Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Նելլի Հարությունի Թիրաբյան

Դոցենտ | Հայոց լեզվի ամբիոն
Կրթություն
1965 - 1970 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետ, հայոց լեզվի և գրականության բաժին

Գիտական աստիճան
«Ստեփան Զորյանի գրական հայացքները», 1990, ԵՊՀ, բ.գ.թ., դոցենտ, գիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
1971 թ. բանասիր. ֆակուլտետի հայ գրականության ամբիոն,
1991 թ. հայոց լեզվի ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
«Ժամանակակից հայոց լեզու» (խոսքի մշակույթի հիմունքներ) - բակալավրատ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամ. հայոց լեզու, գեղարվեստական երկի խոսքարվեստ, խոսքի մշակույթ

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Էպոսի «Սասունցի Դավիթ» ճյուղի երկու գրական մշակում. Թումանյան, Չարենց
2021 | Հոդված/Article
«Պատմություն և քաղաքականություն», 2021, թիվ 3 (14), էջ 53-65
Նորակազմությունները Հովհ. Շիրազի «Թոնդրակեցիները» պոեմում
2016 | Հոդված/Article
Հայագիտական հանդես, 2016, 2 (32), 123-132 էջ
|
Էպոսի «Սասունցի Դաւիթ» ճիւղի երկու գրական մշակումներու բառապաշարի իւրայատկութիւնները
2016 | Հոդված/Article
Կամար, Պէյրութ, 2016թ․, թիվ 25, 77-84 էջ, Լիբանան
|
Փոխառությունները և օտարաբանությունները արդի մամուլում
2016 | Հոդված/Article
Պրոֆեսոր Մանվել Ասատրյանի 90-ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջանի զեկուցումների ժողովածու, 2016թ․, 63-74 էջ, Հայաստան
|
Հովհաննես Շիրազի «Աստծո գլուխգործոցը» պոեմի պատկերային համակարգը
2009 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (129), Երևան 2009թ., էջ 172-177
|
Հովհաննես Շիրազի «Աստծո գլուխգործոցը» պոեմի պատկերային համակարգը
2009 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2009, թիվ 2, Էջ 172-177
Բառապաշարի մի քանի հարցերի ուսուցումն ըստ Հովհ. Շիրազի «Աստծու գլուխգործոցը» պոեմի
2007 | Հոդված/Article
Հայոց լեզուն և գրականությունը դպրոցում՚, 2007, թիվ 3-4, էջ 70-77
Չարենցի «Մահվան տեսիլների» խոսքարվեստը
2003 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2003, թիվ 2, էջ 156-161
Եղիշե Չարենցի «Մահվան տեսիլ»-ների խոսքարվեստը
2003 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (110), Երևան 2003թ., էջ 156-160
|
Ստեփան Զորյանի գրական հայացքները
2001 | Գիրք/Book
Երևանի համալսարանի հրատ., 2001, 162 էջ
Ստեփան Զորյանը խորհրդահայ գրականության հարցերի մասին
1987 | Հոդված/Article
«Հայոց լեզու և գրականություն»(Գիտ աշխ. միջբուհական ժող.) 1987, թիվ 7-8,էջ 320-330
Ստեփան Զորյանի նամակները Միսաք Էփրիկյանին
1985 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (57), Երևան 1985թ., էջ 116-133
|
Ստեփան Զորյանը և ռուսական ռեալիզմը
1985 | Հոդված/Article
«Հայոց լեզու և գրականություն»(Գիտ. աշխ. միջբուհ. ժող.) 1985, թիվ 5-6, էջ 149-159
Թումանյանը Զորյանի գնահատությամբ
1982 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (47), Երևան 1982թ., էջ 173-178
|
Կազմել է «Չարենցյան ընթերցումներ» ժողովածուի 4-րդ հատորը
1979 | Հոդված/Article
Երևանի համալսարանի հրատ., 1979 360 էջ