Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Արմենուհի Մարտունի Արզումանյան

Դոցենտ | Հայ նորագույն գրականության պատմության և գրաքննադատության ամբիոն
Կրթություն
Երևանի պետական համալսարան, բանասիրական ֆակուլտետ, հայոց լեզվի և գրականության բաժին (1983 - 1988 թթ.)

Գիտական աստիճան
թեկնածուական - «Արևմտահայության ճակատագրի արտացոլումը խորհրդահայ գրականության մեջ (60-80-ական թթ.)» (1997 թ.)

Աշխատանքային փորձ
2007 թ-ից մինչև այժմ հայ նորագույն գրականության ամբիոնի դոցենտ
2000 - 2007 թթ. Հայ նորագույն գրականության ամբիոնի ասիստենտ
1989-մինչև 2000 թ. Հայ նորագույն գրականության ամբիոնի լաբորանտ
1991թ-ից մինչև 1996 թ.Հայ նորագույն գրականության ամբիոնի հայցորդ

Կարդացվող դասընթացներ
Հայ նորագույն գրականություն (բակալավր)
Հայ գրականության դասավանդման մեթոդիկա (բակալավր)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայ նորագույն գրականություն
Հայ գրականության դասավանդման մեթոդիկա

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (կարդում և թարգմանում եմ բառարանի օգնությամբ)

ԽԻԿ ուսուցման ժամանակակից մեթոդի կիրառման առանձնահատկությունները
2021 | Հոդված/Article
«Կրթությունը 21-րդ դարում», 2021, թիվ 1 (5), էջ 154-162
Գեղարվեստական պատկերը՝ որպես գրողների երկխոսության հանգրվան. Ռ. Բըրնս, Վ. Սարոյան, Ջ. Դ. Սելինջեր
2021 | Հոդված/Article
«Հայագիտության հարցեր», 2021, թիվ 2 (23), էջ 153-163
Ձիապատկերի խորհուրդը Հրանտ Մաթևոսյանի գեղագիտական համակարգում
2020 | Հոդված/Article
«Հայագիտության հարցեր», 2020, թիվ 3 (21), էջ 175-185
ԳՈՒՍ ուսուցման ժամանակակից մեթոդի կիրառման առանձնահատկությունները
2020 | Հոդված/Article
«Կրթությունը 21-րդ դարում», 2020, թիվ 2 (4), էջ 97-105
Միջտեքստայնություն. Ակսել Բակունց և Հակոբ Մնձուրի
2019 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր, 2019, 2(17), էջ 165-175
|
Արմինե Արզումանյան , Նաիրա Հակոբյան
Միջառարկայական կապեր. գրականություն և հոգեբանություն
2017 | Հոդված/Article
Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ: 2017, 3, էջ 57-62
Միջառարկայական կապեր․գրականություն և պատմություն
2016 | Հոդված/Article
Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ, 2016, 3, 85-89 էջ
|
Հրանտ Մաթևոսյան- Ստեփան Զորյան Երկու պատմվածքի զուգահեռ քննություն
2016 | Հոդված/Article
Մաթևոսյանական ընթերցումներ 3: 2016, 135-145 էջ, Հայաստան
|
Հայոց լինելիության խորհուրդը Սերո Խանզադյանի «Խոսե'ք, Հայաստանի լեռներ» վեպում
2015 | Հոդված/Article
Սյունյաց երկիր, 2015թ․, 32 / 374, 53-57 էջ
|
Գրականության դասավանդման մեթոդներ, ձևեր
2014 | Գիրք/Book
Երևան, «Ահա Պոլիգրաֆ» հրատարակչություն, 2014թ., 100 էջ
«Մանրապատում» ուսուցման ժամանակակից մեթոդի կիրառման առանձնահատկությունները
2014 | Հոդված/Article
Մանկավարժական միտք, նո. 3-4, Երևան, 2014 թ., էջ 150-156
«Հեղինակի աթոռ» ուսուցման ժամանակակից մեթոդի կիրառման առանձնահատկությունները
2013 | Հոդված/Article
Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ, նո.3, Երևան, 2013 թ., էջ 67-75
«Վենի դիագրամ» ուսուցման ժամանակակից մեթոդի առանձնահատկությունները
2012 | Գիրք/Book
Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ,նո. 3, Երևան, 2012թ., էջ 52-57
«Վեբ- որոնում» ուսուցման ժամանակակից մեթոդի առանձնահատկությունները
2012 | Հոդված/Article
Մանկավարժական միտք, նո. 1-2, Երևան, 2012թ., էջ 118-123
Ա. Մ. Արզումանյան , Ն. Հակոբյան
Գրական կերպարի հոգեբանական վերլուծություն. Գրական դատը որպես ուսուցման եղանակ
2011 | Հոդված/Article
Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ, նո 2, Երևան, 2011, էջ 98-104
Ուսուցման ժամանակակից մեթոդներ. «Խճանկար» մեթոդի առանձնահատկությունները
2010 | Հոդված/Article
Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ,նո 2, Երևան, 2010թ.էջ 90-96
Ժամանակի և տարածության փոխհարաբորությունը Գալշոյանի «Ձորի Միրոն» վիպակում
2009 | Հոդված/Article
Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ,նո 2, Երևան, 2009թ.էջ 169-175
Ուսուցման համագործակցային մեթոդի առանձնահատկությունները
2008 | Հոդված/Article
Մանկավարժական միտք, նո 2-3, Երևան, 2008թ.էջ 142-150
Բանաստեղծի նամականին.ուսուցման առանձնահատկությունները
2007 | Հոդված/Article
Մանկավարժական միտք,նո 1-2,Երևան,2007թ.էջ 143-151
|
Տեսիլի հոգեբանական-կառուցվածքային շերտերը Մուշեղ Գալշոյանի պատմվածքներում
2005 | Հոդված/Article
Հոգեբանությունը և կյանքը, նո. 4, Երևան, 2005թ.էջ 159-167
Մարդը սոցիալ-տնտեսագիտական ժամանակակից գրականության մեջ
2005 | Հոդված/Article
Հայսատան Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա, 2005, Երևան, # 8-9
Միջառարկայական կապերը գրականության դասին. արվեստ և գրականություն
2004 | Հոդված/Article
Հայոց լեզու և գրականություն, նո. 1-2. Երևան 2004 թ.էջ 83-91
Բառ-պատկերի հոգեբանական շերտերը Բակունցի պատմվածքներում
2004 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», նո. 1, Երևան 2004թ. էջ 160-168
|
Բառ-պատկերի հոգեբանական շերտը Բակունցի պատմվածքներում
2004 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (112), Երևան 2004թ., էջ 160-167
|
Բանավոր խոսքի զարգացման ուղիները
2002 | Հոդված/Article
Հայոց լեզու և գրականություն, նո. 3-4, Երևան 2002 թ. էջ 49-56
Պատկերավոր մտածողության զարգացման ուղիները
2001 | Հոդված/Article
Հայոց լեզու և գրականություն, նո. 1-2, Երևան 2001 թ. էջ. 48-57
Ներառարկայական կապերը գրականության դասերին
2001 | Հոդված/Article
Հայոց լեզու և գրականություն, նո. 5-6, Երևան 2001 թ. էջ 36-46
Տարբերակային համեմատությունը որպես գրողի բառարվեստի ուսուցման մեթոդ,
2001 | Հոդված/Article
Մանկավարժական միտք, նո. 2,Երևան, 2001թ,էջ 29-35
Կապող օղակ անցյալի և ներկայի միջև
1996 | Հոդված/Article
Պայքար, մարտ-ապրիլ, Երևան, 1996թ. էջ 53-56
Հողի և արյան կանչը
1995 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (86), Երևան 1995թ., էջ 178-182
|