Կենսաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Biology
Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետը հիմնադրվել է 1933 թվականին:
>
Ալեքսանդր Հրանտի Եսայան

Ինստիտուտի տնօրեն | Էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոն
Կրթություն
2011 թ. (Օգոստոս 24 - 26) Challenges in Capacity Building in Biosafety Training in Agricultural Biotechnology. FAO Regional expert consultation on upgrading of curricula and training programmes in agricultural biotechnology and biosafety
Chisinau, Republic of Moldova
2011 թ. (Հուլիս 29 - Օգոստոս 4) Capacity building in agricultural biotechnologies and biosafety TECHNICAL COOPERATION PROGRAMME (TCP) «Agricultural biotechnologies and biosafety - basic principles and concepts» National training workshop, Tzakhkadzor, Armenia
1967 թ. Երևանի պետական համալսարան, կենսաբանության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական - «Հայակական ԽՍՀՄ-ի գիշատիչ սնկերը», 1986 թ., Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
2007 թ. մինչ օրս Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետի գիտության գծով դեկանի տեղակալ
2003 - մինչ օրս ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոնի դոցենտ
1992- մինչ օրս ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի ավագ գիտաշխատող
2000 -2003 ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոնի ասիստենտ
1990-1992 ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի գիտաշխատող
1986-1989 ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի կրտսեր գիտաշխատող
1972-1986 ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի ավագ լաբորանտ

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ
Էկոլոգիայի և բնության պահպանության հիմունքներ
Էկոլոգիա և ռացիոնալ բնօգտագործում
Մագիստրատուրա
Էկոլոգիական մոնիթորինգ
Կենսաինդիկացիա
Արդյունաբերական և կենսատեխնոլոգիական էկոլոգիա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կենսաբազմազանության պահպանություն, բույսերի գենոմիկա և կենսատեխնոլոգիա, սննդի և կենսաբանական անվտանգություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2011 թ-ից մինչ որս COST FA 1003 «East-West Collaboration for Grapevine Diversity Exploration and Mobilization of Adaptive Traits for Breeding»
2010 թ-ից մինչ օրս 159340-TEMPUS-ES-TEMPUS-JPCR «Կիրառական կենսաբանություն» մագիստրոսական ծրագրի մշակումը, ԵՊՀ
2011- 2012 թթ. OSAF 17119 «Learning Outcomes-based Study Programme on the Example of YSU Bachelor in Biology»
2011 - 2012 թթ. Armenian National Science & Education Fund project N2340 «Հայաստանի Էրեբունի արգելոցում աճող ցորենի վայրի ցեղակիցների ԴՆԹ-ի շթրիխգաղտնագրումը: Բույսերի գենետիկական ռեսուրսների կարգաբանության և պահպանության խնդիրների լուծմանն ուղղված գլոբալ տեխնոլոգիա» , ԵՊՀ
2010 - 2011 թթ. Armenian National Science & Education Fund project N1838 «Բեհովտական ցորենի և տավուշի այծակնի գենետիկական բազմազանության ուսումնասիրությունը և հիվանդությունների նկատմամբ կայունության գեների հայտնաբերումը STS և RAPD ԴՆԹ մարկերների կիրառմամբ», Երևանի պետական համալարան
2008 - 2009 թթ. IFAR Project (Ravi Tadvalkar Memorial Scholarship), «Ցորենի վայրի ցեղակիցների հիվանդությունների նկատմամբ կայունության ուսումնասիրությունը և պահպանությունը ԴՆԹ մարկերների կիրառմամբ», Երևանի պետական համալսարան
2007 - 2009 թթ. UNEP/GEF: «In-situ Conservation of Crop Wild Relatives Through Enhanced Information Management and Field Application» project, ՀՀ Բնության պահպանության նախարարություն
2004 - 2005 թթ. Ինտերակտիվ CD դասընթացի «Կենսաբանության լաբորատորիա» մշակում «Development of the base tool means for support of electronic training»- OSI Assistance Foundation grant, Երևանի պետական համալսարան
2003 - 2004 թթ. Ինտերակտիվ CD դասընթացի «Էկոլոգիայի հիմունքներ» մշակում «Development of the base tool means for support of electronic training»- OSI Assistance Foundation grant, Երևանի պետական համալսարան
2002 - 2003 թթ. Ինտերակտիվ CD դասընթացի «Կենսաբանության հիմունքներ -10» մշակում «Development of the base tool means for support of electronic training» - OSI Assistance Foundation grant, Երևանի պետական համալսարան
2001 - 2002 թթ. Ինտերակտիվ CD դասընթացի «Կենսաբանության հիմունքներ -9» մշակում «Development of the base tool means for support of electronic training»- OSI Assistance Foundation grant, Երևանի պետական համալսարան

Լեզուներ
Ռուսերեն- գերազանց, անգլերեն –լավ, ֆրանսերեն -լավ

Մասնագիտական անդամակցություն
2010 - 2011 թթ. FEBS Advanced Lecture Course “Trends in genetics: Genomic Instability and Pathways of Response”. Դասախոսությունների շարքի կազմակերպման կոնսուլտանտ
2007 թ-ից մինչ օրս ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի «կենսաբանական հանդես» ամսագրի պատասխանատու քարտուղար
2009 թ-ից մինչ օրս Society for Conservation Biology, USA անդամ
2007 - 2008 թթ. «The importance of ecology and nature protection in the sustainable development perspectives», 20-21 November, 2008, Yerevan, Armenia. Կոնֆերանսի կազմակերպման կոմիտեի համակարգող
2008 թ-ից Crop Wild Relatives Discussion Group անդամ .
2005 թ-ից The International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources, Species survival commission, Crop wild relatives specialists group (IUCN, SSC, CWRSG) անդամ
1996 թ-ից մինչ օրս Կլիմայի փոփոխության և էկոլոգիական կրթության ազգային փորձագետ

ayesayan@ysu.am
(+374 10) 57-21-19

Կենսաբանություն 9. մաս 2
2019 | Գիրք/Book
Դասագիրք, Աստղիկ գրատուն, 2019թ․, 104 էջ
Կենսաբանություն 8. Մարդ. Մաս 1
2019 | Գիրք/Book
Դասագիրք, Աստղիկ գրատուն, 2019թ․, 104 էջ
Կենսաբանություն 8. Մարդ. Մաս 2
2019 | Գիրք/Book
Դասագիրք: Աստղիկ գրատուն, 2019թ․, 112 էջ
Կենսաբանություն 9. մաս 1
2019 | Գիրք/Book
Դասագիրք, Աստղիկ գրատուն, 2019թ․, 104 էջ
Կենդանի օրգանիզմների բազմազանությունը
2018 | Գիրք/Book
Դասագիրք: Աստղիկ գրատուն, 2018թ․, 257 էջ
Կենսաբանություն 12
2018 | Գիրք/Book
Դասագիրք, Աստղիկ գրատուն, 2018թ․, 160 էջ
Կենսաբանություն 11
2018 | Գիրք/Book
Դասագիրք: Աստղիկ գրատուն, 2018թ․, 144 էջ
Կենսաբանություն 10
2018 | Գիրք/Book
Դասասգիրք: Աստղիկ գրատուն, 2018թ․, 112 էջ
Անտոնյան Ա. Պ. , Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս. , Դանիելյան Ֆ. Դ. , Եսայան Ա. Հ. , Թանգամյան Տ. Հ., Թռչունյան Ա. Հ. , Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ. , Փարսադանյան Գ. Ա. , Կարապետյան Ա. Ֆ.
Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1
2017 | Գիրք/Book
Աստղիկ գրատուն, 2017թ․, 320 էջ
Անտոնյան Ա. Պ. , Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս. , Դանիելյան Ֆ. Դ. , Եսայան Ա. Հ. , Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ. , Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ. , Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ. , Փարսադանյան Գ. Ա. , Կարապետյան Ա. Ֆ.
Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2
2017 | Գիրք/Book
Աստղիկ գրատուն, 2017թ․, 296 էջ
Կենսաբանություն 10
2017 | Գիրք/Book
Աստղիկ գրատուն, 2017թ․, 208 էջ
Կենսաբանություն 11
2017 | Գիրք/Book
Աստղիկ գրատուն, 2017թ․, 240 էջ
Ալեքսանդր Եսայան , Նելլի Հովհաննիսյան , Արսեն Բոբոխյան , Դալլակյան Մարինա, Սուրեն Հոբոսյան, Բորիս Գասպարյան
Հայկական խաղող և գինի
2017 | Գիրք/Book
Մենագրություն: Անտարես: 2017, 440 էջ
Aleksandr Yesayan , Nelli Hovhannisyan , Boris Gasparyan, Suren Hobosyan, Marina Dallakyan, Arsen Bobokhyan
Armenian vine and wine
2017 | Գիրք/Book
Antares: 2017, 440 pp.
The Role of Monastic Gardens in Sustainable of Grape (Vitis vinifera L.) Genetic Diversity in Armenia
2016 | Թեզիս/Thesis
1st International Agrobiodiversity Congress. 2016, p. 77
|
Hovhannisyan N. H., Yesayan A. H. , Esoyan S. S. , Dallakyan M. V. , Manukyan I. M., Danlielyan A.
Local Wheat and Barley Genetic Diversity as a Source of Adaptive Traits to Sustain Forecasted Climate Change
2016 | Թեզիս/Thesis
1st International Agrobiodiversity Congress. 2016, p. 286
Անտոնյան Ա. Պ. , Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս. , Դանիելյան Ֆ. Դ. , Եսայան Ա. Հ. , Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ. , Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ. , Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ. , Փարսադանյան Գ. Ա.
Կենսաբանություն 2015թ Պետական և ավարտական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան Մաս 1
2016 | Գիրք/Book
Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 296 էջ
Preliminary data on morphological, genetic and enological diversity of neglected authochtonous grape varieties of Armenia
2016 | Հոդված/Article
Biological Journal of Armenia, 2016, 4(68), pp. 98-104
|
Անտոնյան Ա. Պ. , Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս. , Դանիելյան Ֆ. Դ. , Եսայան Ա.Հ. , Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ. , Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ. , Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ. , Փարսադանյան Գ. Ա.
Կենսաբանություն 2015թ Պետական և ավարտական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան Մաս 3
2016 | Գիրք/Book
Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 384 էջ
Անտոնյան Ա. Պ. , Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս. , Դանիելյան Ֆ. Դ. , Եսայան Ա. Հ. , Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ. , Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ. , Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ. , Փարսադանյան Գ. Ա.
Կենսաբանություն: 2017թ. միասնական քննության առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1
2016 | Գիրք/Book
Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 320 էջ, Հայաստան
Անտոնյան Ա. Պ. , Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս. , Դանիելյան Ֆ. Դ. , Եսայան Ա. Հ. , Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ. , Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ. , Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ. , Փարսադանյան Գ. Ա.
Կենսաբանություն: 2017թ. միասնական քննության առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2
2016 | Գիրք/Book
Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 296 էջ, Հայաստան
Անտոնյան Ա. Պ. , Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս. , Դանիելյան Ֆ. Դ. , Եսայան Ա. Հ. , Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ. , Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ. , Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ. , Փարսադանյան Գ. Ա.
Կենսաբանություն: 2017թ. միասնական քննության առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3
2016 | Հոդված/Article
Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 384 էջ, Հայաստան
Synthetic Engineered Genes, GMOs, and Hybridization with Wild Relatives, in S.S.Yadav, B. Redden
2015 | Հոդված/Article
Crop Wild Relatives and Climate Change, Wiley-Blackwell, ISBN: 978-1-118-85433-4, 2015. pp.250-268
Book of abstracts Resúmenes de comunicaciones Résumés des communications Zusammenfassungen der Beiträge Riassunti delle comunicazioni
2015 | Հոդված/Article
38th World Vine and Wine Congress 13th General Assembly of the OIV 5th to 10th July 2015, Mainz (Germany) Progress and Responsibility
|
Hovhannisyan N. , Yesayan A. , Dallakyan M. , Gasparyan B., Bobokhyan A., Hobosyan S., Muradyan Z., Binder E., Danielyan A.
Promotion to the preservation of Armenian wine grape diversity for wine production by development and publication of bilingual book on Armenian vines and wines
2015 | Հոդված/Article
38th World Vine and Wine Congress 5-10 July, Germany, abstract book, 2015, p.263
|
Hovhannisyan N. A. , Dallakyan M. V. , Yesayan A. H. , Bagoyan T. V., Melyan G. H., Gasparyan B. Z.
Multidisciplinary investigation of identity of the “Areni”grape variety
2015 | Հոդված/Article
38th World Vine and Wine Congress, 5-10 July, Germany, abstract book, 2015, p.52
Application of OIV descriptors for characterization of Armenian autochthonous grapevine varieties: Case Study
2015 | Հոդված/Article
38th World Vine and Wine Congress, 5-10 July, Germany, abstract book, 2015, p.261
|
Hovhannisyan N. A. , Dallakyan M. V. , Yesayan A. H. , Bagoyan T. V., Melyan G. H., Gasparyan B. Z.
Multidisciplinary investigation of identity of the “Areni”grape variety
2015 | Հոդված/Article
BIO Web of Conferences 5, 5 pp., 01013-1-4 (2015). DOI: 10.1051/bioconf/20150501013
|
Synthetic Engineered Genes, GMOs, and Hybridization with Wild Relatives in ''Crop Wild Relatives and Climate Change''
2015 | Գիրք/Book
Textbook, Wiley-Blackwell, 2015, 250 p.
|
Հնագիտության և կենսաբանության խաչմերուկում: Ինչ է պատմում հնագույն ԴՆԹ-ն
2015 | Հոդված/Article
Բնագետ, 2015թ․, 3, 66-71 էջ
|
Genetic characterization of grape varieties in Armenia
2015 | Հոդված/Article
Vitis - Journal of Grapevine Research, 2015, 54, 23-26 pp.
|
Armenian aborigine grape varieties identificationand genetic diversity assessment by 48 snp markers, set for grapevine
2014 | Հոդված/Article
Биолог. журн. Армении, 2 (66), 2014 2014, 84-86
|
Genetic characterization of grape varieties in Armenia
2014 | Հոդված/Article
Final conference, Progress in vitis vinifera diversity evaluation and use, Portugal, 2014, page 55
Կենսաբանություն. 2013թ. Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան
2014 | Գիրք/Book
Մաս 4, Աստղիկ գրատուն, Երևան, 2014, 346 էջ
Կենսաբանություն. 2013թ. Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան
2014 | Գիրք/Book
Մաս 3, Աստղիկ գրատուն, Երևան, 2014, 323 էջ
Կենսաբանություն. Պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան
2013 | Գիրք/Book
Մաս 2, Երևան: Աստղիկ գրատուն, 2012, 276 էջ
Կենսաբանություն. Պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան
2013 | Գիրք/Book
Մաս 1, Երևան: Աստղիկ գրատուն, 2012, 280 էջ
Identification and assessment of genetic diversity of table grape varieties in Armenia
2013 | Թեզիս/Thesis
VI International Conference of Young Scientists ''Biodiversity, Ecology, Adaptation, Evolution” Dedicated To 150th Anniversary of the Birth of Vladimir Lipskiy, Odessa, May, 13-17, 2013, p. 306-307.
Armenian grape varieties SSR fingerprinting by using Qiaxcel DNA fragment analysis system
2013 | Հոդված/Article
Biological Journal of Armenia, #2, 2013, p. 85-89.
|
Կենդանի օրգանիզմների բազմազանություն
2013 | Գիրք/Book
Դասագիրք հիմնական դպրոցի 7-րդ դասարանի համար. «Աստղիկ գրատուն» հրատարակչություն, 2013, 255 էջ
Biology: Diversity of living organisms: Human bod
2013 | Գիրք/Book
The teacher guidebook for Biology 7-8 Textbooks for basic schools. «Astghik gratun» publishing house, Yerevan, 2013, pp. 319 [in Armenian]
Methodological guidebook on development of study programmes and modules
2013 | Գիրք/Book
GIZ project, Sustainable management of biodiversity: South Caucasus. «Asoghik» publishing house, 2013, pp. 63. [in Armenian]
Application of microsatellite markers for varietal identification of grape rootstocks: Preliminary analyses
2013 | Հոդված/Article
Biological Journal of Armenia., 65,3, 2013, pp.136-138
|
Կենսաբանություն. 2013թ. Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան
2013 | Գիրք/Book
Մաս 2, Աստղիկ գրատուն, Երևան, 2013, 261 էջ
Կենսաբանություն. 2013թ. Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան
2013 | Գիրք/Book
Մաս1, Աստղիկ գրատուն, Երևան, 2013, 302 էջ
Կենսաբանություն. 2013թ. Պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան
2013 | Գիրք/Book
Մաս 3, Աստղիկ գրատուն, Երևան, 2013, 280 էջ
Կենսաբանություն. 2013թ. Պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան
2013 | Գիրք/Book
Մաս 2, Աստղիկ գրատուն, Երևան, 2013, 276 էջ
Կենսաբանություն. 2013թ. Պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան
2012 | Գիրք/Book
Մաս 1, Աստղիկ գրատուն, Երևան, 2012, 280 էջ
Molecular tayping of wheat wild relatives by means of microsatellite markers
2011 | Թեզիս/Thesis
Molecular Biology: Advances and Perspectives, Kiev, 2011, page 126
Կենսաբանություն-10
2010 | Գիրք/Book
Դասագիրք ավագ դպրոցի 10-րդ դասարանի բնագիտամաթեմատիկական և ընդհանուր հոսքերի համար, ”Աստղիկ գրատուն” հրատարակչություն, 2010, 208 էջ
«Կենսաբանություն-10,11,12» ուսուցչի ձեռնարկ
2010 | Գիրք/Book
Ավագ դպրոցի 10-12-րդ դասարանի բնագիտամաթեմատիկական և ընդհանուր հոսքերի համար. ”Աստղիկ գրատուն” հրատարակչություն, 2010, 96 էջ
Կենսաբանություն-11
2010 | Գիրք/Book
Դասագիրք ավագ դպրոցի 11-րդ դասարանի բնագիտամաթեմատիկական և ընդհանուր հոսքերի համար, «Աստղիկ գրատուն» հրատարակչություն 2010, 208 էջ
Էկոլոգիայի և բնության պահպանության հիմունքներ
2010 | Գիրք/Book
Զանգակ-97, Երևան, 2010, 223 էջ
Assessment of genetic of genetic diversity of Triticum boeoticum and Triticum urartu populations by application of RAPD markers
2010 | Հոդված/Article
Biological Jоurnal of Armenia, N 2 (62), 2010, pp. 57-63
|
«Կենսաբանություն-11» դասագրքի «Կենսաբանության մեթոդական տետր»
2010 | Գիրք/Book
Ավագ դպրոցի 11-րդ դասարանի բնագիտամաթեմատիկական և ընդհանուր հոսքերի համար, մաս - 1-ին.”ՙԱստղիկ գրատուն” հրատարակչություն, 2010, 32 էջ
«Կենսաբանություն-10» դասագրքի «Կենսաբանության մեթոդական տետր»
2010 | Գիրք/Book
Ավագ դպրոցի 10-րդ դասարանի բնագիտամաթեմատիկական և ընդհանուր հոսքերի համար, մաս - 1- ին.«Աստղիկ գրատուն» հրատարակչություն, 2010, 32 էջ
«Կենսաբանություն-10» դասագրքի «Կենսաբանության մեթոդական տետր»
2010 | Գիրք/Book
Ավագ դպրոցի 10-րդ դասարանի բնագիտամաթեմատիկական և ընդհանուր հոսքերի համար, մաս – 2րդ, «Աստղիկ գրատուն» հրատարակչություն, 2010, 32 էջ
Կենսաբանական անվտանգության խնդիրների լուսաբանումը էկոլոգիայի դասավանդման համակարգում
2009 | Հոդված/Article
Բնագետ, 1-2, Երևան, 2009, էջ 48-49
Ուսուցչի ձեռնարկ. Ընդհանուր օրինաչափություններ: Հանրակրթական դպրոցի 9-րդ դասարանի դասագրքի համար
2009 | Գիրք/Book
Աստղիկ գրատուն, Երևան, 2009թ., 75 էջ
Կենսաբանություն: 2222 թեստային առաջադրանքների շտեմարան
2009 | Գիրք/Book
Երևան, Աստղիկ գրատուն, 2009թ, 428 էջ
PCR based identification as sensitive method for qualitative detection of genetically modified organisms
2009 | Հոդված/Article
Biological Jоurnal of Armenia, N 3 (61), 2009, pp. 63-71
Possible environmental risks of introduction of genetically modified plants in Armenia and their assessment
2009 | Հոդված/Article
Biological Jоurnal of Armenia, N 3 (61), 2009, pp. 63-71
Կենսաբանություն: Ընդհանուր օրինաչափություններ
2009 | Գիրք/Book
Աշխատանքային տետր: Հանրակրթական դպրոցի 9-րդ դասարանի դասագրքի համար, Աստղիկ գրատուն, Երևան, 2009թ., 64 էջ
Կենսաբանություն: Ընդհանուր օրինաչափություններ
2009 | Գիրք/Book
Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 9-րդ դասարանի համար, Աստղիկ գրատուն, Երևան, 2009թ.175 էջ
Determination of salt tolerance in wild einkorn wheat (Triticum boeoticum Boiss.) under in vitro conditions
2009 | Հոդված/Article
The newsletter of the Crop Wild Relative Specialist Group, IUCN, Italy, N7, 2009, pp4-7
|
Cytogenetic Characterisation of callus culture of Nerium oleander
2008 | Հոդված/Article
Biological Jоurnal of Armenia, N 1-2(60), 2008, pp. 130-134
Ն.Ա. Հովհաննսիյան , Է.Մ. Դուլու, Ա.Հ. Եսայան , Կ.Վ. Գրիգորյան , Մ.Ռոջեր, Հ. Կնոուպֆեր, Ա.Ամրի, Ա.Մ.Դանիելյան
ԴնԹ մարկերների կիրառումը մշակաբույսերի վայրի ցեղատեսակների գենետիկական բազմազանության և սելեկցիոն պոտենցիալի գնահատման համար
2008 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբ.հանդես, 4(60), 2008, pp. 62-67
|
Antimutagenic activity of polysaccharide fraction of Nerium oleander L. callus culture
2008 | Հոդված/Article
Biological Jоurnal of Armenia, N 1-2(60), 2008, pp. 135-140
|
Բնապահպանություն և Աստվածաբանություն
2007 | Գիրք/Book
Վաղարշապատ, 2007, 215 էջ
Characterization of plant genetic resources by using PCR based molecular markers for sustainable conservation of wild plants
2007 | Հոդված/Article
Biodiversity Information Technologies and Management, Yerevan, Armenia, 2007, N7, pp. 100-106
Application of plants isolated cultures technologies in vitro for adaptation and preservation of rare species of Armenian flora in case of forecast climate change
2006 | Հոդված/Article
Art6th Annual International Conference of REC Caucasus for Climate change Shindisi (Georgia), 2006, pp. 77-79
Բնական ջրերի անալիզի մեթոդներ
2006 | Գիրք/Book
Երևանի համալսարանի հրատարակություն, Երևան 2006թ., 72 էջ
Եսայան Ա. , Սարգսյան Ս., Դարբինյան Կ., Տիտանյան Ա.
«Կենսաբանության լաբորատորիա 10»
2005 | Գիրք/Book
Ինտերակտիվ դասընթաց լազերային սկավառակի տեսքով, ԵՊՀ, “TeachArm”, Երևան, 2005, 250 էջ
On-line course of basics of environment as one of the models of continual environmental education for sustainable development
2005 | Հոդված/Article
Fifth Annual International Conference of REC Caucasus, Education for sustainable development, Proceedings of the Conference, Tbilisi, 2005, pp. 76-78
Հովհաննիսյան Ն. , Եսայան Ա. , Սարգսյան Ս., Դարբինյան Կ.
«Էկոլոգիայի հիմունքներ 10»
2004 | Գիրք/Book
Ինտերակտիվ դասընթաց լազերային սկավառակի տեսքով. ԵՊՀ, “TeachArm”, Երևան, 2004, 250 էջ
Եսայան Ա. , Սարգսյան Ս., Դարբինյան Կ., Տիտանյան Ա.
«Կենսաբանություն 9»
2002 | Գիրք/Book
Ինտերակտիվ դասընթաց լազերային սկավառակի տեսքով, ԵՊՀ, “TeachArm”, Երևան, 2002, 250 էջ.