Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Մարիամ Վրույրի Կիրակոսյան

Ասիստենտ | Հայոց լեզվի ամբիոն
Կրթություն
1978 - 1983 թթ. ԵՊՀ բանասիրության ֆակուլտետ, ուսանող
1984 - 1987 թթ. ԵՊՀ ընդհանուր լեզվաբանության ամբիոնի ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
ասիստենտ
Թեկնածուական աշխատանքի թեմա - Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության» աշխարհաբար և ռուսերեն թարգմանությունները

Աշխատանքային փորձ
1988 թ. հոկտ. մինչ այժմ` ԵՊՀ բանաս. ֆակ. հայոց լեզվի ամբիոնի դասախոս, ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Ժամանակակից հայոց լեզու և գրականություն - բակալավրիատ
Թարգմանության տեսություն - մագիստրատուրա, բակալավրիատ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամանակակից հայոց լեզու, ընդհանուր լեզվաբանություն, թարգմանության տեսություն, ռուսաց լեզու

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ
2016 | Գիրք/Book
Հեղինակային հրատ.: 2016թ․, 148 էջ
M. Kirakosyan , S. Gasparyan
Armenian - Russian, Russian - Armenian Dictionary
2011 | Գիրք/Book
Yerevan, 2011, “Areg” Publishing House, pages 1000.
Մ. Կիրակոսյան , Ս. Գասպարյան
Հայերեն-ռուսերեն, ռուսերեն-հայերեն բառարան
2011 | Գիրք/Book
Երևան, 2011թ. «Արեգ» հրատարակչություն, 1000 էջ
Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության» ոճական առանձնահատկությունները
2010 | Հոդված/Article
Հայոց լեզու և գրականություն, Երևան, 2010
Russian - Armenian, Armenian - Russian Dictionary
2010 | Հոդված/Article
Yerevan, 2010, “Areg” Publishing House, co-author Samvel Gasparyan, pages 600
Մ. Կիրակոսյան , Ս. Գասպարյան
Հայերեն-ռուսերեն զրուցարան
2010 | Գիրք/Book
Երևան, 2010 թ., «Արեգ» հրատարակչություն
M. Kirakosyan , S. Gasparyan
Armenian - Russian phrasebook
2010 | Գիրք/Book
Yerevan, 2010, “Areg” Publishing House
Movses Khorenatsi’s “Armenian History” stylistic peculiarities
2010 | Հոդված/Article
Yerevan, 2010, Armenian Language and Literature
Russian - Armenian phrasebook
2009 | Հոդված/Article
Yerevan, 2009, “Areg” Publishing House, co-author Samvel Gasparyan, pages 128
Мариам Киракосян , Самвел Гаспарян
Русско- армянский разговорник
2009 | Գիրք/Book
Երևան, 2009թ., «Արեգ» հրատարակչություն, 128 էջ
Մ. Վ. Կիրակոսյան , Ս. Գասպարյան
Ռուսերեն- հայերեն, հայերեն- ռուսերեն բառարան
2007 | Գիրք/Book
Երևան, 2007 թ., «Արեգ» հրատարակչություն, 600 էջ
Մովսես Խորենացու «Ողբի» ռուսերեն առաջին թարգմանությունը
2006 | Հոդված/Article
Բանբեր Հայաստանի արխիվների (թիվ 2), Երևան, 2006 թ
Movses Khorenatsi’s “Lamentation” first Russian translation
2006 | Հոդված/Article
Yerevan, 2006, Harbinger Armenian Archives, No.2
The correlations of the unit of translation and context
2004 | Հոդված/Article
Yerevan, 2004, Armenian Language and Literature
Թարգմանության միավորի և խոսքաշարի փոխհարաբերությունը
2004 | Հոդված/Article
Հայոց լեզու և գրականություն, Երևան, 2004
Մ. Կիրակոսյան , Լ. Մաքսուդյան
Հայերեն- ռուսերեն բառարան
2003 | Գիրք/Book
Երևան, 2003 թ., «Արեգ» հրատարակչություն, 128 էջ
M. Kirakosyan , L. Maksudian
Armenian - Russian Dictionary
2003 | Գիրք/Book
Yerevan, 2003, “Areg” Publishing House, pages 128
Mariam Kirakosyan , Lusik Maksudian
Manual for self-tuition of Armenian language (in Russian)
1999 | Հոդված/Article
Yerevan, 1999, “Areg” Publishing House, pages 192
М. Киракосян , Л. Максудян
Самоучитель армянского языка
1999 | Գիրք/Book
Երևան, 1999 թ., «Արեգ» հրատարակչություն
Մանկական քրիստոնեական հանրագիտարան
1998 | Գիրք/Book
Երևան 1998 թ., «Արեգ» հրատարակչություն, հոդվածների ծավալը` 25 էջ
Peculiarities of Movses Khorenatsi’s “Armenian History” New Armenian translations
1998 | Գիրք/Book
Yerevan, 1998, YSU Journal, pages 6
Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության» աշխարհաբար թարգմանությունների առանձնահատկությունները
1998 | Հոդված/Article
Հանդես Երևանի պետական համալսարանի, Երևան, 1998
Christian encyclopedia for children
1998 | Գիրք/Book
Yerevan, 1998, “Areg” Publishing House, pages 25
Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության» ռուսերեն թարգմանությունները
1988 | Հոդված/Article
Հայոց լեզու և գրականություն, Երևան, 1988
Russian translation of Movses Khorenatsi’s “Armenian History”
1988 | Գիրք/Book
Yerevan, 1988, Armenian Language and Literature