ գիտական աստիճաններ շնորհող 012 մասնագիտական խորհրդի անդամ,
ՀՀ գրողների միության անդամ

Համաբնագրի խոհական և հոգեբանական ընդգրկումն «Անուշ» պոեմում
2021 | Հոդված/Article
«Էջմիածին», 2021, Ե, էջ 90-106
Երազը և սարսափը Չարենցի նաիրյան ընկալումներում
2017 | Հոդված/Article
Չարենցյան ընթերցումներ, 2017, 10, 136-160 էջ
Հայ միջնադարյան գրականություն
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 361 էջ
Հրանտ Մաթևոսյանի պատմափիլիսոփայությունը
2016 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2016թ․, 2/54/, 49-69 էջ, Հայաստան
|
Դավիթբեկյան պատմաշրջանի գեղարվեստական արձագանքները
2015 | Հոդված/Article
Էջմիածին, 2015թ․, 6, 36-56 էջ
Աբովյանի բանաստեղծության ակունքներում
2014 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 144.2, 2014 (№ 3), էջ 3-14
|
Մարդու և արտաքին աշխարհի մետաֆորային ընկալումները Նարեկում
2014 | Հոդված/Article
«Նարցիս», Երևան, 2014, թիվ 3-4, էջ 4-14
Մովսես Կաղանկատվացին հայոց մշակույթի համակարգում
2013 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 140.2, 2013, էջ 3-13
|
Խ. Աբովյանը արևմտյան բանաստեղծության և բայաթիների շառավիղներում
2013 | Հոդված/Article
«Քաղաքակրթութոյւնների խաչմերուկներում» ժող., 2013, էջ 6-14
Գրականության բազմաձայնությունը
2012 | Գիրք/Book
«Գրականէտալոն» հրատ., Երևան, 2012, էջ 288
Միջնադարի հայ գրականության պարբերացման հիմունքները
2012 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հր., 2012, էջ 300
«Բնիկ տերեր» ազգաբանական կարգը ըստ Մովսես Խորենացու
2012 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 136.2, Երևան 2012թ., էջ 3-14
|
Չարենցի պատմափիլիսոփայության հանգույցներում
2012 | Հոդված/Article
«Նարցիս», 2012, թիվ 2, էջ 82-87
Սայաթ-Նովայի քնարերգությունը Միջնադարի ժամանակային տարածական և արժեքային համադրումներում
2012 | Հոդված/Article
«Վեմ», Երևան, 2012, թիվ 4, էջ 58-77
Պատմության հետգրությունը թվերի խորհրդով
2011 | Հոդված/Article
«Ազգ», 2011, թիվ 193, էջ 6
Նարեկացիագիտության նոր կամ հաջորդ քայլը
2011 | Հոդված/Article
(Գրախոսություն), «Գրականթերթ», 2011, թիվ 3, էջ 4
Բազմաձայնությունը և հերոսի օտարումը Մաթևոսյանի արձակում
2011 | Հոդված/Article
«Մաթևոսյանական ընթերցումներ», գիրք 2, 2011, էջ 3-14
VI-IX դարերի հայ գրականության պարբերաշրջանի առանձնացման հիմունքները
2010 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 131.2, Երևան 2010թ., էջ 5-12
|
Միֆի և պատմության արդիական համադրումները
2010 | Հոդված/Article
«Գրականթերթ», 2010, թիվ 42, էջ 5
Մեթոդի և պարբերացման հարաբերությունը 10-12-րդ դարերի հայ գրականության մեջ
2010 | Հոդված/Article
«Հայոց լեզու և գրականություն», 2010, թիվ 2, էջ 26-37
Խորենացու դասերը
2010 | Հոդված/Article
«Նարցիս», 2010, թիվ 5, էջ 18-24
Ճանապարհի խորհուրդը Րաֆֆու արձակում
2010 | Հոդված/Article
«Վեմ», 2010, թիվ 4, էջ 139-152
Խ. Աբովյանի բառաշխարհը
2009 | Հոդված/Article
2009, թիվ 2-3, էջ 111-119
«Մշակութային ազատության» սահմանը
2009 | Հոդված/Article
«Ազգ» 2009, թիվ 33, էջ 5
«Մշակութային ազատության» սահմանը
2009 | Հոդված/Article
«Ազգ» 2009, թիվ 33, էջ 5
Քրոնոտոպը «Վերք Հայաստանի» վեպում
2009 | Հոդված/Article
«Նարցիս», 2009, թիվ 3, էջ 15-20
Խաչատուր Աբովյանի բառաշխարհը
2009 | Հոդված/Article
«Պատմաբանասիրական հանդես», 2009, թիվ 2-3, էջ 111-119
Պատմականությունը Շանթի «կիլիկյան» դրամաներում
2009 | Հոդված/Article
«Լևոն Շանթ» ժող.,2009, էջ 221-232
Քաղաքական ստվերագծումների բարոյախոհական հնչեղությունը
2008 | Հոդված/Article
«Գրականթերթ», 2008, թիվ 44, էջ 3
Կրկին դասականի արդիականության մասին
2008 | Հոդված/Article
«Ազգ» օրաթերթ, 2008, թիվ 148, էջ 5
Վիլյամ Սարոյանի Հայը
2008 | Հոդված/Article
«Նարցիս», 2008, թիվ 4, էջ 36-42
Լեո-Մուրացան բանավեճի գրական շառավիղները
2008 | Հոդված/Article
«Նորք», 2008, թիվ 3, էջ 128-136
Հազարամյակների խորհուրդը մեծերի խոսքում
2007 | Հոդված/Article
«Գարուն», 2007, թիվ 5-6, էջ 6-15
«Իմաստասեր բարքի» գոյաբանական նշանակությունը ըստ Խորենացու և Չարենցի
2007 | Հոդված/Article
«Չարենցյան ընթերցումներ», գիրք 8, 2007, էջ 10-30
Մ. Մկրյանը հայ հին և միջնադարյան գրականության պատմաբան
2007 | Հոդված/Article
«Պատմաբանասիրական հանդես», 2007, թիվ 3, էջ 280-286
«Հայ պատմագրություն» նյութի դասավանդումը
2006 | Հոդված/Article
«Հայոց լեզու և գրականություն», 2006, թիվ 1-2, էջ 12-19
«Տերը» վիպակի գաղափարա-գեղագիտական ընդգրկումը
2006 | Հոդված/Article
«Մաթևոսյանական ընթերցումներ» ժողովածու, 2006, էջ 39-55
Գրի մշակութա-ազգաբանական նշանակությունը և Խորենացին
2006 | Հոդված/Article
«Գարուն», 2006, թիվ 1, էջ 34-44
Գաղափարի և հոգու ներհակության մեջ
2005 | Հոդված/Article
«Գարուն», 2005, թիվ 5, էջ 81-85
Նարեկի առաջին հետևորդները
2003 | Հոդված/Article
«Գարուն», 2003, թիվ 6, էջ 88-92
Մարդակենտրոն Նարեկը
2003 | Հոդված/Article
«Վասն արդարության», Վանաձոր, 2003, թիվ 43, էջ 6-9
Չարենցի վերջին աղոթքները
2002 | Հոդված/Article
«Չարենցյան ընթերցումներ», գիրք 7, 2002, էջ 176-189
Գրողի և կերպարի անհատականությունը
2001 | Գիրք/Book
«Մակմիլ. Արմ.» հրատ, 2001, էջ 240
Անտիկ-Միջնադար ներհակությունը գրականության սկզբնավորման շրջանում
2001 | Հոդված/Article
«Քրիստոնեությունը և հայ գրականությունը» ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., 2001, էջ 21-40
Գրականության գեղարվեստականացման ակունքներում
1991 | Հոդված/Article
«Քննադատական տարեգիրք», 1991, թիվ 3, էջ 178-200
Կիլիկյան Հայաստանի գրականությունը
1990 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 1990, 294 էջ
Միջնադարյան առակի ժողովրդական տարերքը
1989 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (69), Երևան 1989թ., էջ 114-121
|
Գրիգոր Մագիստրոսի Թղթերը
1988 | Հոդված/Article
«Հայոց լեզու և գրակ.», 1988, թիվ 9, էջ 122-131
Ներսես Լամբրոնացի
1987 | Հոդված/Article
«Հայոց լեզու և գրականություն», 1987, թիվ 7-8, էջ 100-112
Շնորհալու «Ողբ Եդեսիոյ» պոեմի կառուցվածքային և պատկերային առանձնահատկությունները
1985 | Հոդված/Article
«Պատմաբանասիրական հանդես», 1985, թիվ 4, էջ 142-151
Շնորհալու խրատա-մանկավարժական ոտանավորները և հանելուկները
1984 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (52), Երևան 1984թ., էջ 166-175
|
Գրիգոր Տղայի արձակ բանաստեղծությունները
1982 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (46), Երևան 1982թ., էջ 138-146
|
Գրիգոր Տղայի «Ողբ Երուսաղեմի» պոեմը
1981 | Հոդված/Article
Երևանի համալսարան, 1981, թիվ 3, էջ 23-27
Փավստոս Բուզանդի «Հայոցպատմության» թեմաները հայ նոր գրականության մեջ
1979 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 1979, 144 էջ
Կենսական նյութը և կատարումը
1978 | Հոդված/Article
«Սովետական գրականություն», 1978. թիվ 3, էջ 97-102
Ինքնայրումի հրդեհով
1977 | Հոդված/Article
«Սովետական գրականություն», 1977, թիվ 2, էջ 64-71
Սունդուկյանը և հայ վոդևիլը
1976 | Հոդված/Article
«Երևանի համալսարան», 1976, թիվ 1, էջ 81-86
Ո՞ւմ համար է պատմությունը
1976 | Հոդված/Article
«Սովետական գրականություն», 1976, թիվ 9, էջ 147-151
Երկու գրքերի երկու աշխարհները (գրախոսություն)
1975 | Հոդված/Article
«Սովետական գրականություն» ամսագիր, 1975, թիվ 1, էջ 117-121
Կատակերգության ամենատխուր մարդիկ (գրախոսություն)
1975 | Հոդված/Article
«Սովետական գրականություն», 1975, թիվ 8, էջ 109-115
Մուշեղ Մամիկոնյանը որպես պատմական դեմք և ժողովրդական վեպի հերոս
1973 | Հոդված/Article
«Երիտասարդ գիտաշխատող», 1973, թիվ 11, էջ 71-78
Րաֆֆու Սամվելը և նրա գեղարվեստական նախատիպը
1973 | Հոդված/Article
«Հայոց լեզուն և գրականությունը դպրոցում, 1973, թիվ 2-3, էջ 116-119
Հայ գեղարվեստական արձակի սկզբնավորումը (գրախոսություն)
1972 | Հոդված/Article
«Գրական թերթ», 1972, թիվ 32