Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Վարդան Վոլոդյայի Եղիազարյան

Դոցենտ | Ակադեմիկոս Հրանտ Թամրազյանի անվան հայ գրականության պատմության և գրականության տեսու­թյան ամբիոն
Կրթություն (սկսած ԲՈՒՀ-ից)
Երևանի պետական համալսարան, բանասիրական ֆակուլտետ, հայոց լեզվի և գրականության բաժին (1990 - 1995)

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական թեմա - «Մանուկ - Կտրիճ քնարական հերոսի դրսևորման ձևերը հայ միջնադարյան բանաստեղծության մեջ», Երևանի պետական համալսարան, 2002թ.

Աշխատանքային փորձ
2007թ. - ից մինչ այժմ դոցենտ, հայ գրականության ամբիոն
1997-2007թթ. - ասիստենտ, հայ գրականության ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
Հայ հին և միջնադարյան գրականություն (բակալավր)
13 - 18-րդ դդ. հայ քնարերգությունը (բակալավր)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայ հին և միջնադարյան գրականություն
Հայ նոր գրականություն

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն (կարդում և թարգմանում եմ բառարանի օգնությամբ)

Մկրտիչ Նաղաշի սիրո և բնության երգը
2019 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր, 2019, 2(17), էջ 93-104
|
Վիպական տաղը Լիպարիտ զորավարի մասին
2016 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր, 2016, 2(8), 127-138 էջ
|
13 - 16-րդ դարերի քնարեգության զարգտացման միտումները և Հովհ. Երզնկացու առանձնահատկությունները
2010 | Հոդված/Article
Երևան, 2010
Թլկուրանցու աստվածաշնչյան թեմաներով երկու տաղերը
2010 | Հոդված/Article
Երևան, 2010
Քաջության, սիրո և նվիրումի գաղափարները ուշ միջնադարյան հայ բանաստեղծության մեջ
2007 | Հոդված/Article
Երևան, ‹‹Էջմիածին››, 2007, Բ-Գ, էջ137-149
Թուխմանուկի արձագանքները հայ միջնադարյան ժողովրդական երգերում
2007 | Հոդված/Article
Երևան,‹‹Հայոց լեզու և գրականություն››, 2007, թիվ 3-4/43/,էջ 47-54
Հայ միջնադարյան բանաստեղծության ուսուցումը բուհում
2007 | Հոդված/Article
Երևան, ‹‹Մանկավարժական միտք››,2007, թիվ 1-2,էջ 88-96
Հովհաննես Թլկուրանցին սիրո տաղերգու. սիրո հոգեբանությունըԱշայի և Հովհաննեսի սիրավեպում
2007 | Հոդված/Article
Երևան, ‹‹Կիրառական հոգեբանության հիմնախնդիրներ››,2007թ., էջ 237-246
Կտրիճ - Մանուկի դրսևորման ձևերը 11-16-րդ դարերի հայ տաղերգության մեջ
2002 | Հոդված/Article
Երևան,‹‹Նոր-Դար››,2002,թիվ 1,էջ 251-260
«Մանուկ - կտրիճ» հերոսը և հայ միջնադարյան երիտասարդական կազմակերպությունները
2000 | Հոդված/Article
Երևան, ‹‹Գարուն››, 2000, թիվ 10, էջ 29-32
Անձնազոհ Մանուկի խորհրդանշական կերպարը միջնադարյան հայրեններում
1999 | Հոդված/Article
Երևան,‹‹Իրան-Նամե›› ,1999, թիվ 10, էջ 29-32