Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Թադևոս Վոլոդյայի Տոնոյան

Դոցենտ | Հայոց լեզվի ամբիոն
Կրթություն
Երևանի պետական համալսարան, բանասիրական ֆակուլտետ, հայոց լեզվի և գրականության բաժին (1978 - 1983 թթ.)

Գիտական աստիճան
թեկնածուական - «Վիգեն Խեչումյանի ստեղծագործությունը», 1989, Երևանի պետական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
1983 - 2011 թթ.

Կարդացվող դասընթացներ
Գրական տեքստը և ազգային լեզվամտածողությունը (մագիստրատուրա)
Հայ մանկական գրականություն (բակալավր)
Արևմտահայերենի և արևելահայերենի զուգադրական շարահյուսություն (բակալավր)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայ հին և նոր գրականություն, բանահյուսություն, արևմտահայերեն

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (կարդում և թարգմանում եմ բառարանի օգնությամբ)

Մասնագիտական անդամակցություն
Մշակույթի հայկական ֆոնդ

Պարգևներ
ՀՀ մշակույթի նախարարության ոսկե մեդալ

էպոսի տեքստի միահյուսությունը ժառանգականության հիմնախնդրի տիրույթում
2018 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր: 2018, 1 (13), 207-213
|
Եղիշե. տեքստ և պատմական իրականություն
2017 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի: 2017, 1(42), էջ 606-613
|
Համատեքստ և տեքստ
2017 | Հոդված/Article
Բանբեր - Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական հասարակագիտական համալսարան: 2017թ․, 1(40), 652-660 էջ, Հայաստան
|
Կյանքի և մահվան ընկալումները ըստ Սասնա ծռեր էպոսի. Ժառանգականություն. Մեծ Մհեր և Փոքր Մհեր
2017 | Հոդված/Article
Ակունք: 2017թ․, 1(15), 109-115 էջ, Հայաստան
|
Չարենցի «Ես իմ անուշ Հայաստանի» տաղի բառը
2017 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2017թ․, 2, 80-84 էջ, Հայաստան
|
Տեքստային իրականություն և պատմական իրականություն. Կորյուն
2017 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր: 2017թ․, 2(11), 148-158 էջ, Հայաստան
|
Լեզվի և մտածողության փոխհարաբերությունը տեքստում
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2016 № 3 (21), էջ 60-69
|
Հայերենի տեքստը և լեզվամտածողական արժեհամակարգը
2016 | Գիրք/Book
Մենագրություն: Վաչագան Բարեբաշտ: 2016թ․, 404 էջ, Հայաստան
Ձայն-բառ-տեքստ աստիճանակարգը, բանի (տեքստի) տեքստային արժևորումը
2016 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր, 2016թ․, 3/9/, 135-146 էջ, Հայաստան
|
Հայերենի համատեքստի ձայն-կյանք, լռություն-մահ լեզվամտածողական հոմանիշությունները
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2016 № 1 (19), էջ 55-67
|
Հայոց բնագրի ընթերցումի համակարգայնությունը
2010 | Հոդված/Article
«Գարուն», N 7-8, Երևան, 2010
Ծրագիր. ոճաբանություն
2010 | Հոդված/Article
Մեթոդական ձեռնարկ, «Աղբյուր» հրատ., Երևան, 2010
Տեքստի տրամաբանության բացահայտումը որպես խոսքի գնահատման մեթոդ
2009 | Հոդված/Article
«Հայագիտական հանդես», N 1-2, Երևան, 2009
Կորյունի տեքստը և հայ գրերի առեղծվածը
2005 | Գիրք/Book
Մենագրություն, «Աղբյուր» հրատ., 2005
«Գրականության շնչառությունն ու փառքը»
2002 | Հոդված/Article
«Ազգ», Երևան, 6 մարտի, 2002
Եղիշեի ակամա ընդդիմախոս Եղիշեն
2002 | Հոդված/Article
Մենագրություն, «Աղբյուր» հրատ., Երևան, 2002
Վռամշապուհ արքա փրկիչ
1995 | Հոդված/Article
«Հայք», թ. 205 (532), Երևան, 1 նոյեմբերի 1995
Աշխարհիկ կտակարան
1992 | Հոդված/Article
«Երկիր», Երևան, 7 հոկտեմբերի 1992
Հայաստանի հոգևոր սահմանները
1990 | Հոդված/Article
«Հայոց լեզուն և գրականությունը դպրոցում», թ. 4, Երևան, 1990
Միասնական լեզվի խնդիրը
1989 | Հոդված/Article
«Մաշտոց», դեկտեմբերի 6-10, Երևան, 1989
Բանաստեղծության «կենսաքառակուսում»
1989 | Հոդված/Article
«Գրական թերթ», թ. 52, Երևան, 22 դեկտեմբերի 1989
Վ. Խեչումյանի «Գիրք լինելություն» վեպը
1987 | Հոդված/Article
«Սովետական գրականություն», թ. 9, Երևան, 1987
«Զվարթնոցից» մինչև «Գիրք լինելության»
1987 | Հոդված/Article
«Հայոց լեզուն և գրականությունը դպրոցում», թ. 4, Երևան, 1987