Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Մագդալինա Գեորգիի Ջանփոլադյան

Պրոֆեսոր | Գրականության տեսու­թյան և գրաքննադատության ամբիոն
Կրթություն
1959 - 1964 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի ռուսաց լեզվի և գրականության բաժանմունքի ուսանողուհի
1964 - 1967 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի հայ գրականության ամբիոնի ասպիրանտ

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական թեմա - «Հովհաննես Թումանյանը և ժողովրդական էպոսը», 1968, ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետում գործող գրականագիտության մասնագիտական խորհուրդ
Դոկտորական թեմա - «Հայ միջնադարյան գրական հուշարձանները («Սասունցի Դավիթ», «Մատյան ողբերգության») ռուսերեն թարգմանություններում և քննադատության մեջ», 2007, ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետում գործող գրականագիտության մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
1967 - 1973 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի հայ գրականության ամբիոնի ավագ դասախոս
1973 - 2007 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի հայ գրականության ամբիոնի դոցենտ
2007 - 2009 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի գրականության տեսության և գրաքննադատության դոցենտ
2009 թ-ից մինչև այժմ ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի գրականության տեսության և գրաքննադատության պրոֆեսոր
1967 թ-ից դասավանդում է հայ գրականություն պատմություն Երևանի պետական համալսարանի ռուս բանասիրության ֆակուլտետում: Նույն ֆակուլտետի բակալավրատում և մագիստրատուրայում դասավանդում է հատուկ դասընթացներ` նվիրված հայ-ռուս և ռուս հայ գրական կապերին, գեղարվեստական թարգմանության տեսության և պրակտիկայի խնդիրներին: Դասավանդում է նաև ԵՊՀ-ի հայ բանասիրության ֆակուլտետի մագիստրատուրայում

Կարդացվող դասընթացներ
Հայ գրականության պատմություն, ռուս գրականություն, թարգմանչական պրակտիկա, Թումանյանը և ժողովրդական բանահյուսությունը, թարգմանության տեսության հիմնահարցեր

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայ գրականություն, ռուս գրականություն, հայ-ռուս և ռուս-հայ գրական կապեր, գեղարվեստական թարգմանության խնդիրներ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (բառարանով)

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ - ում գործող ԲՈՀ-ի գիտական աստիճաններ շնորհող գրականագիտության գծով մասնագիտական խորհրդի անդամ է 2008 թ-ից, Հայաստանի գրողների միության անդամ է 1984 թ-ից: «Լիտերատուրնայա Արմենիա» գրական հանդեսի խմբագրական կոլեգիայի անդամ է 2013 թ-ից, «Բանբեր Երևանի համալսարանի (Ռուս բանասիրություն)» գիտական հանդեսի խմբագրական կոլեգիայի անդամ է 2015 թ. –ից

Պարգևներ
2004 թ-ին պարգեւատրվել է Ռուսաստանի մունիցիպալ ակադեմիայի Շոլոխովի անվան մեդալով
2010 թ-ին Հայաստանի գրողների միության և Ռուս-Հայկական (Սլավոնական) համալսարանի համատեղ սահմանած Լևոն Մկրտչյանի անվան գրական մրցանակով
2012 թ. ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության ոսկե հուշամեդալով
2014 թ. ՀՀ Վարչապետի շնորհակալագրով
2014 թ. ՀՀ Նախագահի Մովսես Խորենացու մեդալով
2014 թ. Ռուսաստանի Գրողների միության Մոսկվայի գրողների կազմակերպության Մ. Յու. Լերմոնտովի մեդալով

Ованес Туманян в восприятии и оценке русских переводчиков (30-60-е гг. xx в.) (Հովհաննես Թումանյանը ռուս թարգմանիչների գնահատմամբ ( XX դարի 30-60 - ական թթ.))
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2019 № 3 (15), էջ 3-16
|
Об Анатолии Якобсоне и его переводах из Ованеса Туманяна (Անատոլի Յակոբսոնի և Հովհաննես Թումանյանից նրա կատարած թարգմանությունների մասին)
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2019 № 1 (13), էջ 3-18
|
О воссоздании поэтики эпоса «Давид Сасунский» в русском переводе сводного текста
2018 | Հոդված/Article
Вестник Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова: Серия ЭПОСОВЕДЕНИЕ, 2018, 1 (09), стр. 75-82
|
Наум Гребнев – переводчик армянской поэзии (Նաում Գրեբնևը հայ պոեզիայի թարգմանիչ)
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2018 № 1 (10), էջ 25-47
|
В мире Туманяна
2018 | Գիրք/Book
Эдит Принт, 2018, 156 стр.
Образ Армении в русской поэзии XX века
2018 | Հոդված/Article
Культурная связь России и Армении: прошлое, настоящее, будущее. Сборник научных статей и докладов, 2018, стр. 3-15
|
Сергей Есенин в мире армянских поэтов (Սերգեյ Եսենինը հայ բանաստեղծների աշխարհում)
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2017 № 2 (8), էջ 31-44
|
Оценки Валерия Брюсова армянской поэзии век спустя (Հայ պոեզիայի Վալերի Բրյուսովի գնահատականները մեկ դար անց)
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. ռուս բանասիրություն», 2016 № 3 (6), էջ 3-17
|
Գրականության տեսության արդի խնդիրներ
2016 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 328 էջ
|
Критические оценки В. Брюсова армянской поэзии: век спустя
2016 | Հոդված/Article
Брюсовские чтения 2016: 2016, стр. 39-56
|
Тема Геноцида армян в русской поэзии второй половины XX века
2016 | Հոդված/Article
Армянская церковь, 2016, Апрель, N4, 9 стр.
|
Тема Геноцида армян в русской поэзии второй половины XX века
2016 | Հոդված/Article
Армянская церковь, 2016, Май, N5, 9 стр.
|
Из магле засиjaheш к'о звезда
2016 | Հոդված/Article
Људи говоре, 2016, 27/28, стр. 135-145
|
Перо против Ятагана
2015 | Հոդված/Article
Литературная Армения, 2015, N4, 167-171 стр.
|
Строки из горячего сердца
2015 | Հոդված/Article
«Литературная Армения», № 3, 2015, с. 164-175
|
Ցեղասպանության թեման Ի դարի ռուս պոեզիայում
2015 | Գիրք/Book
«Էջմիածին», № 4 (ապրիլ), 2015, էջ 76-92
Սասունցի Դավթի ռուսական կյանքը
2015 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Երևան, Հեղինակային հրատ., 2015, 178 էջ
Отголоски армянской трагедии в русской поэзии второй половины XX века (Հայկական ողբերգության արձագանքները XX դարի երկրորդ կեսի ռուս պոեզիայում)
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. ռուս բանասիրություն», 2015 № 1 (16), էջ 3-15
|
Проблемы литературных воздействий и связей в трудах Эд. Джрбашяна (Գրական ազդեցությունների և կապերի խնդիրները Էդ. Ջրբաշյանի աշխատություններում)
2014 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 142.2, 2014, էջ 32-41
|
Саят-Нова на русском языке (Սայաթ-Նովան ռուսերեն)
2013 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 140.1, Երևան 2013թ., էջ 43-56
|
«Книга скорби» Нарекаци в русских переводах и критике
2012 | Գիրք/Book
Монография., Ереван, изд. ЕГУ, 2012, 145 с.
Шок от книги
2011 | Հոդված/Article
"Литературная Армения", N 3, 2011, Ереван, с. 154-176
«Ձմեռվա իրիկունը» մեկ դար անց
2011 | Հոդված/Article
«Նորք», № 3, 2011, էջ 130-140
Լուրջ ավանդ միջնադարյան գրականության ուսումնասիրության բնագավառում
2010 | Հոդված/Article
«Էջմիածին», 2010, №1, էջ 154-157
Левон Мкртчян - открыватель "русского" Нарекаци
2010 | Հոդված/Article
В кн.: Григор Нарекаци и духовная культура средневековья. Москва, "Медиакрат", 2010, с. 171-180
Левон Мкртчян - открыватель "русского" Нарекаци
2009 | Հոդված/Article
Послесловие к кн. "Григор Нарекаци". Книга скорбных песнопений. Избранные главы. Ереван 2009, "Наири", сс. 343-354
Рука моя уйдет, а письмена останутся
2009 | Հոդված/Article
"Литературная Армения", N 1, 2009, Ереван, с. 177-184
Русская критика о фольклоризме Туманяна (60-е гг. XX в.) (Ռուս քննադատությունը Թումանյանի ֆոլկլորիզմի մասին (XX դ. 60-ական թթ.)
2009 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (127), Երևան 2009թ., էջ 50-62
|
Чистый голос Терьяна
2008 | Հոդված/Article
«Дружба народов», Москва, № 6, 2008, с. 217-220
Эпос "Давид Сасунский" на страницах "Поэзии Армении"
2007 | Հոդված/Article
"Брюсовские чтения 2006 года", "Лингва", Ереван 2007, сс.253-265
Живые письмена
2007 | Հոդված/Article
"Литературная Армения", 2007, №4, сс.183-188
Эпос «Давид Сасунский» в русских научных изданиях и публикациях (50-60-e гг. XX в.) («Սասունցի Դավիթ» էպոսը ռուսալեզու գիտական հրատարակություններում և հրապարակումներում (XX դ., 50-60 թթ))
2006 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (120), Երևան 2006թ., էջ 69-78
|
Эпос "Давид Сасунский" в оценках русской критики (30 - 80-е гг. XX в)
2006 | Հոդված/Article
«Հայկական ժողովրդական էպոսը և համաշխարհային էպիկական ժառանգությունը», Միջազգային երկրորդ գիտաժողովի նյութեր, Երևան 2006, сс.127-151
Когда строку диктует чувство…
2006 | Գիրք/Book
Ереван 2006, изд. РАУ, 244 с.
Критические отклики о Григоре Нарекаци на русском языке (60-90-е годы XX века) (Գրիգոր Նարեկացու մասին քննադատական արձագանքները ռուսերեն (XX դարի 60-90-ական թթ.))
2005 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (117), Երևան 2005թ., էջ 103-113
|
Тема Геноцида армян в русской литературе советского периода
2005 | Հոդված/Article
В кн. «Հայոց Մեծ Եղեռն 90», ԵՊՀ հրատ., Երևան 2005, сс. 74-89
Работа Левона Мкртчяна над "русским" Туманяном"
2004 | Հոդված/Article
В кн. "Пусть не гаснет свет в окне Левона", Ереван 2004, изд. РАУ, сс.219-233
Русские критические публикации о "Давиде Сасунском" в период 1000-летного юбилея эпоса (Ռուսերեն քննադատական հրապարակումները «Սասունցի Դավիթ» էպոսի 1000-ամյակի տոնակատարության ընթացքում)
2002 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (106), Երևան 2002թ., էջ 61-72
|
Գրիգոր Նարեկացու քրիստոնեական իդեալը ռուս քննադատության ընկալմամբ
2001 | Հոդված/Article
«Քրիստոնեությունը և հայ գրականությունը» (հոդվածների ժողովածու), Երեւան 2001, 85-95
Եղիշե Չարենցը` Պուշկինի թարգմանիչ
2000 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», Երեւան 2000, №2, էջ 29-41
Եղիշե Չարենցը Պուշկինի թարգմանիչ
2000 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 29-41
|
Ованес Туманян и српски еп
1998 | Հոդված/Article
"Кньижевност", Београд, 1998, № 9-10, сс.1836 -1844
Эпос «Давид Сасунский» в русской литературе (первые публикации и отклики) («Սասունցի Դավիթ» էպոսը ռուս գրականության մեջ (առաջին հրապարակումները և արձագանքները))
1992 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (77), Երևան 1992թ., էջ 50-59
|
Антологии В. Брюсова "Поэзия Армении" - 75 лет
1991 | Հոդված/Article
"Памятные книжные даты", Москва 1991, изд. "Книга", сс. 95-99
Костандин Ерзнкаци в русских переводах (Կոստանդին Երզնկացու ստեղծագործությունները ռուսերեն)
1990 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (71), Երևան 1990թ., էջ 150-160
|
Хачатур Абовян в русской критике
1987 | Հոդված/Article
В кн. "Хачатур Абовян. Проблемы творчества и литературных связей", Ереван, изд АН Арм. ССР, 1987, сс.229-238
О мере вольности
1982 | Հոդված/Article
В кн. "Художественный перевод. Вопросы теории и практики", Ереван, изд. ЕГУ, 1982, сс. 480-488
Н. Гребнев—переводчик Кучака и Туманяна (Ն. Գրեբնևը որպես Քուչակի և Թումանյանի թարգմանիչ)
1981 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (45), Երևան 1981թ., էջ 192-205
|
Три «Капли меда» (Երեք «Մի կաթիլ մեղր»)
1980 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (41), Երևան 1980թ., էջ 138-147
|
Г. А. Ананян, Егише Чаренц и русская литература (Գ. Անանյան, Եղիշե Չարենցր և ռուս գրականությունը)
1979 | Գրախոսություն/Review
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (39), Երևան 1979թ., էջ 217-218
|
«Смерть Ивана Ильича» в армянском переводе (Լ. Տոլստոյի «Իվան Իլյիչի մահը» վիպակի հայերեն թարգմանությունը)
1979 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (37), Երևան 1979թ., էջ 147-154
|
Слово об Аветике Исаакяне (Խոսք Իսահակյանի մասին)
1976 | Գրախոսություն/Review
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (29), Երևան 1976թ., էջ 234-236
|
Թումանյանը և ժողովրդական էպոսը
1969 | Գիրք/Book
Երեւան 1969, ԵՊՀ, ,, Միտք ,, 199 էջ