Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Լիլիթ Լևոնի Եզեկյան

Դասախոս | Հայոց լեզվի ամբիոն
Կրթություն
1989 - 1994 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետ, հայոց լեզվի և գրականության բաժին,
1965 - 1968 թթ. ԵՊՀ հայոց լեզվի ամբիոնի հայցորդ` ժամանակակից հայոց լեզու մասնագիտությամբ

Աշխատանքային փորձ
2003 թ-ից ԵՊՀ հայոց լեզվի ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
«Ժամանակակից հայոց լեզու և գրականություն» - բակալավրիատ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամանակակից հայոց լեզու, գեղարվեստական երկի խոսքարվեստ, խոսքի մշակույթ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Հայոց լեզու
2016 | Գիրք/Book
Դասագիրք: Մանմար, 2016թ․, 183 էջ
Հայոց լեզու
2016 | Գիրք/Book
Դասագիրք: Մանմար: 2016թ․, 160 էջ, Հայաստան