Կենսաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Biology
Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետը հիմնադրվել է 1933 թվականին:
>
Ֆելիքս Դանիելի Դանիելյան

Պրոֆեսոր | Կենդանաբանության ամբիոն
Կրթություն
1956 - 1962 - ԵՊՀ

Գիտական աստիճան
կ.գ.թ. «Հայկական ժայռային մողեսների էկոլոգիաֆաունիստական ուսոմնասիորությունները», Սանկտ-Պետերբուրգ, 03/12/1969
կ.գ.դ. «Կովկասյան ժայռային մողեսների կուսածնության հիբրիդային առաջացաման թեորիան», Կիև, 10/10/1988

Աշխատանքային փորձ
1960-1962 ԵՊՀ կենդանաբանության ամբիոնի լաբորանտ,
1962-1969 ԵՊՀ կենդանաբանության ամբիոնի աագ լաբորանտ,
1969-1971 ԵՊՀ կենդանաբանության ամբիոնի ասիստենտ
1971-1979 ԵՊՀ կենդանաբանության ամբիոնի ավագ դասախոս
1979-1990 ԵՊՀ կենդանաբանության ամբիոնի դոցենտ
1990-2004 ԵՊՀ կենդանաբանության ամբիոնի պրոֆեսոր
2004-մինչ այժմ ԵՊՀ կենդանաբանության ամբիոնի վարիչ

Կարդացվող դասընթացներ
Կենդանաբանություն, Հերպետոլոգիա, Կենդանիների էկոլոգիա և պահպանություն, Մասնագիտության արդի խնդիրներ, Կենդանիների համեմատական մորֆոլոգիա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կենդանաբանություն, Էկոլոգիա, Կենդանիների պահպանությւոն, Պարթենոգենեզ, պալեոզոոլոգիա, կենդանաաշխարհագրություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների (ներկա և անցյալ)
Ռուսաստանի Դաշնության կողմից ֆինանասավորվող հիմնովինհետազոտություններ, 1998

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն, Գերմաներեն

Մասնագիտական անդամակցություն ( ՀԿ, մասնագիտական խորհուրդ, գիտական հանդեսի խմբագրություն, ֆոնդեր և այլն )
Ի.Ի.Նիկոլսկու անվան հերպետոլոգիական գիտական ընկերություն

lacerta@ysu.am
(+374 10) 61-06-49

Անտոնյան Ա. Պ. , Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս. , Դանիելյան Ֆ. Դ. , Եսայան Ա. Հ. , Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ. , Կարապետյան Ա. Ֆ. , Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ. , Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ. , Փարսադանյան Գ. Ա.
Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3
2018 | Գիրք/Book
Աստղիկ գրատուն, 2018թ․, 384 էջ
Изучение гибридных триплоидных самцов скальных ящериц рода Darevskia в симпатрической популяциии Армении
2018 | Հոդված/Article
Биологический журнал Армении. 2018, 2, 70, стр. 64-71
|
Անտոնյան Ա. Պ. , Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս. , Դանիելյան Ֆ. Դ. , Եսայան Ա. Հ. , Թանգամյան Տ. Հ., Թռչունյան Ա. Հ. , Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ. , Փարսադանյան Գ. Ա. , Կարապետյան Ա. Ֆ.
Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1
2017 | Գիրք/Book
Աստղիկ գրատուն, 2017թ․, 320 էջ
Անտոնյան Ա. Պ. , Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս. , Դանիելյան Ֆ. Դ. , Եսայան Ա. Հ. , Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ. , Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ. , Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ. , Փարսադանյան Գ. Ա. , Կարապետյան Ա. Ֆ.
Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2
2017 | Գիրք/Book
Աստղիկ գրատուն, 2017թ․, 296 էջ
Կենսաբանություն 10
2017 | Գիրք/Book
Աստղիկ գրատուն, 2017թ․, 208 էջ
Կենսաբանություն 11
2017 | Գիրք/Book
Աստղիկ գրատուն, 2017թ․, 240 էջ
Victor Spangenberg, Marine Arakelyan , Eduard Galoyan, Sergey Matveevsky, Ruzanna Petrosyan , Yuri Bogdanov, Felix Danielyan , Oxana Kolomiets
Reticulate Evolution of the Rock Lizards: Meiotic Chromosome Dynamics and Spermatogenesis in Diploid and Triploid Males of the Genus Darevskia
2017 | Հոդված/Article
Genes. 2017, 8, pp. 1-15
|
Спангенберг В. Е., Аракелян М. С. , Даниелян Ф. Д. , Матвеевский С. Н., Петросян Р. К., Галоян Э. А., Коломиец О. Л.
Особенности конкурентного синапсиса гомеологичных хромосом в мейозе приводят к тератозооспермии у триплоидных гибридов Армянских скальных ящериц
2016 | Թեզիս/Thesis
Сборник тезисов Всероссийской конференции "50 лет ВОГиС: успехи и перспективы. 2016, стр. 291
|
Անտոնյան Ա. Պ. , Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս. , Դանիելյան Ֆ. Դ. , Եսայան Ա. Հ. , Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ. , Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ. , Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ. , Փարսադանյան Գ. Ա.
Կենսաբանություն 2015թ Պետական և ավարտական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան Մաս 1
2016 | Գիրք/Book
Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 296 էջ
Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի երկկենցաղները ու սողունները
2016 | Գիրք/Book
Մենագրություն: Էդիթ Պրինտ: 2016թ․, 200 էջ, Հայաստան, Երևան
Անտոնյան Ա. Պ. , Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս. , Դանիելյան Ֆ. Դ. , Եսայան Ա.Հ. , Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ. , Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ. , Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ. , Փարսադանյան Գ. Ա.
Կենսաբանություն 2015թ Պետական և ավարտական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան Մաս 3
2016 | Գիրք/Book
Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 384 էջ
Անտոնյան Ա. Պ. , Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս. , Դանիելյան Ֆ. Դ. , Եսայան Ա. Հ. , Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ. , Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ. , Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ. , Փարսադանյան Գ. Ա.
Կենսաբանություն: 2017թ. միասնական քննության առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1
2016 | Գիրք/Book
Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 320 էջ, Հայաստան
Անտոնյան Ա. Պ. , Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս. , Դանիելյան Ֆ. Դ. , Եսայան Ա. Հ. , Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ. , Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ. , Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ. , Փարսադանյան Գ. Ա.
Կենսաբանություն: 2017թ. միասնական քննության առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2
2016 | Գիրք/Book
Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 296 էջ, Հայաստան
Անտոնյան Ա. Պ. , Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս. , Դանիելյան Ֆ. Դ. , Եսայան Ա. Հ. , Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ. , Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ. , Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ. , Փարսադանյան Գ. Ա.
Կենսաբանություն: 2017թ. միասնական քննության առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3
2016 | Հոդված/Article
Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 384 էջ, Հայաստան
Infestation of dice snake natrix tessellata (laurenti, 1768) by helminths in Armenia
2016 | Հոդված/Article
Biological Journal of Armenia, 2016, 1, 89-91 pp.
|
A. V. Omelchenkoa, A. E. Girnyk, F. A. Osipov, A. A. Vergun, V. G. Petrosyan, F. D. Danielyan , M. S. Arakelyan , A. P. Ryskov
Genetic Differentiation among Natural Populations of the Lizard Complex Darevskia raddei as Inferred from Genome Microsatellite Marking
2016 | Հոդված/Article
Russian Journal of Genetics, 2016, 52, 2, стр. 231-235
|
А. В. Омельченко, А. Е. Гирнык, Ф. А. Осипов, А. А. Вергун, В. Г. Петросян, Ф. Д. Даниелян , М. С. Аракелян , А. П. Рысков
Генетическая дифференциация природных популяций ящериц комплекса darevskia raddei по данным микросателлитного маркирования геномов
2016 | Հոդված/Article
Генетика. 2016, 52, 2, стр. 260-264
|
Blood parasites morphotypes of rock lizards of Armenia (Հայաստանի ժայռային մողեսների արյան մակաբույծների մորֆոխմբերը)
2015 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2015 #2, էջ 45-49
|
Մ. Ռ. Աբրահամյան, Ռ. Կ. Պետրոսյան, Է. Ա. Գալոյան, Ֆ. Դ. Դանիելյան , Մ. Ս. Առաքելյան
Seasonal and daily activities of two syntopic parthenogenetic lizards of genus Darevskia (Darevskia ցեղատեսակի երկու կուսածին մողեսների սեզոնային և օրական ակտիվությունները)
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2014 #2, էջ 39-42
|
Կենդանի օրգանիզմների բազմազանություն
2013 | Գիրք/Book
Դասագիրք հիմնական դպրոցի 7-րդ դասարանի համար. «Աստղիկ գրատուն» հրատարակչություն, 2013, 255 էջ
Biology: Diversity of living organisms: Human bod
2013 | Գիրք/Book
The teacher guidebook for Biology 7-8 Textbooks for basic schools. «Astghik gratun» publishing house, Yerevan, 2013, pp. 319 [in Armenian]
Էկոլոգիական գործոնների ազդեցությունը ժայռային մողեսների մակաբուծայինվարակվածության վրա
2013 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2013, հատոր LXV 3, էջ 130-135
Arakelyan M. , Nanagulyan S. , Danielyan F. , Ghazaryan A. , Margaryan L.
Survey and conservation of animals, plants and fungi in anthropogenic disturbed semidesert ecosystems of Armenia
2011 | Թեզիս/Thesis
5th International Congress for Conservation Biology Auckland, New Zealand, December 5-9, 2011
Arakelyan M. , Danielyan F. , Corti C., Sindaco R., Leviton A.
Herpetofauna of Armenia and Nagorno-Karabakh
2011 | Հոդված/Article
Salt Lake City SSAR, USA, 2011: 154
Sex differences in loads of blood parasites among lizards genus Darevskia
2010 | Թեզիս/Thesis
7th International Symposium on the Lacertids of the Mediterranean basin, Palma, Balearic Islands, Spain, 06-09 September, 2010:33
Կենսաբանություն-10
2010 | Գիրք/Book
Դասագիրք ավագ դպրոցի 10-րդ դասարանի բնագիտամաթեմատիկական և ընդհանուր հոսքերի համար, ”Աստղիկ գրատուն” հրատարակչություն, 2010, 208 էջ
«Կենսաբանություն-10,11,12» ուսուցչի ձեռնարկ
2010 | Գիրք/Book
Ավագ դպրոցի 10-12-րդ դասարանի բնագիտամաթեմատիկական և ընդհանուր հոսքերի համար. ”Աստղիկ գրատուն” հրատարակչություն, 2010, 96 էջ
Կենսաբանություն-11
2010 | Գիրք/Book
Դասագիրք ավագ դպրոցի 11-րդ դասարանի բնագիտամաթեմատիկական և ընդհանուր հոսքերի համար, «Աստղիկ գրատուն» հրատարակչություն 2010, 208 էջ
«Կենսաբանություն-11» դասագրքի «Կենսաբանության մեթոդական տետր»
2010 | Գիրք/Book
Ավագ դպրոցի 11-րդ դասարանի բնագիտամաթեմատիկական և ընդհանուր հոսքերի համար, մաս - 1-ին.”ՙԱստղիկ գրատուն” հրատարակչություն, 2010, 32 էջ
«Կենսաբանություն-10» դասագրքի «Կենսաբանության մեթոդական տետր»
2010 | Գիրք/Book
Ավագ դպրոցի 10-րդ դասարանի բնագիտամաթեմատիկական և ընդհանուր հոսքերի համար, մաս - 1- ին.«Աստղիկ գրատուն» հրատարակչություն, 2010, 32 էջ
«Կենսաբանություն-10» դասագրքի «Կենսաբանության մեթոդական տետր»
2010 | Գիրք/Book
Ավագ դպրոցի 10-րդ դասարանի բնագիտամաթեմատիկական և ընդհանուր հոսքերի համար, մաս – 2րդ, «Աստղիկ գրատուն» հրատարակչություն, 2010, 32 էջ
Freitas S., Harris D. J., Danielyan F. , Arakelyan M. , Corti C., Carretero M. A.
Phylogeography of the Darevskia raddei species complex based on mtDNA
2009 | Հոդված/Article
7th International Symposium on the Lacertids of the Mediterranean basin, Palma, Balearic Islands, Spain, 06-09 September: 54
Arakelyan M. , Danielyan F. , Turkozan O., Parham J.
Testudo graeca armeniaca from Armenia and NKR
2009 | Հոդված/Article
15th European Congress of Herpetology Kuşadası –Aydin, Turkey, 28 September-2 October, 2009:14
Ուսուցչի ձեռնարկ. Ընդհանուր օրինաչափություններ: Հանրակրթական դպրոցի 9-րդ դասարանի դասագրքի համար
2009 | Գիրք/Book
Աստղիկ գրատուն, Երևան, 2009թ., 75 էջ
Կենսաբանություն: 2222 թեստային առաջադրանքների շտեմարան
2009 | Գիրք/Book
Երևան, Աստղիկ գրատուն, 2009թ, 428 էջ
Կենսաբանություն: Ընդհանուր օրինաչափություններ
2009 | Գիրք/Book
Աշխատանքային տետր: Հանրակրթական դպրոցի 9-րդ դասարանի դասագրքի համար, Աստղիկ գրատուն, Երևան, 2009թ., 64 էջ
Կենսաբանություն: Ընդհանուր օրինաչափություններ
2009 | Գիրք/Book
Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 9-րդ դասարանի համար, Աստղիկ գրատուն, Երևան, 2009թ.175 էջ
Arakelyan M. , Parham J. F., Turkozan O., Danielyan F.
Sympatrsches vorkommen zweier formen von Testudo greca in Armenien und der Republik Nagorno-Karabakh
2008 | Հոդված/Article
Marginata, 2008, 26-30
Parthenogenesis in Caucasian rock lizard of genus Darevskia
2008 | Հոդված/Article
In: Corti C. (ed.) Herpetologia Sardiniae. Soc. Herp. Ital./Edizioni Belvedere, Latina, “Le scienze’(8), 2008: 29-32
The progress of microevolution in hybrids of rock lizards of genus Darevskia
2008 | Հոդված/Article
Biological Journal of Armenia V1
Hybrids of Darevskia valentini, D. armeniaca and D. unisexualis from a sympatric population in Armenia
2008 | Հոդված/Article
Amphibia-Reptilia, 2008, 29: 487-504
|
Биологические особенности малоазиатского тритона в Армении
2007 | Հոդված/Article
Информ технологии и управление, Ереван, 2007, 8
Давоян А. Г., А. В. Асланян , Ф. Д. Даниелян , И. С. Даревский, И. А. Мартиросян
Определение аллельного полиморфизма в популяциях партеногенетических ящериц Darevskia dahli (сем. Lacertidae) с помощью локус-специфического ПЦР
2007 | Հոդված/Article
Генетика. 2007, том 43, N 1, с. 27-31
Davoyan A.G., Aslanyan A.V. , Danielyan F.D. , Darevsky I.S., Martirosyan I.A.
Study of allelic variants stracture of loci Du 281 in Darevskia dahlia (Lacertidae) parthenogenetic lizards populations
2006 | Հոդված/Article
National Academy of RA Electronic Journal of Natural Sciences, 20
Davoyan A.G., Aslanyan A.V. , Danielyan F.D. , Darevsky I.S., Martirosyan I.A.
Study of allelic variants stracture of loci Du 281 in Darevskia dahlia (Lacertidae) parthenogenetic lizards populations
2006 | Հոդված/Article
National Academy of RA Electronic Journal of Natural Sciences, 20
A. G. Davoyan, A. V. Aslanyan , F. D. Danielyan , I. S. Darevsky, I. A. Martirosyan
Study of allelic variants’ stracture of loci Du281 in Darevskia dahli (Lacertidae) parthenogenetic Lizards populations
2006 | Հոդված/Article
National Academy of Scienses of RA. Electronic Journal of Natural Sciences. Molecular Biologi. 2006, p. 38-41
Малышева Д. Н., О. Н. Токарская, Ф.Д. Даниелян , В.Г. Петросян
Генетическая дифференциация партеногенетических ящериц Darevskia Rostombekowi (сем. Lacertidae) по данным ядерных и митохондриальных маркерров ДНК
2006 | Հոդված/Article
Доклады академии наук, 2006, том 4, с. 560-563
Սողուններ
2005 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ, Երևան: ԵՊՀ հրատ., 2005, 144 էջ
|
Age and growth of Eremias strauchi from Armenia
2005 | Թեզիս/Thesis
1th Ukraine Herpetological Congress. Kiev, 9-15 October 2005. P 1
On the record of Caspian Gecko (Tenuidactylus caspius) in Armenia
2003 | Թեզիս/Thesis
12th Ordinari General Meeting Societas Europea Herpetologica (SEH). Saint-Peterburg, 2003, p. 53
Мартиросян И. А., Рысков А. П., Петросян В. Г., Аракелян М. С. , Асланян А.В. , Даниелян Ф. Д. , Даревский И. С., Токарская О. Н.
Изменчивость мини- и микросателлитных маркеров ДНК в популяциях партеногенетической скальной ящерицы Darevskia rostombekovi
2002 | Հոդված/Article
Генетика. 2002, том 38, N 6, с. 828-835
|
Н. Г. Кан, И. А. Мартиросян, И. С. Даревский, Ф. Д. Даниелян , М. С. Аракелян , А. В. Асланян , В. В. Гречко, О. Н. Токарская, А. П. Рысков
ДНК-фингерпринтинг партеногенетических семей ящериц рода Lacerta: обнаружение генетически нестабильных локусов
2000 | Հոդված/Article
Молекулярная биология, 2000, том 34, N 5, с. 834-838
Даниелян Ф. Д. , Григорян А. Ф., Асланян А. В. , Аракелян М. С. , Арзуманян Г. В.
Гаметогенез у триплоидных гибридов L. unisexualis x L. Valentini
1998 | Թեզիս/Thesis
Тезисы докладов научной конференции посвященной 75-летию кафедры зоологии ЕГУ. Ереван. 1998, с. 39-40
Ovoviviparity in the Steppe Adder, Vipera erivanensis
1997 | Թեզիս/Thesis
Abstracts of the Third World Congress of Herpetology. Prague, 1997, p. 49