Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Նարինե Վարուժանի Մարկոսյան

Դասախոս | Հայոց ­լեզվի պատմության ամբիոն
Կրթություն
1995 - 1999 թթ. ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետ, բակալավր
1999 - 2001 թթ. ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետ, մագիստրոս
2002 - 2007 թթ. ԵՊՀ հայցորդ

Աշխատանքային փորձ
2005 - 2006 թթ. «Մխիթար Գոշ» հայ-ռուսական միջազգային համալսարանի դասախոս
2009 - 2010 թթ. ԵՊՄՀ դասախոս
2011 թ-ից մինչև այժմ ԵՊՀ հայոց լեզվի պատմության ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
ՙԳրաբար՚, «Հայոց լեզվի պատմություն»

Գիտական հետաքննությունների շրջանակը
Գրաբար, հայոց լեզվի պատմություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն, վրացերեն