Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Ռիմա Սերժիկի Համբարձումյան

Դասախոս | Հայոց լեզվի ամբիոն
Կրթություն
1997 - 2001 թթ. ԵՊՀ, բանաս. ֆակուլտետ, բակալավր
2001 - 2003 թթ. ԵՊՀ, բանաս. ֆակուլտետ, մագիստրոս

Գիտական աստիճան
Հայցորդ
Թեմա` «Բայակազմական կաղապարները արևելահայերենում և արևմտահայերենում»

Աշխատանքային փորձ
2003 թ. հոկտ. մինչ այժմ` ԵՊՀ բանաս. ֆակ. հայոց լեզվի ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
Ժամանակակից հայոց լեզու - բակալավրիատ
Ժամանակակից հայոց լեզու և գրականություն - բակալավրիատ
Արևմտահայերեն - բակալավրիատ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամանակակից հայոց լեզու, ոճաբանություն, թարգմանության տեսություն, ռուսաց լեզու և գրականություն, իսպաներեն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն, իսպաներեն

«Շահան Շահնուրի «Պճեղ մը անուշ սիրտ» պատմվածքի պատկերավորման համակարգը»
2010 | Հոդված/Article
Երևան, 2010
«Հարադրավոր բայերը արևելահայերենում և արևմտահայերենում»
2010 | Հոդված/Article
Մխիթար Գոշ, Վանաձոր, 2010
«Անանցողական բայերը արևելահայերենում և արևմտահայերենում»
2009 | Հոդված/Article
Հայագիտական հանդես, Երևան, 2009, թիվ 1
«Անցողական բայերը արևելահայերենում և արևմտահայերենում»
2009 | Հոդված/Article
Կանթեղ, Երևան, 2009, թիվ 2
Transit verbs in western-eastern armenian languages
2009 | Հոդված/Article
Կանթեղ, Երևան, 2009, թիվ 2
Intransitive verbs in western-eastern armenian languages
2009 | Հոդված/Article
Հայագիտական հանդես, Երևան, 2009, թիվ 1
«Այլ խոսքի մասերից կազմված բայերը արևելահայերենում և արևմտահայերենում»
2008 | Հոդված/Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, Երևան, 2008, թիվ 3
The other parts of speech constructed verbs in western-eastern Armenian languages
2008 | Հոդված/Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, Երևան, 2008, թիվ 3