Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Նվարդ Խաչատուրի Վարդանյան

Դոցենտ | Ակադեմիկոս Հրանտ Թամրազյանի անվան հայ գրականության պատմության և գրականության տեսու­թյան ամբիոն
Կրթություն
2002-2005 - ասպիրանտ, ԵՊՀ բանասիրության ֆակուլտետ, հայ գրականության ամբիոն
2000-2002 - մագիստրանտ, ԵՊՀ բանսիրության ֆակուլտետ, հայ գրականության ամբիոն
1996-2000 - բակալավր, ԵՊՀ, հայ բանասիրության ֆակուլտետ, հայոց լեզու և գրականություն

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական թեմա - «Հայոց իրապատում հեքիաթի ժանրային - տիպաբանական համակարգը», 2006 թ., ՀՀ ԱԱ Մ.Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
2017 սեպտեմբերից մինչ օրս- Ակադ. Հր. Թամրազյանի հայ գրականության պատմության ամբիոնի դոցենտ
2006-2017 - ԵՊՀ հայ գրականության ամբիոնի ասիստենտ,
2006-մինչ օրս համատեղությամբ ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, Բանահյուսության տեսության և պատմության բաժնի գիտաշխատող, 2021-ից՝ ավագ գիտաշխատող
2005-2006թթ - ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի Բանահյուսության տեքստաբանության բաժնի ավագ լաբորանտ

Կարդացվող դասընթացներ
Հայ ժողովրդական բանահյուսություն
Հայ գրականություն
Դիցաբանությունը մատենագիտության մեջ
«Սասնա ծռեր» էպոսը

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայ ժողովրդական վիպական և քնարական բանահյուսություն
Գրականություն և բանահյուսություն առնչություններ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2013-2015, ղեկավար, «Արդի հայ հեքիաթի հիմնախնդիրները», Գիտ. պետ. կոմիտե – ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական կենտրոն:
2018-2020, մասնակից, «Հայ-իրանական Ռուստամ Զալ վեպը և հայկական վիպական ավանդույթը», Գիտ. պետ. կոմիտե, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ

Մասնագիտական անդամակցություն
«Ոսկե դիվան» հեքիաթագիտական հանդեսի խմբագրակազմի անդամ

Պարգևներ
«Երիտասարդ գիտնականների մրցանակաբաշխություն 2013» մրցույթում «Լեզվաբանություն և գրականություն» բնագավառում Հ.Աճառյանի անվան երկրորդ կարգի մրցանակ:

Լեզուներ
Հայերեն (ազատ), ռուսերեն (ազատ), անգլերեն (ազատ)

Այգու խորհրդաբանությունը հայ ժողովրդական հեքիաթներում
2022 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2022 sp1, էջ 13-22
|
Այգու այլաբանությունը սիրերգ-հարսներգերում
2021 | Հոդված/Article
«Էջմիածին», 2021, Ե., էջ 65-77
Ն.Վարդանյան , Հ.Համբարձումյան, Տ.Դալալյան, Ա.Պողոսյան
Ռուստամ Զալ. հայ-իրանական դյուցազնավեպ: Պատումների ժողովածու
2021 | Գիրք/Book
Եր., 2021, 372 էջ
Հայ ժողովրդական երգերի՝ Ղևոնդ Ալիշանի հրատարակությունները
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2021 № 1 (34), էջ 77-86
|
Ն. Վարդանյան , Տ. Դալալյան
Բանագիտության պատմությունից դեպի բանահավաքչություն. Սվետլանա Վարդանյան (1940-2020)
2021 | Հոդված/Article
«Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 2021, թիվ 1 (661), էջ 291-304
Գ. Սրվանձտյանցը որպես հարսանեկան երգերի գրառող
2021 | Թեզիս/Thesis
Գարեգին Սրվանձտյանց-180, 29-30.04.2021, էջ 39-40, Հայաստան
Ն. Վարդանյան , Ս. Հարությունյան, Հ. Համբարձումյան, Տ. Դալալյան, Ա. Պողոսյան
Ռոստամ Զալ. հայ-իրանական դյուցազնավեպ
2021 | Գիրք/Book
ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, 2021, 372 էջ, Հայաստան
Символическое значение яблока в армянском фольклоре: в сказках и свадебных песнях
2020 | Հոդված/Article
Contemporary Issues of Literary Studies XIV, The Silk Road Countries` Folklore, Proceedings of International Symposium, Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, 2020, p. 138-146.
Վարդանյան Նվարդ , Էսթեր Խեմչյան
Տավուշի բանահյուսական ժառանգությունը (Երևան, Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի հրատարակություն, 2020, 232 էջ)
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Հայագիտության», Հայագիտական միջազգային հանդես, Եր., 2020, էջ 258-260
Հարսանեկան լացերգերի ծիսական իմաստաբանությունը. մահվան այլաբանական խորհրդապատկերների քննություն
2020 | Հոդված/Article
«Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 2020, № 3 (660), էջ 96-108:
Մի երգի մշակման պատմություն
2020 | Հոդված/Article
«Գիտության աշխարհում» գիտահանրամատչելի հանդես, Եր., № 3, 2020, Էջ 22-26
Բանահյուսական ժամանակակից գրառումներ Զանգակատուն գյուղից
2020 | Գիրք/Book
«Վայոց-Ձոր: Պատմամշակութային ժառանգության դրվագներ», Հավաքական մենագրություն խմբագրությամբ Տորք Դալալյանի, Եր., 2020, էջ 155-161
Ժողովրդական ողբերգերի արձագանքները Թումանյանի պոեմներում
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2020 № 2 (32), էջ 61-70
|
The Symbolic Meaning of the Apple in Armenian Folklore-in Fairy Tales and Wedding Songs
2020 | Թեզիս/Thesis
XIV International Symposium The Silk Road Countries` Folklore (Dedicated to the Memory of Gogla - Giorgi Leonidze), Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, 23- 25.09.2020, p. 268, Georgia
Խնձորը հեքիաթային հարսանիքում, Կերանք խմեցինք, զխերն հիշեցինք
2020 | Թեզիս/Thesis
հացի խնդիրը բանահյուսական և հեղինակային հեքիաթում 11-րդ hեքիաթագիտական գիտաժողով, 26-27.12.2020, էջ 25-26, Հայաստան
«Կարմիր ծաղիկը» և «Եդեմական ծաղիկը» հեքիաթների հետքերով
2019 | Հոդված/Article
«Ոսկե դիվան» հեքիաթագիտական հանդես, Պրակ 6, Եր., 2018-2019, էջ 88-96
Դերային ընկալումները հարսանեկան ծիսերգերի այլաբանական պատկերումներում
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2019 № 1 (28), էջ 63-70
|
Այգու իմաստաբանությունը հարսանեկան երգերի համապատկերում
2019 | Թեզիս/Thesis
Արամ Ղանալանյանի ծննդյան 110-ամյակին նվիրված գիտաժողով: 2019թ․, էջ 29-30
|
Խոսք հիշատակի. Հայագիտության մեծ նվիրյալը. Սարգիս Հարությունյան
2019 | Հոդված/Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2019, 1(655), էջ 384-388
|
«Թագվորի´ մեր, դուրս արի» հարսանեկան կատակերգի հորինվածքն ու գործառնականությունը ծեսում
2019 | Հոդված/Article
Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի աշխատություններ - 3, 2019, 3, էջ 160-172
|
Հեքիաթասացությունը մեր օրերում
2018 | Հոդված/Article
Հնագիտության և ազգագրութան ինստիուտի աշխատություներ - 1, 2018, 1, էջ 458-468
|
Մակս. հայոց բանահյուսական մշակույթը
2017 | Հոդված/Article
Պատմաբանասիրական հանդես: 2017թ․, 1(204), 242-245 էջ, Հայաստան
|
Ծիսապաշտամունքային մոտիվները փեսայի շեմի հարսանեկան ծիսերգերում
2017 | Հոդված/Article
ԿԱՃԱՌ գիտական տարեգիրք: 2017թ․, 2017, N 1, 395-399 էջ, Հայաստան
Թագակիր անձի առաքելությունը ժողովրդական արքայապատում հեքիաթում, 8-րդ հեքիաթագիտական գիտաժողով
2016 | Հոդված/Article
Արքայի դերի ու առաքելության ժողովրդական ըմբռնումները իրապատում հեքիաթում: 2016, 18-19 էջ
Հայ ժողովրդական և գրական հեքիաթի արդի հիմնախնդիրները, Current Issues of Armenian Folk and Literary Fairy Tale
2015 | Գիրք/Book
ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն: 2015թ․, 288 էջ
|
Ճակատագիր սահմանողի անձնավորումը հայ ժողովրդական հեքիաթներում. ավանդականից մինչև ժամանակակից դրսևորումները
2015 | Հոդված/Article
Ոսկե Դիվան, հեքիաթագիտական հանդես: 2015թ․5, 53-64 էջ
Քնի գործառույթը հեքիաթի կառուցվածքային շղթայում
2015 | Թեզիս/Thesis
Քունը և երազը հեքիաթում, 2015, 20-21 էջ
|
Խաչի իմաստաբանությունը հարսանեկան թագվորագովքերում
2014 | Հոդված/Article
«Էջմիածին» Ը (օգոստոս) 2014, էջ 88-98
Ն. Վարդանյան , Ն. Վարդանյան
Բանահյուսական հեքիաթի մշակման և փոխադրության արդի միտումները
2014 | Հոդված/Article
«Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ», միջբուհական կոնսորցիումի գիտական հանդես, Ե., 2014, N2, էջ 113-123
Սահմանային գոտու սիմվոլիկան հրաշապատում հեքիաթում
2013 | Հոդված/Article
«Ոսկե դիվան», հեքիաթագիտական հանդես, պրակ 4, 2012-2013, էջ 46-53
Հարսնառի երգերի բնույթն ու հիմնական մոտիվաշարը
2013 | Հոդված/Article
«Էջմիածին», Գ (մարտ), 2013, էջ 35-48
Գայանե Շագոյան, «Յոթ օր, յոթ գիշեր»
2012 | Հոդված/Article
Հայոց հարսանիքի համայնապատկեր (գրախոսություն), «Պատմաբանասիրական հանդես», Եր, 2012, թիվ 1, էջ 260-263
Ծիածան, սիրո առասպելը մեկ օրապտույտում
2012 | Հոդված/Article
«Չարենցյան ընթերցումներ» (հոդվածների ժողովածու), Գիրք 9, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012, էջ 176-187
Ժանրային խաչաձևումներ
2011 | Հոդված/Article
«Ոսկե դիվան», հեքիաթագիտական հանդես, պրակ 2, Եր., 2011, էջ 118-125
Պարսկական ժողովրդական հեքիաթներ
2011 | Հոդված/Article
Գրախոսություն, «Պատմա-բանասիրական հանդես», Եր., 2011, էջ 256-258
Չինաստանը կախարդական աշխարհի խորհրդանիշ
2011 | Հոդված/Article
«Ոսկե դիվան», հեքիաթագիտական հանդես, պրակ 3, 2011, էջ 84-90
Ժանրային խաչաձևումներ (իրապատում հեքիաթ - առակ - ասացվածք - հանելուկ), «Հեքիաթի զարգացումը բանահյուսական և գրական միջավայրում»,
2010 | Հոդված/Article
Գիտաժողովի ծրագիր և թեզիսներ, Եր., 2010, էջ 31,32
Հայոց իրապատում հեքիաթը, ժանրային-տիպաբանական քննություն
2009 | Գիրք/Book
Եր., 2009, 164 էջ
Հեքիաթի անխելք եղբայրը` որպե տրիքստերային նախնական տիպի հերոս, Հնօրյա զրույցներ և հրաշապատում հեքիաթի արդի մեկնաբանություններ (գիտաժողովի ծրագիր և թեզիսներ),
2009 | Հոդված/Article
Եր., 2009, էջ 20 - 23
Առասպելական տրիքստերի նախնական տիպը հեքիաթային մի սյուժեում
2009 | Հոդված/Article
«Ոսկե դիվան», հեքիաթագիտական հանդես, պրակ 1, դեկտեմբեր, 2009, էջ 82 - 88
Հայոց իրապատում հեքիաթը, ժանրային - տիպաբանական քննություն
2009 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Եր., 2009, 164 էջ
Մսե հմայիլի մոտիվը հայ բանահյուսության մեջ, «Հայ ժողովրդի մշակույթ», XIV
2007 | Հոդված/Article
Նյութեր հանրապետական գիտական նստաշրջանի, Եր., 2007, էջ 305 - 310
Временно - пространственные аспекты в бытовых сказках, Проблемы армянской этнологии и археологии III
2007 | Հոդված/Article
Конферанция молодых ученых,Тезисы докладов, Ереван, 2007, стр. 10 - 11
Տարածաժամանակային գործոնները իրապատում հեքիաթում, «Հայ ազգաբանության և հնագիտության խնդիրներ - 3»
2007 | Հոդված/Article
Եր., 2007, էջ 136 - 143
Ծիսական մի քանի վերապրուկներ հայոց իրապատում հեքիաթներում, «Հայ ժողովրդի մշակույթ»
2006 | Հոդված/Article
XIII պրակ, ՀՀ ԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, Նստաշրջանի նյութեր, Եր., 2006, էջ 255 - 263
Իրապատում հեքիաթ և իրականություն
2005 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (116), Երևան 2005թ., էջ 61-73
|
Իրապատում հեքիաթ և իրականություն
2005 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», Եր., 2005, № 2, էջ 61 - 73
Քրիստոնեական հավատքի արծարծումները հայոց իրապատոմ հեքիաթներում
2005 | Հոդված/Article
«Էջմիածին», 2005, դեկտեմբեր, էջ 74 - 78
Առասպելական տարրերի դրսևորումները հայոց իրապատում հեքիաթներում
2004 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (114), Երևան 2004թ., էջ 169-178
|
Առասպելական տարրերի դրսևորումները հայոց իրապատում հեքիաթներում
2004 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», Եր., 2004, № 4, էջ 169 - 178
Կանանց հարցը Լևոն Շանթի առաջին շրջանի երկերում
2003 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (110), Երևան 2003թ., էջ 179-184
|
Կանանց հարցը Լևոն Շանթի առաջին շրջանի երկերում
2003 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», Եր., 2003, № 2, էջ 179 - 184