Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Ռուզաննա Սերժիկի Շաբոյան

Ասիստենտ | Հայոց ­լեզվի պատմության ամբիոն
Կրթություն
1993 - 1998 թթ. ԵՊՀ, հայ բանասիրության ֆակուլտետ
1998 - 2001 թթ. ԵՊՀ, հայ բանասիրության ֆակուլտետի ասպիրանտուրա

Աշխատանքային փորձ
1998-ցայսօր - ԵՊՀ, հայ բանասիրության ֆակուլտետ, հայոց լեզվի պատմության ամբիոն, դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Գրաբար, հայոց լեզվի պատմություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Գրաբար, հայոց լեզվի պատմություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Գրաբարի բայի անցյալ կատարյալի հիմքի ուսուցումը բուհում
2016 | Հոդված/Article
Մանկավարժական միտք, 2016թ․, 3 - 4, 123 -128 էջ, Հայաստան
|
Գրաբարի բայի խոնարհման համակարգի ուսուցումը բուհում
2016 | Հոդված/Article
Thirteenth International Scientific Conference, «Институт общественной трансформации», Украина, 2016г. , УДК 873.01, X․9․
Սմբատ Սպարապետի (Գունդստաբլ) գրական ժառանգությունը
2010 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 130.2, Երևան 2010թ., էջ 29-37
|
Բայի դիմավոր ձևերի գործածությունը Սմբատ Սպարապետի «Դատաստանագրքում»
2010 | Հոդված/Article
Լեզու և կրթություն, Երևան, 2010թ․, № 1, էջ 26-34