Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Մարի Գարեգինի Սանթուրջյան

Ասիստենտ | Հայոց ­լեզվի պատմության ամբիոն
Կրթություն
1986 - 1991 թթ. Երևանի պետական համալսարան, հայ բանասիրության ֆակուլտետ
1991 - 1994 թթ. ՀՀ ԳԱԱ ասպիրանտուրա

Աշխատանքային փորձ
2006 թ-ից մինչ օրս՝ ԵՊՀ համալսարանական կրթության զարգացման բաժնի առաջատար մասնագետ
2004 - 2006 թթ. ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ
1995 - 2006 թթ. ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետի աստվածաբանության, հայոց լեզվի պատմության ամբիոնների դասախոս, ապա ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Գրաբար

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Գրաբար, հայոց լեզվի պատմություն, ընդհանուր լեզվաբանություն, հայ աստվածաբանական մատենագրություն, փիլիսոփայություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
«Հայաստանի բարձրագույն և հետբուհական կրթության բարեփոխումների առկա վիճակն ու հեռանկարները Բոլոնիայի գործընթացի համատեքստում», ՀՀ ԿԳՆ թիվ 5 դրամաշնորհային նախագիծ, 2011 թ.
«Որակի ապահովման ընթացակարգերի մշակում ԵՊՀ ուսումնական ծրագրերի համար», Բաց հասարակության հիմնադրամներ - Հայաստան, դրամաշնորհային ծրագիր, նախագիծ #16535, 2010 թ.

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
«Բարձրագույն կրթության ռազմավարական հետազոտությունների ազգային կենտրոն» ՀԿ

Պարգևներ
ԵՊՀ պատվոգիր, 2010 թ.

santmary@ysu.am

7-8-րդ դարերի շարականների լեզվի բառիմաստային և ձևաբանական որոշ առանձնահատկություններ
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 1 (22), էջ 61-70
|
Ստեփանոս Սյունեցու շարականները
2010 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 131.2, Երևան 2010 թ., էջ 13-23
|
Սահակ Ձորափորեցի «Խաչի շարականներ»
2002 | Հոդված/Article
Աճեմյան մատենաշար, Ա, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2002
Անձինքների ժանրը հայ հոգևոր քնարերգության մեջ
2000 | Հոդված/Article
«Էջմիածին» ամսագիր, 2000թ.,Դ
Մանկական քրիստոնեական հանրագիտարան
1998 | Հոդված/Article
Հանրագիտարան, Երևան, «Արեգ» հրատ., 1998