Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Աստղիկ Սարգսի Բեքմեզյան

Դոցենտ | Ակադեմիկոս Հրանտ Թամրազյանի անվան հայ գրականության պատմության և գրականության տեսու­թյան ամբիոն
Կրթություն
1968 - 1973 թթ. ուսանող ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետում
1973 - 1976 թթ. ասպիրանտ ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի Գրականության տեսության և գեղագիտության ամբիոնում

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական թեմա - «Վիպակի ժանրը հայ նոր գրականության մեջ», 1981, ԵՊՀ բանասիրության ֆակուլտետում գործող գրականագիտության մասնագիտական խորհուրդ
Դոկտորական – «թեմա», տարեթիվ, մասնագիտական կազմակերպություն

Աշխատանքային փորձ
1983 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ գրականության տեսություն և գրաքննադատության ամբիոնի դոցենտ
1983 թթ. դասախոս ԵՊՀ արտասահմանյան գրականության և գրականության տեսության ամբիոնում
1976 - 1977 թթ. դասախոս ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետում ժամավճարով

Կարդացվող դասընթացներ
Գրականագիտության ներածություն, գրականության տեսություն, ստեղծագործական աշխատանքի հոգեբանություն, Գրական տեքստի վերլուծություն, Ազգային մտածողություն և գեղարվեստական գրականություն, Գեղագիտականը և հասարակական գիտակցությունը

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայ և համաշխարհային գրականություն, գրականության տեսություն և գրական քննադատություն

Պարգևներ
2014 թ. ԵՊՀ համալսարանի ոսկե մեդալով: ՀՀ նախագահի շնորհակալագիր 08.09.2014թ. թիվ 619

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Լ. Շանթի «հին աստվածները» դրամայի կերպարային համակարգի յուրահատկությունները
2020 | Հոդված/Article
Երվանդ Օտյան և Լևոն Շանթ. Ծննդյան 150 ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջանի Նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ հրատարակչություն, Եր., 2020, էջ 68_ 92
Սահմանային ժանրեր
2019 | Գիրք/Book
Մենագրություն: Վան Արյան, 2019թ․, 225 էջ
Թեմայի և թեմատիկայի անհամաձայնությո՛ն, թե՛ օրինաչափություն
2016 | Հոդված/Article
Ավետիս Ահարոնյան - 150 միջազգային գիտաժողովի նյութեր, 2016, էջ 26-38
|
Տողամիջյան ընթերցումներ
2016 | Գիրք/Book
Վան Արյան, 2016թ․, 332 էջ
Գրականության տեսության արդի խնդիրներ
2016 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 328 էջ
|
Ժամանակաշրջանի և թեմայի փոխկապակցվածության խնդիրը գեղարվեստական ստեղծագործության մեջ
2015 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք» ամսագիր, «Զանգակ» հրատ., Երևան, 2015թ., N 1-2, էջ 130-139
Միսաք Մեծարենցի «Արձակ էջերը» բանաստեղծությունից արձակ
2015 | Հոդված/Article
Գիտական հոդվածների ժողովածու ( ՀՀ ԳԱԱ, Գիտակրթական միջազգային կենտրոն), Զանգակ հրատ., Երևան, 2015, էջ 263-270
|
Ստեղծագործական գործընթաց
2015 | Գիրք/Book
Դասախոսություններ, Ակտուալ արվեստ, Երևան, 2015, 52 էջ
Բառի համատեքստային իմաստավորումը Հովհ. Թումանյանի քառյակներում
2014 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 144.2, 2014 (№ 3), էջ 15-25
|
Արձակ բանաստեղծության ժանրային առանձնահատկությունների շուրջ
2014 | Հոդված/Article
Գիտական հոդվածների ժողովածու (ՀՀ ԳԱԱ, Գիտակրթական միջազգային կենտրոն), Զանգակ հրատ., Երևան, 2014, էջ 222-232
Արևմտահայ արձակ բանաստեղծության կառուցվածքային շերտերը
2013 | Հոդված/Article
«Համատեքստ-2013», ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2013, էջ 118-129
Բառի գեղագիտական ընկալումը աշխարհայացքի ձևավորման համակարգում
2013 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք» ամսագիր, «Զանակ» հրատ., Երևան, 2013թ., N 1-2, էջ 12-17
Պոստմոդեռնիզմի գեղագիտության հետքերով Հովհ. Թեքգյոզյանի «Փախչող քաղաքը» կինովիպակը
2013 | Հոդված/Article
«Համատեքստ-2013», ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2013, էջ 137-145
|
Երգիծանքը արդի հայ արձակում
2013 | Հոդված/Article
«Արդի հայ արձակի հիմնախնդիրները», Երևան, 2013, էջ 255 - 280
|
Ստեղծագործական գործընթացի իմացական-հոգեբանական մակարդակը
2013 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 139.2, Երևան 2013թ., էջ 3-14
|
Գեղարվեստական ժամանակի և տարածության (քրոնոտոպի) խնդիրը գրականության մեջ
2012 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 137.2, Երևան 2012թ., էջ 3-15
|
Ստեղծագործական գործընթացի կատարողական-տեխնիկական մակարդակի առանձնահատկությունները
2012 | Հոդված/Article
«Համատեքստ – 2012», ԵՊՀ հրատ, Երևան, 2012, էջ 130-140
Քերականական և գեղարվեստական ժամանակները Ե. Չարենցի «Նավզիկե»-ում
2012 | Հոդված/Article
«Չարենցյան ընթերցումներ» ժող.9, ԵՊՀ հրատ, Երևան, 2012, էջ 120-133
|
Հովվերգություն. ժանրի կերպարանափոխությունը
2011 | Հոդված/Article
«Համատեքստ - 2011», Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011 թ. Էջ 63-70
|
Կոմպոզիցիոն հավասարակշռության խնդիրը Վահան Տերյանի «Երկիր Նաիրի» շարքում
2010 | Հոդված/Article
«Համատեսքստ - 2010», ԵՊՀ հրատ., Երեւան 2010, էջ 181-191
|
Լեզվի պատկերավորման միջոցների կիրառման հաճախականությունը և գեղագիտական արժեքը մեկ առանձին ստեղծագործության մեջ
2010 | Հոդված/Article
«Համատեսքստ - 2009», «Ասողիկ» հրատ., Երեւան 2010, էջ 172-183
20-րդ դարի գրական-գեղարվեստական ուղղությունները և արդի հայ գրականությունը» թեմայի դասավանդումը բուհում
2009 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք», Երեւան 2009, «Զանգակ » հրատ, № 3-4, էջ 53-39
Գեղեցիկի տեսությունը Կանտի գեղագիտական համակարգում
2003 | Հոդված/Article
«Համատեքստ - 2003», Երեւան 2004, ԵՊՀ հրատ, էջ 74-83
Բանաստեղծական տարրերի կիրառումը արձակ տեքստում
2002 | Հոդված/Article
«Համատեքստ - 2002», Երեւան 2002, ԵՊՀ հրատ, էջ 109-117
Արևմտահայ գրականության ընտրանի
1999 | Հոդված/Article
(կազմող և առաջաբան), Երեւան 1999, Հայաստանի ազգային գրապալատի հրատ, էջ 5-16
Հ. Խաչատրյանի «Արքայապատում»
1996 | Հոդված/Article
(խմբագիր), Երեւան 1996, Հայաստանի ազգային գրապալատի հրատ.
Կրկին Եդ. Պօյաճեանի հետ
1996 | Հոդված/Article
«Բնօրրան», Երեւան 1996, Հայաստանի ազգային գրապալատի հրատ.№ 3-4, էջ 108 - 110
Եդ. Պոյաճեան. ընտրանի
1994 | Հոդված/Article
(կազմող և առաջաբան), Երեւան, Հայաստանի ազգային գրապալատի հրատ.1994, էջ 3-16
«Գրականագիտության ներածություն» (քրեստոմատիա)
1984 | Գիրք/Book
(կազմող և առաջաբան), Վ. Նավասարդյան, Երեւան 1984, ԵՊՀ հրատ. 306 էջ
Վիպակի ժանրը հայ նոր գրականության մեջ
1984 | Գիրք/Book
Երեւան 1984, ԵՊՀ հրատ. 120 էջ
Վիպակի սկզբնավորումը հայ գրականության մեջ (19-րդ դարի 30—60-ական թվականներ)
1980 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (41), Երևան 1980թ., էջ 62-73
|
Լևոն Շանթի վիպակները
1980 | Հոդված/Article
«Երիտասարդ գիտաշխատող», Երեւան 1980, ԵՊՀ հրատ. №1, էջ 86-94
Վիպակի ձևավորումը հայ գրականության մեջ
1980 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», Երեւան 1980, ԵՊՀ հրատ. № 2, էջ 62-73
Վիպակի ժանրային առանձնահատկությունները
1979 | Հոդված/Article
«Լրաբեր հասարակական գիտությունների», Երեւան 1979, ԳԱԱ հրատ. № 2, էջ 14-23
Ե. Չարենցի «Ութնյակներ արևին» շարքը
1975 | Հոդված/Article
Ուսանողական գիտական աշխատանքներ, ԵՊՀ հրատ. Երեւան 1975, №17, էջ 184-191