Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Ժենյա Անդրանիկի Քալանթարյան

Պրոֆեսոր | Հայ նորագույն գրականության պատմության և գրաքննադատության ամբիոն
Կրթություն
1959 - 1964 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի հայոց լեզվի և գրականության բաժնի ուսանող
1964 - 1968 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի հայ գրականության ամբիոնի ասպիրանտ

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական թեմա - «Սովետահայ արձակը 1930-ական թթ.», 1968, ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետում գործող գրականագիտության մասնագիտական խորհուրդ
Դոկտորական թեմա - «Հայ գրականագիտության պատմություն», 1987, ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետում գործող գրականագիտության մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
2015 թ-ից գրականության տեսության և գրաքննադատության ամբիոնի պրոֆեսոր
2007 - 2015 թթ. գրականության տեսության և գրաքննադատության ամբիոնի վարիչ
1990 – 2007 թթ. հայ նորագույն գրականության ամբիոնի պրոֆեսոր
1981 - 1990 թթ. հայ նորագույն գրականության ամբիոնի դոցենտ
1969 - 1981 թթ. սովետահայ գրականության ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Խորհրդահայ գրականության պատմություն, Հայ գրական քննադատության պատմություն, 20-րդ դարասկզբի գրական հոսանքները, Գրական քննադատության տեսություն և մեթոդաբանություն, Հայ նորագույն գրականության պարբերացման խնդիրներ, Արվեստի տեսակների դասակարգման ձևերն ու մեթոդները, գրականագիտական դպրոցներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայ գրականություն, Գրական քննադատություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն (բառարանով)

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ-ում գործող ԲՈՀ-ի գիտական աստիճաններ շնորհող գրականագիտության գծով մասնագիտական խորհրդի նախագահն է, ինչպես նաև Հայաստանի գրողների միության անդամ
ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ

Պարգևներ
2002 թ-ին ստացել է Հայաստանի գրողների միության սահմանած տարվա լավագույն քննադատ մրցանակը
2004 թ-ին պարգևատրվել է գիտության և կրթության նախարարության պատվոգրով
2009 թ-ին ստացել է ՀՀ Վարչապետի մեդալ
2011 թ. «Մովսես Խորենացի» մեդալ
2012 թ. ԿԳ նախարարության ոսկե հուշամեդալ
2015 թ. ԵՊՀ ոսկե մեդալ
2015 թ. ՀԳՄ «Հրանտ Մաթևոսյան» ամենամյա մրցանակ
2016 թ. ՀՀ գիտության վաստակավոր գործիչ

«Պատ» գրական խորհրդանիշի փիլիսոփայական հիմքը և իմաստային նրբերանգները
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2021 № 3 (36), էջ 3-17
|
Ժամանակների միջով, ժամանակի հետ
2021 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2021, 389 էջ, Հայաստան
Imagology կամ պատկերաբանություն ըստ հայ գրականության օրինակների
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2020 № 2 (32), էջ 3-18
|
Նոր ազդակ թումանյանագիտության զարգացման համար
2020 | Հոդված/Article
Գրականագիտական հանդես, Ի, 2020-1․, Երևան, 2020, «Արմավ» հրատ․, էջ 240 – 265
Հովհաննես Թումանյանի կերպարն ըստ իր նամակների
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2019 № 1 (28), էջ 3-16
|
Հակոբ Օշականը Թումանյանի մասին
2019 | Հոդված/Article
«Գրական թերթ», 2019, թ, 10, 10 համակարգչային էջ
Հովհաննես Թումանյանի հրապարակախոսությունը
2019 | Հոդված/Article
Գիտության աշխարհում, 2019, 1, էջ 12-21
Специфические особенности современной армянской прозы
2018 | Հոդված/Article
Филологические науки. Научные доклады высшей школы. 2018, 3, стр. 87-95
|
Վ․ Գրիգորյանի «5-րդ փողոցի» ծննդաբանությունը․ ավանդույթ և անհատականություն
2018 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2018, 3(63), էջ 86-104
|
1918-1921 թթ․ Հայոց պատմության գեղարվեստական արձագանքը
2018 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2018, 4(64), էջ 392-415
|
Քննադատությունը իբրև գործնական գրականագիտություն
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 290 էջ
Հումանիտար գիտությունների «ճգնաժամը» և գրաքննադատությունը
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2016 № 3 (21), էջ 3-14
|
Գրականության տեսության արդի խնդիրներ
2016 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 328 էջ
|
«Բացակա» հերոսների գեղագիտական դերը Հրանտ Մաթևոսյանի արձակում
2016 | Հոդված/Article
Մաթևոսյանական ընթերցումներ, 2016թ․, 3, 34-60 էջ, Հայաստան
|
История армянской литературно – теоретической мысли 5-19 веков
2015 | Գիրք/Book
Изд-во «Гитутюн» НАН РА, 2015, 403с.
Դիտանկյուն
2015 | Գիրք/Book
Գրականագիտական հոդվածների ժողովածու, «Արմավ» հրատարակչություն, 2015, 307 էջ
Վահան Թոթովենցը և եղեռնը
2015 | Հոդված/Article
«Նորք», Երևան, 2015, նո 3, էջ 128-138
|
Գրականագիտության բազմադիմությունը
2014 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 142.2, 2014, էջ 3-15
|
Հրանտ Մաթևոսյանի «Տաշքենդ» վիպակը
2014 | Հոդված/Article
Տիպաբանական զուգահեռներ, Վէմ, Երևան, 2014, նո. 2, էջ 62 - 92
Չարենցի պոեմների ներժանրային հարցեր
2012 | Հոդված/Article
«Չարենցյան ընթերցումներ» ժող. 9, ԵՊՀ հրատ, Երևան, 2012, էջ 45-72
Միջտեքստայնություն
2012 | Հոդված/Article
«Նորք», 2012, N 2 էջ 148-159
|
Գրականության գործառնությունը
2012 | Հոդված/Article
«Լրաբեր հասարակական գիտությունների», N 2- 3, ԳԱԱ հրատ, Երևան, 2012, էջ 288-305
|
Եղիշե Չարենց
2012 | Գիրք/Book
Մենագրություն, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2012, 310 էջ
Գրականության գործառնությունը
2012 | Հոդված/Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, Երևան, 2012, նո. 2-3, էջ 45 - 72
Թոմաս Վուլֆ և Հրանտ Մաթևոսյան
2011 | Հոդված/Article
«Մաթևոսյանական ընթերցումներ» գիրք 2. ԵՊՀ հրատ. Երևան, 2011, էջ 35-65
|
Գուրգեն Մահարու «Կյանքի գիրքը» կամ ճշմարտության տարբերակները
2011 | Հոդված/Article
«Նորք», N 2, 2011, էջ 117-138
|
Խորհրդածություններ Գրիգոր Պըլտյանի «Հայկական ֆուտուրիզմ» գրքի մասին և նրա առիթով
2010 | Հոդված/Article
«Գրականագիտական հանդես», Երեւան, 2011, էջ 94- 111
Եղեռնական իրադարձությունների արձագանքները Ակսել Բակունցի արձակում
2010 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 130.2, Երևան 2010թ., էջ 5-19
|
Հայ գրականություն
2010 | Գիրք/Book
Հանրակրթական դպրոցի 11-րդ դասարանի համար, 2-րդ վերամշակված հրատարակություն, «Արևիկ» հրատարակչ., 2015թ, 255 էջ
Գրական հորիզոններ
2008 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., Երևան 2008, 277 էջ
Մի քանի դիտարկումներ արդի հայ վեպի ներժանրային զարգացումների մասին
2008 | Հոդված/Article
«Գրական թերթ», Երեւան 2008, 5-6, 14 էջ
Գրող, գրականություն, ընթերցող
2007 | Հոդված/Article
«Նորք», Երեւան 2007, 3
Ուրվագծեր արդի հայ գրականության
2006 | Գիրք/Book
«Զանգակ» հրատ., Երևան 2006, 208 էջ
Մաթևոսյանի դասերը
2006 | Հոդված/Article
«Մաթևոսյանական ընթերցումներ» գիրք 1. ԵՊՀ հրատ, Երևան, 2006 թ., էջ 96-108
Գրական երկի տարաբնույթ ընկալումները
2005 | Հոդված/Article
«Գրականագիտական հանդես», Երեւան 2005, Բ (Դ) պրակներ, էջ 68-77
Արսեն Տերտերյան (դիմանկար)
2005 | Հոդված/Article
«Նշանավոր ճեմարանցիներ» (հոդվածների ժողովածու), Ս. Էջմիածին 2005, էջ 437-446
Անդրադարձներ
2002 | Գիրք/Book
«Զանգակ» հրատ., Երևան 2002, 231 էջ
Հրանտ Թամրազյան
2001 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (104), Երևան 2001թ., էջ 208-211
|
Քրիստոնեական թեմաներն ու խորհրդանիշները Վ. Դավթյանի պոեզիայում
2001 | Հոդված/Article
«Քրիստոնեությունը և հայ գրականությունը» (հոդվածների ժողովածու), Երեւան 2001, 148-175
Հայ գրականություն
2000 | Գիրք/Book
(Միջնակարգ դպրոցի 10-րդ դասարանի համար), «Լույս» հրատ., Երևան 2000, 198 էջ
Գրիգոր Նարեկացու «Մատեան ողբերգութեան» պոեմի և սաղմոսների առնչությունները
1997 | Հոդված/Article
«Ս. Էջմիածին» հրատ., Երևան 1997, 67 էջ
Լևոն Շանթի «Հին աստվածներ» դրաման ժամանակի քննադատության ընկալմամբ
1991 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (74), Երևան 1991թ., էջ 19-34
|
Հրանտ Մաթևոսյանի գեղագիտության մի քանի հարցեր
1991 | Հոդված/Article
«Քննադատական տարեգիրք», Երեւան1991, «Նաիրի» հրատ., թիվ 3, էջ 20 - 40
Վահագն Դավթյան
1991 | Հոդված/Article
«Երևանի համալսարանի» հրատ., Երևան 1991, 163
Արշակ Չոպանյանը սփյուռքահայ գրականության քննադատ
1989 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (69), Երևան 1989թ., էջ 26-36
|
Վահագն Դավթյան. հողի և հայրենիքի խորհուրդը
1989 | Գիրք/Book
Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան 1989, 30 էջ
Հայ գրականագիտության պատմություն
1986 | Գիրք/Book
Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան 1986, 428 էջ
Հայկ Գյուլիքեխյանը քննադատ
1986 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (59), Երևան 1986թ., էջ 38-44
|
Հոգեբանական գրականագիտական դպրոցը և Արսեն Տերտերյանը
1985 | Հոդված/Article
«Քննադատական տարեգիրք», Երեւան 1985, «Նաիրի» հրատ. Էջ 193-219
Խաչատուր Աբովյանը արևմտահայ քննադատության գնահատությամբ
1984 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (54), Երևան 1984թ., էջ 40-55
|
Կեցության փիլիսոփայությունը «Եռանկյունու» մեջ (Ա. Այվազյանի մասին)
1984 | Հոդված/Article
«Գարուն», Երեւան 1984, թիվ 3
Ալեքսանդր Շիրվանզադեի ստեղծագործությունը սովետական շրջանում
1984 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (52), Երևան 1984թ., էջ 36-45
|
Հայ գրական քննադատության քրեստոմատիա
1984 | Գիրք/Book
(հատոր 2), Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան 1984, 410 էջ
Գրական քննադատության տեսության և պատմության հարցեր
1982 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան 1982
Գրական քննադատության տեսության և պատմության հարցեր
1982 | Հոդված/Article
Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան 1982
Քննադատության բովանդակության պատմական զարգացումը
1981 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (45), Երևան 1981թ., էջ 74-87
|
Հայ գրական քննադատության քրեստոմատիա
1981 | Գիրք/Book
(հատոր 1), Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան 1981, 617 էջ
«Աթիլլա» պոեմի ստեղծագործական պատմությունից
1979 | Հոդված/Article
«Չարենցյան ընթերցումներ», գիրք 4, ԵՊՀ հրատ., Երեւան 1979, 154-167
Ե. Չարենցի «Աթիլլա» պոեմի ստեղծագործական պատմությունը
1978 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (36), Երևան 1978թ., էջ 168-174
|
Չարենցի սիրո լիրիկան
1977 | Հոդված/Article
«Չարենցյան ընթերցումներ», գիրք 3, ԵՊՀ հրատ., Երեւան 1977, էջ 58-98
Դեմիրճյանի գրականագիտական հայացքները սովետական գրականության ձևավորման շրջանում126-139
1977 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (31), Երևան 1977թ., էջ 126-139
|
Ժանրերը սովետահայ գրականության ձևովորման շրջանում
1974 | Գիրք/Book
Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան 1974, 78