Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Հայկ Աշոտի Համբարձումյան

Դոցենտ | Ակադեմիկոս Հրանտ Թամրազյանի անվան հայ գրականության պատմության ամբիոն
Կրթություն
1999 - 2003 թթ. ուսանող, Երևանի պետական համալսարան, հայ բանասիրական ֆակուլտետ, բակալավրիատ
2003 - 2005 թթ. Երևանի պետական համալսարան, հայ գրականության ամբիոն, մագիստրատուրա
2005 - 2008 թթ. Երևանի պետական համալսարան, հայ գրականության ամբիոն, ասպիրանտ

Գիտական աստիճան
2008 թ., «Սասնա ծռեր էպոսի պատումների տիպաբանական խմբերն ու դրանց առանձնահատկություններ», ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա, Մ.Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
2007 թ-ին հիմա ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետ, դասախոս
2006 թ-ին հիմա «Շողակաթ» հեռուստաընկերություն, խմբագիր, սցենարիստ, լրագրող
2002 - 2004 թթ. «Մակսեդան» դպրոց, ուսուցիչ

Կարդացվող դասընթացներ
Հայ ժողովրդական բանահյուսություն
Հայ հին ու միջնադարյան գրականության պատմություն
Տեքստի մեկնության հիմունքեր

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Բանահյուսություն
Առասպելաբանություն
Քննադատություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2007 - 2010 թթ. մասնակից «Հայ հին ու միջնադարյան գրականության մեթոդի ու պարբերացման խնդիրներ»

Լեզուներ
Հայերեն (ազատ), ռուսերեն (ազատ), անգլերեն (կարդում և թարգմանում եմ բառարանի օգնությամբ)

Մասնագիտական անդամակցություն
Հայաստանի գրողների միության երիտասարդական սեկցիայի անդամ

Պարգևներ
Քննադատական նախագիծ «Լավագույն հնգյակ» 2008 թ.

Сасунские удальцы: вопросы мотивного анализа и взаимовлияния армянского эпоса и книжной традиции
2019 | Հոդված/Article
Актуальные проблемы гуманитарной науки: фольклористика, литературоведение, этнография, история, археография, 2019, стр. 43-47
|
Սասնա ծռեր. պատում, մոտիվ, գրքային ավանդույթ
2018 | Գիրք/Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2018 թ․, 320 էջ
Հրանտ Մաթևոսյանի «Կանաչ դաշտը» պատմվածքի դասավանդումը
2018 | Հոդված/Article
Մանկավարժական միտք, 2018, 4(71), էջ 136-142
|
Հերոսների թագաւորական նշաններից` միջազգային յարաբերութիւնների հաստատում. «Սասնայ ծռեր» էփոսի առաջին հանրապետութեան տարիներին գրառուած պատումները
2018 | Հոդված/Article
Բագին, 2018, ԹԻՒ 3, էջ 48-60
|
Թշնամու նկատմամբ հանդուրժողականության և անհանդուրժողականության դրսևորումները հայ միջնադարյան ավանդավեպերում և «Սասնա ծռեր» էպոսում
2017 | Հոդված/Article
Հանդուրժողականության և անհանդուրժողականության դրսևորումները հայ գրականության մեջ: 2017, 37-64 էջ
Some features of translation of the epic: english translations of the armenian national epic “David of Sassoun”
2017 | Հոդված/Article
Вестник Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова: Серия ЭПОСОВЕДЕНИЕ. 2017, № 2 (06 ), стр. 27-36
|
О некоторых эпико-мифологических мотивах армянского и карачаево-балкарского эпосов (на примере «Давида Сасунского» и «Нартиады»)
2016 | Հոդված/Article
Вестник Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова: Серия ЭПОСОВЕДЕНИЕ, 2016, №3 /03 /, 34-43
|
Re-readings of the epic Sasna Tsrrer (Daredevils of Sassoun) in contemporary Armenian prose: from epic to novel
2016 | Հոդված/Article
LEA - Lingue e Letterature d'Oriente e d'Occidente , 2016, 5, 103-116 pp.
|
«Սասնա ծռեր» էպոսի ուսումնասիրության նոր մեթոդների դասավանդումը բուհում
2016 | Հոդված/Article
Մանկավարժական միտք, 2016թ․, 3-4, 74-86 էջ, Հայաստան
|
«Սասնա ծռեր» էպոսի և ժողովրդական հեքիաթների դև-պառավներն ու վայրի բնության տիրակալ Ավդալը
2015 | Հոդված/Article
Ոսկե Դիվան, հեքիաթագիտական հանդես: 2015թ․5, 7-22 էջ
|
Թագուհի Շիշմանյանի երկերի ժողովածուն
2015 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2015թ․, 4, 146-152 էջ
|
Համո Սահյան. դիմանկարի փորձ
2014 | Հոդված/Article
Վէմ հանդես, թիվ 3, Երևան, 2014, էջ 249-267
Բանավոր էպոսն ու գրական ավանդույթը. փոխազդեցության ուղղություններ ու հնարավորություններ
2014 | Հոդված/Article
Բանբեր Մատենդարանի, N 20, Երևան, 2014, էջ 153-168
Առասպելաստեղծ աշխարհայացք և ստեղծագործական մեթոդ
2013 | Գիրք/Book
Դասախոսություն, Երևան, Անտարես, 2013թ., էջ 64
Ներկա ու բացակա աստծո պես. Հոր կերպարը արդի հայ արձակում
2013 | Հոդված/Article
«Ժամանակակից հայ արձակի հիմնախնդիրներ» գիտաժողով նյութերի ժողովածու, Երևան, 2013, էջ 145-162
Սայաթ-Նովայի առասպելականացումը
2013 | Հոդված/Article
«Գրականագիտական հանդես», թիվ ԺԴ (14), Երևան, 2013, էջ 45-54
Ժենյա Քալանթարյանի «Եղիշե Չարենց»(ուսումնասիրություններ) ժողովածուն
2013 | Հոդված/Article
«Վէմ» հանդես, 2013 թիվ 2 (42), էջ 205-212
Սասունցի Դավթի երկրորդ հարվածն ու Մելիքի քույրը
2013 | Հոդված/Article
«Էջմիածին», 2013, Գ, էջ 26-34
Կին-քաղաք, կին-ամրոց` աննվաճ ու նվաճված
2013 | Հոդված/Article
Գրանիշ ամսագիր, 2013/3,, էջ 3-9
Մահը որպես ապրելու առիթ ու ընտրության հնարավորություն` կենդանի խոզի ու ճամպրուկի միջև(Գուրգեն Խանջյանի «Ենոքի աչքը» վեպը)
2012 | Հոդված/Article
«Գրական թերթի», 2012, թիվ 43, էջ 56
Զուգահեռ ընթերցումներ
2012 | Գիրք/Book
Ուսումնասիրություններ և հոդվածներ, Երևան, Գրական Էտալոն, 2012 թ, 260 էջ
«Սասնա ծռեր» էպոսի մոտիվային ուղեցույցի ստեղծման սկզբունքներն ու առանձնահատկությունները
2012 | Հոդված/Article
Հայկական էպոսը և համաշխարհային էպիկական ժառանգությունը (երրորդ միջազգային գիտաժողովի նյութեր), Երևան, 2012, 206-216
Սասնա ծռեր էպոսի կերպարային համակարգի ուսուցումը
2012 | Հոդված/Article
«Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», Երևան, 2012, 1-2, էջ 99-107
Վիպական հերոսների գործառույթների փոխակերպումը
2011 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 135.2, Երևան 2011թ., էջ 31-38
|
Ծմակուտի «Չարքը». «Վիթխարու» կերպարի գեղարվեստական իրացման առանձնահատկությունները
2011 | Հոդված/Article
«Մաթևոսական ընթերցումներ» գիտական հոդվածների ժողովածու, 2, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, էջ 139-149
|
Առասպելաստեղծ աշխարհայացք և ստեղծագործական մեթոդ
2009 | Հոդված/Article
«Գրականագիտական հանդես», Երևան, 2009, էջ 120 - 134
Արդի երիտասարդական արձակը կամ արդի արձակի երիտասարդությունը,
2008 | Հոդված/Article
«Գանձասար. երիտասարդ գրողների խորհրդակցություն(խորհրդաժողովի նյութեր)», Ստեփանակերտ, 2008, էջ 19 - 24
«Սասնա ծռերի» Մշո պատումների կառուցվածքային որոշ առանձնահատկություններ
2008 | Հոդված/Article
«Էջմիածին», 2008, Զ - Է, էջ 113 - 117
2006 թվականի պատմվածքը
2007 | Հոդված/Article
«Գարուն», 2007, թիվ 1-2, էջ 99 - 105
Տարբերակայնության դրսևորումը «Սասնա ծռերի» պատումների տիպաբանական խմբերի ձևավորման գործընթացում
2007 | Հոդված/Article
«Գրականագիտական հանդես», 2007, Ա - Բ (Է - Ը), էջ 3 - 10
Մոտիվի գործառնականությունը վիպական տեքստում
2007 | Հոդված/Article
«Էջմիածին», 2007, Ը, էջ 77 - 82
Հայ վեպի գիտական պատմություն
2007 | Հոդված/Article
«Գրականագիտաական հանդես», 2007, 1-2, էջ 345 - 353
Հայ վեպի մեկ տարին
2006 | Հոդված/Article
«Գարուն», 2006, թիվ 12, էջ 99 - 106
Սոնա Վանի սրբազան պահմտոցին
2006 | Հոդված/Article
«Գրական թերթ», 27/01 2006
Անավարտ չու (բանաստեղծ Գագիկ Սահինյանի գրքի մասին)
2006 | Հոդված/Article
«Նարցիս», 2006, թիվ 4. էջ 37 - 41
Փոքր Մհեր. Գենեզիս և տիպաբանություն
2006 | Հոդված/Article
«Գրականագիտական հանդես», 2006, թիվ 1, Էջ 89 - 100
Անվախճան ոգորման խուլ արձագանքը (Նիկոլ Աղբալյան -130 միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածուն)
2006 | Հոդված/Article
«Գրականագիտական հանդես», 2006, թիվ 2, էջ 229 - 236
Շան կյանք լուրերի շարունակական բացակայության պայմաններում(Գուրգեն Խանջյանի վեպի մասին)
2006 | Հոդված/Article
«Գրական թերթ», 13/10/ 2006
Տասներորդ մուսան (կանանց պոեզիայի մասին)
2006 | Հոդված/Article
«Գրեթերթ», 2006, թիվ 2
Գր. Նարեկացու Մատեանի ժանրային առանձնահատկությունները
2006 | Հոդված/Article
«Էջմիածին», 2006, թիվ 2 - 3, էջ 89-95
Հեծանիվ հայտնագործողի փառքը (բանաստեղծ Վահե Արսենի գրքի մասին)
2004 | Հոդված/Article
«Գրական թերթ», 10/12 2004
Համաստեղյան մահվան տեսիլը
2004 | Հոդված/Article
«Գարուն», 2004, թիվ 11, Էջ 88 - 91