Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Արևիկ Սերգեյի Քամալյան

Ասիստենտ | Հայոց լեզվի ամբիոն
Կրթություն
1990 - 1995 թթ. ԵՊՀ, բանաս. ֆակուլտետ, ուսանող
1995 - 2000 թթ. ԵՊՀ, հայոց լեզվի ամբիոնի հայցորդ

Գիտական աստիճան
բ. գ. թ., ասիստենտ
Թեկնածուական` «Սերգեյ Եսենինի չափածոյի հայերեն թարգմանությունների լեզուն», 2001 թ., ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվ. լեզվաբանության ինստիտուտի և ԵՊՀ 019 միացյալ մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
1997 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ բանաս. ֆակ. հայոց լեզվի ամբիոն
2009 - 2010 թթ. Կլիմենտ Օխրիդսկու անվան պետական համալսարան, Բուլղարիա, Սոֆիա, (հրավիրյալ դասախոս)

Կարդացվող դասընթացներ
«Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ» (բակալավրատ)
«Թարգմանության տեսություն» (մագիստրատուրա)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամանակակից հայոց լեզու, ոճաբանություն, թարգմանության տեսություն, լեզվաբանություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (A1), բուլղարերեն (B1), իսպաներեն (A1)

Կոննոտացիան և թարգմանության խնդիրները
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2021 № 1 (34), էջ 55-66
|
Համացանցային հաղորդակցման լեզվի բառապաշարի առանձնահատկությունները
2017 | Հոդված/Article
Գրիգոր Ղափանցյանի ծննդյան 130-ամյակին նվիրված առցանց գիտաժողով: 2017, էջ 389-409
|
Էթնոֆոլիզմը հայերենում և ռուսերենում
2017 | Հոդված/Article
Ջահուկյանական ընթերցումներ, 2017, 370-385 էջ
|
Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ
2016 | Գիրք/Book
Հեղինակային հրատ.: 2016թ․, 148 էջ
Գրական և խոսակցական արևելահայերեն․ փոփոխություններ և կանոնարկում
2015 | Հոդված/Article
Արդի հայերենի հիմնախնդիրները։ 2015թ․, 162-172 էջ
|
Փոխառություն, օտարաբանություն և էկզոտիզմ (տարբերակման փորձ)
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2015 № 2 (17), էջ 66-80
|
Թարգմանչական սխալների հիմնական պատճառները
2013 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 140.2, 2013, էջ 71-80
|
Հեղինակային նորակազմությունների թարգմանությունների հարցի շուրջ
2012 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 136.2, Երևան 2012թ., էջ 24-34
|
Խոսուն անունների թարգմանությունը
2007 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (123), Երևան 2007թ., էջ 179-185
|
«Բառախաղերի թարգմանությունը: «Պոեզիայի ապագան թարգմանության միջոցով» միջազգային գիտաժողով
2004 | Հոդված/Article
Անթոլոգիա, Երևան 2004, էջ 124-133
Եսենինի չափածոյի պատկերավորման միջոցների թարգմանությունը
1999 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (99), Երևան 2000թ., էջ 172-184
|
Ս. Եսենինի բանաստեղծությունների հայերեն թարգմանությունների բառապաշարի որոշ առանձնահատկությունները
1996 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (88), Երևան 1996թ., էջ 171-181
|