Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Փառանձեմ Գառնիկի Մեյթիխանյան

Դոցենտ | Հայոց լեզվի ամբիոն
Կրթություն
1979 - 1984 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետ, հայոց լեզվի և գրականության բաժին

Գիտական աստիճան
բ. գ. թ.
Թեկնածուական աշխատանքի թեմա` Հայերեն նոր բառերը (բառարանագրական նյութի հիման վրա), 1991 թ., ԵՊՀ գիտական խորհուրդ

Կարդացվող դասընթացներ
Ժամանակակից հայոց լեզու, Նորաբանությունները ժամանակակից հայերենում, Մայրենին և թարգմանության խնդիրները (բառագիտություն) - բակալավրիատ
Հատկանվանագիտություն, Աստվածաշնչի հատկանվանագիտություն - մագիստրատուրա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամանակակից հայոց լեզու, բառարանագիտություն և բառարանագրություն, հատկանվանագիտություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն, հունարեն (բառարանով)

Պարգևներ
ՀՀ Նախագահի շնորհակալագիր, Երևան,11 հոկտեմբերի, թիվ 13
ՀՀ Վարչապետի շնորհակալագիր, 24 հունիսի 2005թ. թիվ 110
ԵՊՀ պատվոգիր

Սուրբ Գրքի հայերէն թարգմանութեան խնդիրը եւ Մաշտոցի դերը այդ գործում
2017 | Հոդված/Article
Հայկազեան հայագիտական հանդէս: 2017, 37, էջ 435-440
|
Armenian Translation of Holy Bible and the Role of Mesrop Mashtots
2017 | Հոդված/Article
Language and Culture Scientific Peer Reviewed Journal: 2017, 18, 79-82 pp.
|
Միրցա Հալաջյան, Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Աննա Աբաջյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Ալբերտ Մակարյան , Լեոնիդ Թելյան , Գայանե Խալաթյան, Մարիամ Կուլախսզյան, Վաչագան Ավագյան , Գայանե Մկրտչյան, Ռիտա Սաղաթելյան , Ռուբեն Սաքապետոյան , Պետրոս Կարեյան, Արշալույս Գալստյան , Անիչկա Ղազարյան, Սամվել Մուրադյան , Աշոտ Գալստյան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2017թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 4
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ: 2017թ․, 288 էջ, Հայաստան
Աստվածաշնչի հատկանվանաբանություն
2017 | Գիրք/Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 508 էջ, Հայաստան, Երևան
Մանուկ Աբեղյանը բառարանագիր
2016 | Հոդված/Article
Աբեղյանական ընթերցումներ: 2016, 91-98 էջ
Միրցա Հալաջյան, Աննա Աբաջյան , Գայանե Խալաթյան, Գայանե Մկրտչյան, Լեոնիդ Թելյան , Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Ալբերտ Մակարյան , Ռիտա Սաղաթելյան , Արշալույս Գալստյան, Վաչագան Ավագյան , Մարիամ Կուլախսզյան, Սամվել Մուրադյան , Ռուբեն Սաքապետոյան , Պետրոս Կարեյան, Անիչկա Ղազարյան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2016թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ: 2016թ․, 288 էջ, Հայաստան
|
Միրցա Հալաջյան, Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Ալբերտ Մակարյան , Ռիտա Սաղաթելյան , Մարիամ Կուլախսզյան, Լեոնիդ Թելյան , Աննա Աբաջյան , Գայանե Խալաթյան, Գայանե Մկրտչյան, Պետրոս Կարեյան, Անիչկա Ղազարյան, Արշալույս Գալստյան, Վաչագան Ավագյան , Սամվել Մուրադյան , Ռուբեն Սաքապետոյան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2017թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2
2016 | Գիրք/Book
«Րաբունի» ՍՊԸ: 2016թ․, 288 էջ
Միրցա Հալաջյան, Աննա Աբաջյան , Լեոնիդ Թելյան , Գայանե Խալաթյան, Գայանե Մկրտչյան, Արշալույս Գալստյան, Վաչագան Ավագյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Մարիամ Կուլախսզյան, Ռիտա Սաղաթելյան , Ալբերտ Մակարյան , Ռուբեն Սաքապետոյան , Սամվել Մուրադյան , Անիչկա Ղազարյան, Պետրոս Կարեյան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2017թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3
2016 | Գիրք/Book
«Րաբունի» ՍՊԸ: 2016թ․, 272 էջ, Հայաստան
Յատուկ անունների թարգմանական տարբերակները Աստուածաշունչ գրքերում
2016 | Հոդված/Article
ՀԱՆԴԷՍ ԱՄՍՕՐԵԱՅ, 2016թ․, համար 1-12, 429-456 էջ, Հայաստան
Աստծու անուններն ու անվանումները Սուրբ Գրքում (Հայր Աստված)
2016 | Հոդված/Article
Պատմաբանասիրական հանդես, 2016թ․, 1, 141-158 էջ, Հայաստան
Էլոհիմ-Աստված, Սաբա(վ)ովթ-զորությունների Տեր բառերի ստուգաբանության շուրջ
2016 | Հոդված/Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2016թ․, 1/646/, 232-248 էջ, Հայաստան
Կուռ, Դիք, Չաստված և դրանց անունները Աստվածաշնչում
2016 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2016թ․, թիվ 1(53), 98-109 էջ, Հայաստան
Ուղղագրական և բառային զուգաձևությունները ժամանակակից հայերենում
2015 | Հոդված/Article
Արդի հայերենի հիմնախնդիրներ, 2015, 97-102 էջ
Աստծուն տրված անուններն ու անվանումները Սուրբ Գրքում (Որդի Աստված և Սուրբ Հոգի)
2015 | Հոդված/Article
Բանբեր հայագիտության, 2015թ․, համար 3, 155-166 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2016 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 4
2015 | Գիրք/Book
Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2015, 288 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2016 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2
2015 | Գիրք/Book
Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2015, 304 էջ
Բանաստեղծական հատկանվանաբանություն. Թումանյանը և աստվածաշնչային անունները
2015 | Հոդված/Article
«Կրթություն» շաբաթաթերթ, 15.07.2015թ., 7-9 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2013 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2
2013 | Գիրք/Book
Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2013, 320 էջ
Հայերենի ուղղագրական նոր բառարան
2013 | Հոդված/Article
Վերահրատարակություն, ԵՊՀ հրատարակչություն, Ե. 2013թ., 428 էջ
Աստվածաշնչի հատկանվանագիտություն. Եբրայական անունների քննություն
2013 | Հոդված/Article
Տարեգիրք. Աստվածաբանության ֆակուլտետ, 2013թ. էջ 86-106
Հովհ. Բարսեղյան, Փ. Մեյթիխանյան
Հայոց լեզու. հանրակրթական դպրոցի դասագիրք 9-րդ դասարանի համար
2013 | Գիրք/Book
Երևան, «Աստղիկ Գրատուն» հրատարակչություն, Ե., 2013թ., 160 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2013 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, I մաս
2012 | Գիրք/Book
Երևան, 2012, 176 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2012 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, IV մաս
2012 | Գիրք/Book
Երևան, 2012, 248 էջ
Սուրբ գրքի հայերեն թարգմանության շուրջ
2012 | Հոդված/Article
«Օրերե», Համաեվրոպական անկախ ամսագիր, 1042 /66/ 2012թ., Պրահա, էջ 54-56
Հովհ. Բարսեղյան, Փ. Մեյթիխանյան
Հայոց լեզու. հանրակրթական դպրոցի դասագիրք 8-րդ դասարանի համար
2012 | Գիրք/Book
Երևան, «Աստղիկ Գրատուն» հրատարակչություն, Ե., 2012թ., 160 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2012 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, II մաս
2011 | Գիրք/Book
Երևան, 2011, 248 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2012 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, I մաս
2011 | Գիրք/Book
Երևան, 2011, 248 էջ
Աստվածաշնչյան ոճանուններ
2011 | Հոդված/Article
«Նորք» հանդես, 2011թ., հ.1, էջ 141-150
Հայոց լեզու. Ուսուցչի ձեռնարկ 7-9-րդ դասարանների համար
2011 | Գիրք/Book
Երևան, «Աստղիկ Գրատուն» հրատարակչություն, Ե., 2011թ., 90 էջ
Հովհ. Բարսեղյան, Փ. Մեյթիխանյան
Հայոց լեզու. հանրակրթական դպրոցի դասագիրք 7-րդ դասարանի համար
2011 | Գիրք/Book
Երևան, «Աստղիկ Գրատուն» հրատարակչություն, Ե., 2011թ., 176 էջ
Աստվածաշնչի հատկանվանագիտություն. լեռնանուններ
2010 | Գիրք/Book
Լրաբեր 3, ՀՀ ԳԱԱ,Գիտություն հրատարակչություն, Երևան 2010, էջ 262-268
Աստվածաշնչի հատուկ անունների բառարանները
2010 | Հոդված/Article
Հայագիտություն և զուգադրական լեզվաբանություն, Երևան 2010
Աստվածաշնչի հատկանվանագիտություն. մարգարեներ
2008 | Հոդված/Article
Հայ Աստվածաբան, Գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ Հրատարակչություն, Երևան 2008, էջ 19-30
Աստվածաշնչի հատկանվանագիտության հիմնախնդիրները և եզրաբանությունը
2008 | Հոդված/Article
Կանթեղ, Գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան 2008, թիվ 3, էջ 66-77
Աստվածաշնչի հատկանվանագիտություն. տառադարձություն, ուղղագրություն
2008 | Գիրք/Book
ԵՊՀ Հրատարակչություն, Երևան 2008
Եղեռն բառի լեզվական քննություն
2007 | Հոդված/Article
Վեմ, թիվ 1 (26), Երևան, 2007, էջ 144-147
Մեսրոպ Մաշտոցը և Սուրբ Գրքի թարգմանությունը
2007 | Հոդված/Article
Կանթեղ, Գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան 2007, թիվ 1, էջ 59-65
Հայերենի ուղղագրական նոր բառարան (30 հազար բառային միավոր)
2005 | Գիրք/Book
ԵՊՀ Հրատարակչություն, Երևան, 2005 թ., 428 էջ
Աստվածաշնչի հատուկ անունների բառարանները
2004 | Հոդված/Article
Հայագիտություն և զուգադրական լեզվաբանություն, Դ պրակ, Երևան, 2004, էջ 135-142
Աստվածաշնչի և հայոց սուրբ անվանց բառարան
2001 | Գիրք/Book
ԵՊՀ Հրատարակչություն, Երևան 2001, 531 էջ
Նոր բառերի բացատրական բառարան
1996 | Գիրք/Book
Երևան, Փյունիկ, 1996թ., 208 էջ
Բառակազմական ակտիվության հանդես բերող հայերեն բաղադրիչներ
1990 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (72), Երևան 1990թ., էջ 174-180
|