Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Ալվարդ Հովհաննեսի Սեմիրջյան

Դոցենտ | Ակադեմիկոս Հրանտ Թամրազյանի անվան հայ գրականության պատմության և գրականության տեսու­թյան ամբիոն
Կրթություն
2002 - 2005 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտ
2000 - 2002 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի մագիստրատուրա
Բանասիրության մագիստրոսի աստիճան «Հայ գրականություն» մասնագիտությամբ
1996 - 2002 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի բակալավրիատ
Գերազանցության դիպլոմ վերոնշյալ բուհի լրիվ դասընթացը բակալավրի ծրագրով ավարտելու համար «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտությամբ

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական թեմա - «Միֆը և արքետիպային որոշ շերտեր ժամանակակից հայ արձակում»,
2006 թ-ի Բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան` շնորհված ԵՊՀ մասնագիտական խորհրդի որոշմամբ` 12.09.2006

Աշխատանքային փորձ
2015 թ. ԵՊՀ գրականության տեսության և քրաքննադատության ամբիոնի դոցենտ
2008 թ. ԵՊՀ գրականության տեսության և գրաքննադատության ամբիոնի ասիստենտ
2006 - 2008 թթ. դասախոս ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետում ժամավճարով

Կարդացվող դասընթացներ
Գրականագիտության ներածություն, 20-րդ դարի գրական հոսանքները, Միֆը 20-րդ դարի գրականության մեջ, Հայ գրական գրաքննադատության մտքի պատմություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայ և համաշխարհային գրականություն, գրականության տեսություն և գրական քննադատություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2013 - 2015 թթ. «Արդի հայ հեքիաթի հիմնախնդիրները», Հետազոտությունը իրականացվել է ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի և ՀՀ նախագահի հովանու ներքո իրականացվող Երիտասարդ գիտնականների աջակցության ծրագրի ֆինանսավորմամբ «13 YR-6B0050» ծածկագրով գիտական թեմայի շրջանակներում:

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, ռումիներեն

Պարգևներ
2000 - 2001 թթ. ուստարի ԵՊՀ լավագույն ուսանող

Ալվարդ Սեմիրջյան , Ա. Միրզոյան
Վավերագրականությունը Վարդան Դանիելյանի «Դոկումենտալ պոեզիա» գրքում
2020 | Հոդված/Article
Հայագիտական հանդես, 2(47), Եր., 2020, Էջ 54-65
Surrealism in Contemporary Armenian Art and Literature
2019 | Հոդված/Article
Surrealisms 2019, University of Exeter, August 29th – August 31st
Հայրենիքը՝ որպես պրոբլեմ գրական զուգահեռներում
2019 | Հոդված/Article
Հայագիտական հանդես, 3(45)Եր. 2019, էջ 43-57
Պոպուլիզմը և գեղարվեստական գրականությունը
2019 | Հոդված/Article
Կաճառ, Գիտակրթական միջազգային կենտրոն, գիտական պարբերական, Եր., 2019, էջ 50-59
Literary Relations in post-Soviet Armenian, Georgian And Azerbaijani literary texts
2018 | Հոդված/Article
International Conference Linguistic and Literary Studies On the Caucasus, Verona, 24-25 May, 2018
Տիկնիկը որպես պատկերի կառուցման հիմնական միջոցներից մեկը տարածական մոդեռնիստական արվեստում (Ա. Փարաջանով) և որպես մետաֆոր գրականության մեջ (Գ. Խանջյան)
2017 | Հոդված/Article
Մարդացած տիկնիկը ժողովրդական և հեղինակային հրաշապատում հեքիաթում, 9-րդ հեքիաթագիտական գիտաժողով, Գիտաժողովի ծրագիր և թեզիսներ, Հովհ. Թումանյանի թանգարան, 22-23 դեկտեմբեր, 2017թ., էջ 13
Գրականության տեսության արդի խնդիրներ
2016 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 328 էջ
|
Միֆի գեղագիըտական ընկալման միտումները 60-70-ական թվականների հայ արձակում
2016 | Հոդված/Article
Ջրբաժան 1960-70-ական թվականների արվեստագետների սերունդը, Գիտական հոդվածների ժողովածու, Եր., 2016, Էջ 86-94
Հայ ժողովրդական և գրական հեքիաթի արդի հիմնախնդիրները, Current Issues of Armenian Folk and Literary Fairy Tale
2015 | Գիրք/Book
ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն: 2015թ․, 288 էջ
|
20-րդ դարի գրական-գեղարվեստական ուղղությունները
2015 | Գիրք/Book
Երևան, Հեղինակային հրատ., 2015թ., 64 էջ
Հայ ժողովրդական և գրական հեքիաթի արդի հիմնախնդիրները
2015 | Հոդված/Article
Կոլեկտիվ մենագրություն, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն, 2015, էջ 91-106
Գիտակցության հոսքի գրականություն. տեսական որոշ դիտարկումներ
2015 | Հոդված/Article
Գիտական հոդվածների ժողովածու, ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա, Երևան, Զանգակ, 2015թ, էջ 256-263
Գերբնականի խորհուրդը Լևոն Խեչոյանի «Տան պահապան հրեշտակը» հեքիաթների ժողովածուում
2014 | Թեզիս/Thesis
Հեքիաթագիտական 6-րդ գիտաժողով, Գերբնականի խորհուրդը հեքիաթում, Երևան, Հովհ. Թումանյանի թանգարան, 2014թ, էջ 41-42
Արդի հայ գրական հեքիաթի ժանրային առանձնահատկությունները
2014 | Հոդված/Article
Գիտական հոդվածների ժողովածու, ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա, Երևան, Զանգակ, 2014թ., էջ 198-205
Պոստմոդեռնիզմի գեղագիտության հետքերով Հովհ. Թեքգյոզյանի «Փախչող քաղաքը» կինովիպակը
2013 | Հոդված/Article
«Համատեքստ-2013», ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2013, էջ 137-145
|
Երգիծանքը արդի հայ արձակում
2013 | Հոդված/Article
«Արդի հայ արձակի հիմնախնդիրները», Երևան, 2013, էջ 255 - 280
|
Գեղարվեստական լեզվի առանձնահատկությունները ժամանակակից հայ արձակում
2013 | Հոդված/Article
Journal Of The Society For Armenian Studies, Fresno, Volume 22, 2013, էջ 191-209
Գեղարվեստական լեզվի առանձնահատկությունները ժամանակակից հայ արձակում
2012 | Թեզիս/Thesis
Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիա, Լեզվաբանության ինստիտուտ, Հայ լեզվաբանության 9-րդ միջազգային գիտաժողով, Սանկտ-Պետերբուրգ, Նեստոր-Իստորիա, 2012թ., էջ 195-200 (անգլ. հայ., ռուս.)
Միֆակիրառության բնույթը արդի հայ արձակում
2007 | Գիրք/Book
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2007, 154 էջ
Արդի հայ թերթոն վեպը. Արմեն Շեկոյան «Հայկական ժամանակ»
2006 | Հոդված/Article
«Գարուն», Երևան, 2006, թիվ 11-12, էջ 78-83
Փոքր Մհերի միֆի վերարժևորման մի քանի դրսևորում արդի հայ արձակում
2005 | Հոդված/Article
«Համատեքստ - 2004», Երևան 2005, էջ 76-83
Արքետիպի խնդիրը գեղարվեստական մտածողության մեջ
2004 | Հոդված/Article
«Գարուն», Երևան, 2004, թիվ 6, էջ 48-51
Միֆի դրսևորման առանձնահատկությունները 20–րդ դարում
2004 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», Երևան 2004, թիվ 1 (112), էջ 92-102
Հայ արձակը 2001 թ-ի գրական մամուլում (թեմատիկ-գաղափարական շերտերը, գեղարվեստական արտացոլման միջոցները)
2002 | Հոդված/Article
«Նոր-Դար», Երևան 2002, թիվ 4, Էջ 242-263
Հայ արձակը 2001 թ-ի գրական մամուլում (ժանրը, հերոսը)
2002 | Հոդված/Article
«Նորք», Երևան, 2002, թիվ 3, էջ 114-139
Ինչո՞ւ Միրհավ
2001 | Հոդված/Article
«Կանթեղ», Երևան, 2001, թիվ 5, էջ 11-16