Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Ժենյա Անդրանիկի Քալանթարյան

Պրոֆեսոր | Գրականության տեսու­թյան և գրաքննադատության ամբիոն
Կրթություն
1959 - 1964 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի հայոց լեզվի և գրականության բաժնի ուսանող
1964 - 1968 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի հայ գրականության ամբիոնի ասպիրանտ

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական թեմա - «Սովետահայ արձակը 1930-ական թթ.», 1968, ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետում գործող գրականագիտության մասնագիտական խորհուրդ
Դոկտորական թեմա - «Հայ գրականագիտության պատմություն», 1987, ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետում գործող գրականագիտության մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
2015 թ-ից գրականության տեսության և գրաքննադատության ամբիոնի պրոֆեսոր
2007 - 2015 թթ. գրականության տեսության և գրաքննադատության ամբիոնի վարիչ
1990 – 2007 թթ. հայ նորագույն գրականության ամբիոնի պրոֆեսոր
1981 - 1990 թթ. հայ նորագույն գրականության ամբիոնի դոցենտ
1969 - 1981 թթ. սովետահայ գրականության ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Խորհրդահայ գրականության պատմություն, Հայ գրական քննադատության պատմություն, 20-րդ դարասկզբի գրական հոսանքները, Գրական քննադատության տեսություն և մեթոդաբանություն, Հայ նորագույն գրականության պարբերացման խնդիրներ, Արվեստի տեսակների դասակարգման ձևերն ու մեթոդները, գրականագիտական դպրոցներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայ գրականություն, Գրական քննադատություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն (բառարանով)

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ-ում գործող ԲՈՀ-ի գիտական աստիճաններ շնորհող գրականագիտության գծով մասնագիտական խորհրդի նախագահն է, ինչպես նաև Հայաստանի գրողների միության անդամ
ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ

Պարգևներ
2002 թ-ին ստացել է Հայաստանի գրողների միության սահմանած տարվա լավագույն քննադատ մրցանակը
2004 թ-ին պարգևատրվել է գիտության և կրթության նախարարության պատվոգրով
2009 թ-ին ստացել է ՀՀ Վարչապետի մեդալ
2011 թ. «Մովսես Խորենացի» մեդալ
2012 թ. ԿԳ նախարարության ոսկե հուշամեդալ
2015 թ. ԵՊՀ ոսկե մեդալ
2015 թ. ՀԳՄ «Հրանտ Մաթևոսյան» ամենամյա մրցանակ

Քննադատությունը իբրև գործնական գրականագիտություն
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 290 էջ
Հումանիտար գիտությունների «ճգնաժամը» և գրաքննադատությունը
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2016 № 3 (21), էջ 3-14
|
Գրականության տեսության արդի խնդիրներ
2016 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 328 էջ
|
«Բացակա» հերոսների գեղագիտական դերը Հրանտ Մաթևոսյանի արձակում
2016 | Հոդված/Article
Մաթևոսյանական ընթերցումներ, 2016թ․, 3, 34-60 էջ, Հայաստան
|
История армянской литературно – теоретической мысли 5-19 веков
2015 | Գիրք/Book
Изд-во «Гитутюн» НАН РА, 2015, 403с.
Դիտանկյուն
2015 | Գիրք/Book
Գրականագիտական հոդվածների ժողովածու, «Արմավ» հրատարակչություն, 2015, 307 էջ
Վահան Թոթովենցը և եղեռնը
2015 | Հոդված/Article
«Նորք», Երևան, 2015, նո 3, էջ 128-138
|
Գրականագիտության բազմադիմությունը
2014 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 142.2, 2014, էջ 3-15
|
Հրանտ Մաթևոսյանի «Տաշքենդ» վիպակը
2014 | Հոդված/Article
Տիպաբանական զուգահեռներ, Վէմ, Երևան, 2014, նո. 2, էջ 62 - 92
Չարենցի պոեմների ներժանրային հարցեր
2012 | Հոդված/Article
«Չարենցյան ընթերցումներ» ժող. 9, ԵՊՀ հրատ, Երևան, 2012, էջ 45-72
Միջտեքստայնություն
2012 | Հոդված/Article
«Նորք», 2012, N 2 էջ 148-159
|
Գրականության գործառնությունը
2012 | Հոդված/Article
«Լրաբեր հասարակական գիտությունների», N 2- 3, ԳԱԱ հրատ, Երևան, 2012, էջ 288-305
|
Եղիշե Չարենց
2012 | Գիրք/Book
Մենագրություն, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2012, 310 էջ
Գրականության գործառնությունը
2012 | Հոդված/Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, Երևան, 2012, նո. 2-3, էջ 45 - 72
Թոմաս Վուլֆ և Հրանտ Մաթևոսյան
2011 | Հոդված/Article
«Մաթևոսյանական ընթերցումներ» գիրք 2. ԵՊՀ հրատ. Երևան, 2011, էջ 35-65
|
Գուրգեն Մահարու «Կյանքի գիրքը» կամ ճշմարտության տարբերակները
2011 | Հոդված/Article
«Նորք», N 2, 2011, էջ 117-138
|
Խորհրդածություններ Գրիգոր Պըլտյանի «Հայկական ֆուտուրիզմ» գրքի մասին և նրա առիթով
2010 | Հոդված/Article
«Գրականագիտական հանդես», Երեւան, 2011, էջ 94- 111
Եղեռնական իրադարձությունների արձագանքները Ակսել Բակունցի արձակում
2010 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 130.2, Երևան 2010թ., էջ 5-19
|
Հայ գրականություն
2010 | Գիրք/Book
Հանրակրթական դպրոցի 11-րդ դասարանի համար, 2-րդ վերամշակված հրատարակություն, «Արևիկ» հրատարակչ., 2015թ, 255 էջ
Գրական հորիզոններ
2008 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., Երևան 2008, 277 էջ
Մի քանի դիտարկումներ արդի հայ վեպի ներժանրային զարգացումների մասին
2008 | Հոդված/Article
«Գրական թերթ», Երեւան 2008, 5-6, 14 էջ
Գրող, գրականություն, ընթերցող
2007 | Հոդված/Article
«Նորք», Երեւան 2007, 3
Ուրվագծեր արդի հայ գրականության
2006 | Գիրք/Book
«Զանգակ» հրատ., Երևան 2006, 208 էջ
Մաթևոսյանի դասերը
2006 | Հոդված/Article
«Մաթևոսյանական ընթերցումներ» գիրք 1. ԵՊՀ հրատ, Երևան, 2006 թ., էջ 96-108
Գրական երկի տարաբնույթ ընկալումները
2005 | Հոդված/Article
«Գրականագիտական հանդես», Երեւան 2005, Բ (Դ) պրակներ, էջ 68-77
Արսեն Տերտերյան (դիմանկար)
2005 | Հոդված/Article
«Նշանավոր ճեմարանցիներ» (հոդվածների ժողովածու), Ս. Էջմիածին 2005, էջ 437-446
Անդրադարձներ
2002 | Գիրք/Book
«Զանգակ» հրատ., Երևան 2002, 231 էջ
Հրանտ Թամրազյան
2001 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (104), Երևան 2001թ., էջ 208-211
|
Քրիստոնեական թեմաներն ու խորհրդանիշները Վ. Դավթյանի պոեզիայում
2001 | Հոդված/Article
«Քրիստոնեությունը և հայ գրականությունը» (հոդվածների ժողովածու), Երեւան 2001, 148-175
Հայ գրականություն
2000 | Գիրք/Book
(Միջնակարգ դպրոցի 10-րդ դասարանի համար), «Լույս» հրատ., Երևան 2000, 198 էջ
Գրիգոր Նարեկացու «Մատեան ողբերգութեան» պոեմի և սաղմոսների առնչությունները
1997 | Հոդված/Article
«Ս. Էջմիածին» հրատ., Երևան 1997, 67 էջ
Լևոն Շանթի «Հին աստվածներ» դրաման ժամանակի քննադատության ընկալմամբ
1991 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (74), Երևան 1991թ., էջ 19-34
|
Հրանտ Մաթևոսյանի գեղագիտության մի քանի հարցեր
1991 | Հոդված/Article
«Քննադատական տարեգիրք», Երեւան1991, «Նաիրի» հրատ., թիվ 3, էջ 20 - 40
Վահագն Դավթյան
1991 | Հոդված/Article
«Երևանի համալսարանի» հրատ., Երևան 1991, 163
Արշակ Չոպանյանը սփյուռքահայ գրականության քննադատ
1989 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (69), Երևան 1989թ., էջ 26-36
|
Վահագն Դավթյան. հողի և հայրենիքի խորհուրդը
1989 | Գիրք/Book
Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան 1989, 30 էջ
Հայ գրականագիտության պատմություն
1986 | Գիրք/Book
Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան 1986, 428 էջ
Հայկ Գյուլիքեխյանը քննադատ
1986 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (59), Երևան 1986թ., էջ 38-44
|
Հոգեբանական գրականագիտական դպրոցը և Արսեն Տերտերյանը
1985 | Հոդված/Article
«Քննադատական տարեգիրք», Երեւան 1985, «Նաիրի» հրատ. Էջ 193-219
Խաչատուր Աբովյանը արևմտահայ քննադատության գնահատությամբ
1984 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (54), Երևան 1984թ., էջ 40-55
|
Կեցության փիլիսոփայությունը «Եռանկյունու» մեջ (Ա. Այվազյանի մասին)
1984 | Հոդված/Article
«Գարուն», Երեւան 1984, թիվ 3
Ալեքսանդր Շիրվանզադեի ստեղծագործությունը սովետական շրջանում
1984 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (52), Երևան 1984թ., էջ 36-45
|
Հայ գրական քննադատության քրեստոմատիա
1984 | Գիրք/Book
(հատոր 2), Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան 1984, 410 էջ
Գրական քննադատության տեսության և պատմության հարցեր
1982 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան 1982
Գրական քննադատության տեսության և պատմության հարցեր
1982 | Հոդված/Article
Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան 1982
Հայ գրական քննադատության քրեստոմատիա
1981 | Գիրք/Book
(հատոր 1), Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան 1981, 617 էջ
«Աթիլլա» պոեմի ստեղծագործական պատմությունից
1979 | Հոդված/Article
«Չարենցյան ընթերցումներ», գիրք 4, ԵՊՀ հրատ., Երեւան 1979, 154-167
Չարենցի սիրո լիրիկան
1977 | Հոդված/Article
«Չարենցյան ընթերցումներ», գիրք 3, ԵՊՀ հրատ., Երեւան 1977, էջ 58-98
Ժանրերը սովետահայ գրականության ձևովորման շրջանում
1974 | Գիրք/Book
Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան 1974, 78