Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Սերժիկ Գագիկի Սրապիոնյան

Դոցենտ | Ակադեմիկոս Հրանտ Թամրազյանի անվան հայ գրականության պատմության և գրականության տեսու­թյան ամբիոն
Կրթություն (սկսած ԲՈՒՀ-ից)
1983 - 1986 թթ. ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետ, հայ գրականության ամբիոնի ասպիրանտ
1978 - 1983 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի հայոց լեզվի և գրականության բաժին

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական թեմա - «20 - րդ դարասկզբի արևմտահայ քաղաքացիական պոեզիան», 1989, Երևանի պետական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
2002 թ-ից մինչև այժմ ԵՊՀ հայ գրականության ամբիոնի դոցենտ
1987 - 2002 թթ. ԵՊՀ հայ գրականության ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
19 - րդ դարի հայ նոր գրականության պատմություն (բակալավ),
19 - րդ դարավերջի և 20 - րդ դարասկզբի հայ գրակության պատմություն (բակալավր),
Արևմտահայ գրական առնչությունները (մագիստրատուրա)
Հայ նորավեպը (մագիստրատուրա)
Նարեկացի - Մեծարենց - Սիամանթո (մագիստրատուրա)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Արևմտահայ գրականություն,
Հայ նոր գրականություն,
Հայ նորագույն գրականության

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (կարդում և թարգմանում եմ բառարանի օգնությամբ)

Մասնագիտական անդամակցություն (ՀԿ, մասնագիտական խորհուրդ, գիտական հանդեսի խմբագրություն, ֆոնդեր և այլն)
ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետի խորհրդի անդամ

1877-78թթ. ռուս - թուրքական պատերազմի օրերի եղերական պատկերները Ավ. Ահարոնյանի «Իմ գիրքը» երկում
2010 | Հոդված/Article
Երևան, ԵՊՀ 2010
1877-78 թթ. ռուս-թուրքական պատերազմի օրերի եղերական պատկերները Ավ. Ահարոնյանի «Իմ գիրքը» երկում
2010 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 131.2, Երևան 2010թ., էջ 32-40
|
Հովհ. Թումանյան - Ավ. Ահարոնյան առնչություններից
2009 | Հոդված/Article
Երևան, պրակ Թ, 2009
Ավ. Ահարոնյան-Համաստեղ առնչություններից,
2008 | Հոդված/Article
Երևան, 2008
Մերօրյա վրացու հոգեկերտվածքի հանրագիտարանը(Ռևազ Միշվելաձե, Գյուզի Մադոննան)
2006 | Հոդված/Article
Երևան,‹‹Հայագիտական հանդես›› 2006
Ա. Ահարոնյանը Ն. Աղբալյանի տեսադաշտում,
2006 | Հոդված/Article
Երևան,2006
Հրապարակախոսության ակունքների մոտ
2006 | Հոդված/Article
Երևան,‹‹Գարուն›› 2006
Ավետիս Ահարոնյան - Եղիշե Չարենց առնչությունների շուրջ,
2006 | Հոդված/Article
Երևան, ‹‹Նոր-Դարի›› 2006
Սիրտ սրտի... Շահնուրի հետ,
2005 | Հոդված/Article
Երևան, ‹‹Գարուն››, 2005
Ավետիս Ահարոնյան, Նշանավոր ճեմարանականներ
2005 | Հոդված/Article
Էջմիածին, 2005
Գիրք` խիստ անհրաժեշտ և օգտակար
2004 | Հոդված/Article
Երևան, ‹‹Գրական թերթ›› 2004
Գիտնականի կարապի երգը
2003 | Հոդված/Article
Երևան, ‹‹Գրական թերթ››, 2003
Արևմտահայ գրական դիմանկարը` նորովի մեկնությամբ,
2002 | Հոդված/Article
Երևան, ‹‹Գրական թերթ››, 2002
Ցեղային ոգու նկարագրի որոնումները Խ. Դաշտենցի «Ռանչպարների կանչը» վիպասքում
2000 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 143-148
|
Ցեղային ոգու նկարագրի որոնումները Խ.Դաշտենցի «Ռանչպարների կանչը» վիպասքում
2000 | Հոդված/Article
Երևան, ԵՊՀ, 2000
«Բանականության ողբերգության» ողբերգական բանականությունը
1998 | Հոդված/Article
Երևան, ‹‹Հայագիտական հանդես››, 1998
Ռ. Սևակի «Վերջին հայերը» շարքը
1997 | Հոդված/Article
Երևան, ‹‹Հայոց լեզու և գրականություն››, 1997
Ինքնայրումի ճանապարհով
1996 | Հոդված/Article
Երևան, ‹‹Հանդես Երևանի համլսարանի››, 1996
«Գունագեղ, անսահման» բառի հայտնությունը
1990 | Հոդված/Article
Երևան, ‹‹Հայոց լեզու և գրականություն››, 1990
Հրավերքի երգն ու մաքառման խորհուրդը
1988 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (65), Երևան 1988թ., էջ 165-171
|
Հրավերի երգն ու մաքառման խորհուրդը
1988 | Հոդված/Article
Երևան, «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1988
Հայտնությունների համանվագ
1988 | Հոդված/Article
Երևան, ‹‹Հայագիտական հանդես›› 1998