Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Նարինե Վոլոդյայի Ներսիսյան

Դոցենտ | Հայոց լեզվի ամբիոն
Կրթություն
1988 - 1993 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետ, հայոց լեզվի և գրականության բաժին,
1993 - 1996 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա` ժամանակակից հայոց լեզու մասնագիտությամբ

Գիտական աստիճան
Բ. գ. թ.դոցենտ
Թեկնածուական թեմա` «Շարահյուսական կառույցները և դրանց ոճական արժեքը Ակ. Բակունցի պատմվածքներում», 1997 թ., ՀՀ ԳԱ լեզվի ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
1994 թ. հոկտեմբերից ԵՊՀ ժամանակակից հայոց լեզվի ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
Ժամանակակից հայոց լեզու, Ժամանակակից հայոց լեզու/ԶԼՄ-ի լեզուն և ոճը (բակալավրատ), Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Ոճագիտություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամանակակից հայոց լեզու, խոսքի մշակույթ, ճարտասանություն, ԶԼՄ-ի լեզու և ոճ

Պարգևներ
Պատվոգիր ԵՊՀ ռեկտորի կողմից համալսարանի 95-ամյակի կապակցությամբ
Պատվոգիր ԵՊՀ ռեկտորի կողմից համալսարանի 100-ամյակի կապակցությամբ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն

Աստվածաշնչի «Երգ երգոց»-ի և Պ. Սևակի «Երգ երգոց»-ի պատկերավորման համակարգերի զուգադրական քննություն
2019 | Հոդված/Article
Էջմիածին, 2019,Ը, 110-128էջ, Հայաստան, Էջմիածին
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ (բուհական դասագիրք` հաստ. ՀՀ ԿԳ նախարար. կողմից)
2016 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 512 էջ, Հայաստան, Երևան
Գեղարվեստական պատկերի կառուցման լեզվաոճական միջոցների մեկնաբանությունը Ավ. Իսահակյանի պոեմի դասավանդման գործընթացում
2016 | Հոդված/Article
Մանկավարժական միտք, 2016թ․, 3-4, 193-205 էջ, Հայաստան
|
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ
2015 | Հոդված/Article
ԵՊՀ հրատ., Եր., 2015, 24 էջ
Հակադրությունը Պ. Սևակի «Նույն ճամփով», «Նույն հասցեով», «Նորից չեն սիրում, սիրում են կրկին» շարքերում
2014 | Հոդված/Article
Հայագիտական հանդես, Եր., 2014, հ. 1(25), 10 էջ
Համագործածական բառերի ոճական կիրառությունները Պ. Սևակի «Դիմակներ» շարքում
2010 | Հոդված/Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, հ. 1-2, Երևան, 2010, 7 էջ
Շարահյուսական կառույցները և դրանց ոճական արժեքը Ակ. Բակունցի պատմվածքներում
2008 | Հոդված/Article
Երևան-2008 (մենագրություն), 122 էջ
Այլաբերությունը Պ. Սևակի «Եղիցի լույս» շարքում
2007 | Հոդված/Article
Հայագիտական հանդես, 1/5/, Երևան, 2007, 9 էջ
Պատկերավորության միջոցների ուսուցումը
2007 | Հոդված/Article
Մանկավարժական միտք, Եր., 2007,1-2, 9 էջ
Դիմանկարի և բնանկարի լեզվաոճական միջոցները Ակ. Բակունցի պատմվածքներում
2003 | Հոդված/Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, Եր. 2003, 5/6, 6 էջ
Շարահյուսական դարձույթների ոճական արժեքը Ա. Բակունցի պատմվածքներում
2001 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (103), Երևան 2001թ., էջ 194-202
|
Երկկազմ նախադասությունների կառուցվածքային և ոճական առանձնահատկությունները Ակ. Բակունցի պատմվածքներում
1997 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, թիվ 3, Երևան, 1997