Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Անաիդա Ժորայի Մովսիսյան

Ասիստենտ | Հայոց լեզվի ամբիոն
Կրթություն
1982 - 1987 թթ. ԵՊՀ, բանաս. ֆակուլտետի ուսանող
1995 - 2000 թթ. ԵՊՀ, հայոց լեզվի ամբիոնի հայցորդ

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական թեմա - Ա. Ս. Պուշկինի չափածոյի հայերեն թարգմանությունների լեզուն, 2004 թ., ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվ. լեզվաբանութույան ինստիտուտի և ԵՊՀ 019 միացյալ մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
2002 թ-ից մինչ այժմ` ԵՊՀ բանաս. ֆակ. հայոց լեզվի ամբիոն
Թարգմանության տեսություն, Ոճագիտություն

Լեզուներ
Ռուսերեն, ֆրանսերեն

Ինչպես «թարգմանել» ժամանակը
2022 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2022 № 1 (37), էջ 48-57
|
Իրակությունները որպես անհամարժեք բառապաշարի մաս
2016 | Հոդված/Article
Աբեղյանական ընթերցումներ, 2016, 213-220 էջ
|
Իրակությունների թարգմանության մի քանի հարցեր
2016 | Հոդված/Article
Կանթեղ, 2016, 2(67), 67-73 էջ
|
Թարգմանական վարժությունների դերը թարգմանության գործընթացում
2016 | Հոդված/Article
Մանկավարժական միտք, 2016, 1-2(60-61), 272-276 էջ
|
Ժամանակակից հայոց լեզվի գործնական աշխատանքների ձեռնարկ
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: Նաիրի: 2016թ․, 255 էջ
Մ. Լերմոնտովի Առագաստ բանաստեղծության մի քանի թարգմանություններ
2010 | Հոդված/Article
Համատեքստ, 2010 թ.
Մ.Լերմոնտովի Դևը պոեմի Պարույր Սևակի և Վազգեն Գևորգյանի հայերեն թարգմանությունները
2009 | Հոդված/Article
Հոդված Համատեքստ, 2009
Ա.Ս.Պուշկինի Անչար բանաստեղծությունը Նաիրի Զարյանի և Ալեքսանդր Ծատուրյանի թարգմանությամբ
2008 | Հոդված/Article
Համատեքստ , 2008, ԵՊՀ
Ա. Ս. Պուշկինի «Կովկաս» բանաստեղծությունը Ալ. Ծատուրյանի թարգմանությամբ
2002 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (107), Երևան 2002թ., էջ 190-194
|
Ա.Ս.Պուշկինի Կովկաս բանաստեղծությունը Ալ. Ծատուրյանի թարգմանությամբ
2002 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, 2002 թ, հ. 2
Ա. Ս. Պուշկինի թումանյանական թարգմանությունները
2001 | Հոդված/Article
Նոր-Դար, 2001թ., h. 1
Ա.Ս.Պուշկինի չափածո երկերի առաջին հայերեն թարգմանությունները
2000 | Հոդված/Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2000 թ., թիվ 2