Կենսաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Biology
Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետը հիմնադրվել է 1933 թվականին:
>
Աշխատակիցներ
Լիա Լևոնի Օսիպյան
Ամբիոնի պատվավոր վարիչ
Գերասիմ Հարությունի Փանոսյան
Ամբիոնի պատվավոր վարիչ