Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Կիմ Բագրատի Աղաբեկյան

Պրոֆեսոր | Հայ նորագույն գրականության ամբիոն
Կրթություն
Երևանի պետական համալսարան, բանասիրական ֆակուլտետ, հայոց լեզվի և գրականության բաժին (1961 - 1966 թթ.)

Գիտական աստիճան
թեկնածուական - «Գուրգեն Մահարու ստեղծագործությունը», 1972 թ., Երևանի պետական համալսարան
դոկտորական - «Արդի հայ արձակի զարգացման միտումները (60-80-ական թթ.)» 1994 թ., Երևանի պետական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
40 տարի (1968 - 2008 թթ.)

Կարդացվող դասընթացներ
Հայ նորագույն գրականություն
Հակոբ Օշական գրողը, քննադատը
Ակսել Բակունցի արձակի ավանդները
1960-ականների արձակը և Հրանտ Մաթևոսյանի ստեղծագործությունը

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայ նորագույն գրականություն

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ գիտական աստիճաններ շնորհող 012 մասնագիտական խորհրդի անդամ

Պարգևներ
ԵՊՀ ոսկե հուշամեդալ
ՀՀ գրողների միության «գրական վաստակի համար» մեդալ
Ակսել Բակունցի հուշամեդալ
Մովսես Խորենացու մեդալ

Հոդվածներ
2016 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2016թ․, 256 էջ
Կորուսյալ եզերքի գեղարվեստական պատկերը Մուշեղ Գալշոյանի ստեղծագործություններում
2014 | Հոդված/Article
«Գրական թերթ», թիվ 4, Երևան 2014, էջ 4
Համո Սահյանի և նրա պոեզիայի նվիրյալը
2014 | Հոդված/Article
«Սյունյաց երկիր», թիվ 6, Երևան 2014, էջ 5-6
Գուրգեն Մահարի
2013 | Գիրք/Book
Երևան 2013, 263 էջ
Մտորումներ Բակունցի «Կարմրաքար» վեպի շուրջ
2013 | Հոդված/Article
«Սյունյաց երկիր», թիվ 25, Երևան 2013, էջ 5-8
Կյորեսը և կյորեսցիները Բակունցի երկերում կամ շարունակվում է Շենի հին կռիվը
2010 | Հոդված/Article
«Սյունյաց երկիր», թիվ 10
Երևան 2011
Մեծ բարեկամության լուսեղեն հետագիգիծը
2009 | Հոդված/Article
«Գրականագիտական հանդես» թիվ Ա/Բ/
Քրիստոնեական վարդապետության հայկականությունը
2008 | Հոդված/Article
Երևան 2008
Հայ գրականությունը հայ ժողովրդի ճակատագրին խտացումն է
2003 | Հոդված/Article
Երևան 2003
Հաճելի հանդիպում
2003 | Հոդված/Article
Երևան 2003
Խալափյանի հերոսները մեզ հետ են ու մեր կողքին
2003 | Հոդված/Article
Երևան 2003
Հ. Օշականի «Հարիւր մեկ տարուան» եռապատումը
2002 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (107), Երևան 2002թ., էջ 113-125
|
Հակոբ Օշականի «Հարիւր մէկ տարուան» եռապատումը
2002 | Հոդված/Article
Երևան 2002
Ազնիվ ու շիտակ ապրած տարիների վաստակը
2002 | Հոդված/Article
Երևան 2002
Չարենցը Հակոբ Օշականի գնահատմամբ
2002 | Հոդված/Article
«Չարենցյան ընթերցումներ-7»
Երևան 2002
Չարենցի «Երկիր Նաիրի» վեպի ավանդները
2002 | Հոդված/Article
«Չարենցյան ընթերցումներ-7»
Երևան 2002
Մեծ աշխարհի նախաշեմին
2001 | Հոդված/Article
«Նոր դար», թիվ 2
Երևան 2001
Հակոբ Օշականի «Ծակ Պտուկը» վեպը
2000 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 45-61
|
Հակոբ Օշականի«Ծակ պտուկը» վեպը
2000 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», թիվ 3
Երևան 2000
Օշականի վիպական աշխարհի մատույցներում
2000 | Հոդված/Article
«Գարուն», թիվ 2
Երևան 2000
Օշականի վիպաշխարհի մատույցներում
2000 | Հոդված/Article
«Յուսաբեր»
Երևան 2000
Օշականի վիպաշխարհի մատույցներում-1
1999 | Հոդված/Article
«Բագին», թիվ 2
Երևան 1999
Իսահակ Ալավերդյանի նոր գիրքը
1977 | Հոդված/Article
«Գրական Ադրբեջան», թիվ 10
Երևան 1977
Ժամանակակից հերոսի որոնումները
1975 | Հոդված/Article
«Սովետական գրականություն», թիվ 10
Երևան 1975
Խոստումնալից ամառ
1974 | Հոդված/Article
«Սովետական գրականություն», թիվ 8
Երևան 1974
Մահարու «Մրգահասը» Չարենցի գնահատությամբ
1973 | Հոդված/Article
«Չարենցյան ընթերցումներ»
Երևան 1973