Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Նարինե Վարուժանի Մարկոսյան

Դասախոս | Հայոց ­լեզվի պատմության ամբիոն
Կրթություն
1995 - 1999 թթ. ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետ, բակալավր
1999 - 2001 թթ. ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետ, մագիստրոս
2002 - 2007 թթ. ԵՊՀ հայցորդ

Աշխատանքային փորձ
2005 - 2006 թթ. «Մխիթար Գոշ» հայ-ռուսական միջազգային համալսարանի դասախոս
2009 - 2010 թթ. ԵՊՄՀ դասախոս
2011 թ-ից մինչև այժմ ԵՊՀ հայոց լեզվի պատմության ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
ՙԳրաբար՚, «Հայոց լեզվի պատմություն»

Գիտական հետաքննությունների շրջանակը
Գրաբար, հայոց լեզվի պատմություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն, վրացերեն

Գրաբարի ապառնի դերբայը միջին հայերենում
2018 | Հոդված/Article
Հայագիտական հանդես, 2018, 1(39), էջ 21-28
|
Անցյալ դերբայի կերպասեռային դրսևորումներ V դարի մատենագրության մեջ
2018 | Հոդված/Article
Բանբեր Երեվանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի, 2018, 1 (44), էջ 444-452
|