Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Հայ բանասիրության ֆակուլտետը համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից է:
>
Հայոց լեզվի ամբիոն
Հայոց ­լեզվի պատմության ամբիոն
Ընդհ­ան­ուր լեզվաբանության ­ամբ­իոն
Ակադեմիկոս Հրանտ Թամրազյանի անվան հայ գրականության պատմության և գրականության տեսու­թյան ամբիոն
Հայ նորագույն գրականության պատմության և գրաքննադատության ամբիոն