Կենսաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Biology
Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետը հիմնադրվել է 1933 թվականին:
>

Բակալավրիատ

Կենսաբանություն

Կենսաֆիզիկա

Կենսաքիմիա

Կենսաինֆորմատիկա


Մագիստրատուրա

Գենետիկա և բջջաբանություն

Էկոլոգիա և բնության պահպանություն

Կենդանաբանություն

Կենսատեխնոլոգիա

Մարդու և կենդանիների ֆիզոլոգիա

Բուսաբանություն

Կենսաֆիզիկա

Կենսաքիմիա

Բժշկական կենսաքիմիա

Կիրառական կենսաբանություն

Կենսաինֆորմատիկա

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Բույսերի կենսաքիմիա
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 152 էջ
Ա. Թ. Կարապետյան, Ս. Ա. Բաջինյան, Մ. Հ. Մալաքյան, Մ. Ա. Շահինյան , Պ. Հ. Վարդևանյան
Ոչ իոնիզացնող էլեկտրամագնիսական ալիքների ազդեցությունը կենսահամակարգերի վրա
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ՌՀՀ հրատ.: 2017թ․, 172 էջ
Բույսերի հավաքի կանոններ և հավաքի ենթակա վայրի բուսատեսակներ՝ դասակարգված ըստ սեզոնայնության
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամ: 2017թ․, 29 էջ, Հայաստան, Երևան
Fluorescence in situ Hybridization (FISH) – Application Guide.PART V. INTERPHASE FISH. Comet-FISH
2017 | Հոդված/Article
Springer (Berlin). 2017, 6 p.
Geothermal springs as a source of thermophiles with biotechnological potential
2017 | Թեզիս/Thesis
Geothermal springs as a source of thermophiles with biotechnological potential. 2017, p. 63
|