Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Արևիկ Սերգեյի Քամալյան

Ասիստենտ | Հայոց լեզվի ամբիոն
Կրթություն
1990 - 1995 թթ. ԵՊՀ, բանաս. ֆակուլտետ, ուսանող
1995 - 2000 թթ. ԵՊՀ, հայոց լեզվի ամբիոնի հայցորդ

Գիտական աստիճան
բ. գ. թ., ասիստենտ
Թեկնածուական` «Սերգեյ Եսենինի չափածոյի հայերեն թարգմանությունների լեզուն», 2001 թ., ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվ. լեզվաբանության ինստիտուտի և ԵՊՀ 019 միացյալ մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
1997 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ բանաս. ֆակ. հայոց լեզվի ամբիոն
2009 - 2010 թթ. Կլիմենտ Օխրիդսկու անվան պետական համալսարան, Բուլղարիա, Սոֆիա, (հրավիրյալ դասախոս)

Կարդացվող դասընթացներ
«Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ» (բակալավրատ)
«Թարգմանության տեսություն» (մագիստրատուրա)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամանակակից հայոց լեզու, ոճաբանություն, թարգմանության տեսություն, լեզվաբանություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (A1), բուլղարերեն (B1), իսպաներեն (A1)

Համացանցային հաղորդակցման լեզվի բառապաշարի առանձնահատկությունները
2017 | Հոդված/Article
Գրիգոր Ղափանցյանի ծննդյան 130-ամյակին նվիրված առցանց գիտաժողով: 2017, էջ 389-409
|
Էթնոֆոլիզմը հայերենում և ռուսերենում
2017 | Հոդված/Article
Ջահուկյանական ընթերցումներ, 2017, 370-385 էջ
|
Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ
2016 | Գիրք/Book
Հեղինակային հրատ.: 2016թ․, 148 էջ
Գրական և խոսակցական արևելահայերեն․ փոփոխություններ և կանոնարկում
2015 | Հոդված/Article
Արդի հայերենի հիմնախնդիրները։ 2015թ․, 162-172 էջ
|
Փոխառություն, օտարաբանություն և էկզոտիզմ (տարբերակման փորձ)
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2015 № 2 (17), էջ 66-80
|
Թարգմանչական սխալների հիմնական պատճառները
2013 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 140.2, 2013, էջ 71-80
|
Հեղինակային նորակազմությունների թարգմանությունների հարցի շուրջ
2012 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 136.2, Երևան 2012թ., էջ 24-34
|
Խոսուն անունների թարգմանությունը
2007 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (123), Երևան 2007թ., էջ 179-185
|
«Բառախաղերի թարգմանությունը: «Պոեզիայի ապագան թարգմանության միջոցով» միջազգային գիտաժողով
2004 | Հոդված/Article
Անթոլոգիա, Երևան 2004, էջ 124-133
Եսենինի չափածոյի պատկերավորման միջոցների թարգմանությունը
1999 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (99), Երևան 2000թ., էջ 172-184
|
Ս. Եսենինի բանաստեղծությունների հայերեն թարգմանությունների բառապաշարի որոշ առանձնահատկությունները
1996 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (88), Երևան 1996թ., էջ 171-181
|