Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Յակոբ Մարտայի Չոլաքան

Ասիստենտ | Հայոց լեզվի ամբիոն
Կրթություն
1970 - 1973 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետ:

իտական աստիճան
«Անտիոքի Մերձակայ Ռուճի Հովիտի Հայերը – պատմա-ազգագրական Ուսումնասիրութիւն», 2002, ՀՀ ԳԱ Հնագիտության եւ ազգագրության ինստ.

Աշխատանքային փորձ
1968 - 1970 թթ. և 1973 - 2012 թթ. ուսուցիչ
1996 - 2012 թթ. Հալեպի Համազգայինի հայագիտական հիմնարկի դասախոս
2014 թ. ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստ., ավագ գիտախատող
ԵՊՀ հայոց լեզվի ամբիոն դասախոս
2015 թ. ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան ինստ., ավագ գիտախատող

Կարդացվող դասընթացներ
«Արևմտահայերենի ուսուցման մեթոդաբանություն»
«Ավանդական ուղղագրություն» (մագիստրատուրա)
«Արևմտահայերենի զուգադրական Քերականություն» (բակալավրատ)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Արևմտահայերեն, բարբառագիտություն,

Լեզուներ
հայերեն, անգլերէն, արաբերեն

Պարգևներ
2011 թ. ՀՀ Մովսես Խորենացի մեդալ

Արամո գիւղի մօտիկ Հայոց վանքը՝ Ս. Աստուածածին ու Ս. Գէորգ եկեղեցիներով
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2021 № 2 (34), էջ 30-44
|
Քեսապի շրջանի եկեղեցական հին կառոյցները յարանուանական համայնքներու բաժանումէն առաջ
2019 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր, 2019, 1(16), էջ 103-121
Հայ վերապրողներու տեղաբաշխումը եւ կրթական գործի կազմակերպումն ու դպրոցները Սուրիոյ մէջ (1918-1946)
2018 | Հոդված/Article
Սուրիոյ հայերը, 2018, 261-304 էջ
|
Սուրիոյ Համպուշիէ գիւղի աշտարակին 1348 թ. հայերէն արձանագրութիւնը
2018 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2018, 2(62), էջ 144-154
|
Արեւմտահայերէնի կանոնարկման հարցեր (Չթեքուող խօսքի մասեր)
2018 | Գիրք/Book
Մենագրություն: ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն», 2018թ․, 136 էջ
Արեւմտահայերէնի քերականութիւն (կանոնակարգ եւ խնդիրներ) Գիրք Ա
2017 | Գիրք/Book
Մենագրություն: Ասողիկ, 2017թ․, 216 էջ
Սուրիոյ քրիստոնեայ այլադաւան հայերը եւ անոնց ազգային ինքութեան խնդիրը
2017 | Հոդված/Article
Էջմիածին, 2017, Բ, էջ 116-134
|
Արեւմտեան Հայաստանի Եւ Կիլիկիոյ Յուշամատեաններ
2015 | Գիրք/Book
Թիւ 8, Քեսապ, Անթիլիաս, 2015, 1384 էջ
Քեսապի Երեք Օրերը. 21-23 Մարտ 2014
2014 | Գիրք/Book
Երևան, 2014, 127 էջ
Անդաստան Ե.
2012 | Գիրք/Book
136 էջ, Հալէպ, 2012
Անդաստան Դ.
2012 | Գիրք/Book
136 էջ, Հալէպ, 2012
Անտիոքի Մերձակայ Ռուճի Հովիտի Հայերը, պատմա-ազգագրական ուսումնասիրութիւն
2006 | Գիրք/Book
Անթիլիաս, 2006, 260 էջ
Քեսապ. Հատոր Գ
2004 | Գիրք/Book
Հալէպ, 2004, 672 էջ
Քարէն Եփփէ Հայ Գողգոթային Եւ վերածնունդին Հետ
2001 | Գիրք/Book
Հալէպ, 2001, 168 էջ
Հայերէնի Աւանդական Ուղղագրութիւն
2000 | Գիրք/Book
Հալէպ, 2000, 96 էջ
Հայերէնի Դասագիրքս, Ա
2000 | Գիրք/Book
Հալէպ, 1990, տպ. «Արեւելք»: Երկրորդ բարեփոխուած տպագրութիւն՝ 2000, Հալէպ, 92 էջ
Քեսապ. Հատոր Բ
1998 | Գիրք/Book
Հալէպ, 1998, 568 էջ
Քեսապ. Հատոր Ա
1995 | Գիրք/Book
Հալէպ, 1995, 572 էջ: Գիրքին ներածութիւնը գրած է Գարեգին Բ. Կաթողիկոս Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
Հայերէնի Դասագիրքս, Ե
1992 | Գիրք/Book
Հալէպ, 1992, տպ. «Արեւելք», 104 էջ
Արցախեան ինքնաճանաչման բանաստեղծութիւնը
1990 | Գիրք/Book
Հալէպ, 1990, 80 էջ
Քեսապի Ժողովրդական Երգարուեստը
1980 | Գիրք/Book
Հալէպ, 1980, 124 էջ