Կենսաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Biology
Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետը հիմնադրվել է 1933 թվականին:
>
Գերասիմ Հարությունի Փանոսյան

Ամբիոնի պատվավոր վարիչ | Կենսաֆիզիկայի ամբիոն
Կրթություն
1948 - 1953 թթ. Երևանի պետական համալսարան, կենսաբանության ֆակուլտետ, կենսաբան-ֆիզիոլոգ
1953 - 1956 թթ. Մոսկվայի պետական համալսարան, կենդանիների ֆիզիոլոգիայի ամբիոն, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական ատենախոսություն` «Ացետիլխոլին-խոլինէսթերազ համակարգի դերը կմախքային մկանի մկանա-նյարդային սինապսում», 1957, Մոսկվայի պետական համալսարան, հաստատված ՍՍՀՄ ԲՈՀ-ի կողմից
Դոկտորական ատենախոսություն` «Հիստոնների որոշ հատկությունների և ֆունկցիայի ուսումնասիրությունը», 1975, Երևանի պետական համալսարան, հաստատված ՍՍՀՄ ԲՈՀ-ի կողմից
1960 թ. դոցենտի կոչում, ֆիզիոլոգիա մասնագիտությամբ, հաստատված ՍՍՀՄ ԲՈՀ-ի կողմից
1976 թ. պրոֆեսորի կոչում, կենսաֆիզիկա մասնագիտությամբ, հաստատված ՍՍՀՄ ԲՈՀ-ի կողմից

Աշխատանքային փորձ
1956 - 1958 թթ. կրտսեր գիտաշխատող, ՀԽՍՀ ԳԱ Նուրբ օրգանական քիմիայի ինստիտուտ
1958 - 1961 թթ. Երևանի պետական համալսարանի մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ
1961 - 1964 թթ. ՍՍՀՄ Բժշկական Ակադեմիայի Պոլիոմելիտի և վիրուսային էնցեֆալիտների ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող, ք. Մոսկվա
1964 - 1977 թթ. (մինչև 1984թ. համատեղությամբ) Երևանի պետական համալսարանի կենսաֆիզիկայի ամբիոնի հիմնադիր և վարիչ
1977 - 1978 թթ. Երևանի պետական համալսարանի գիտության գծով պրոռեկտոր
1978 - 1983 թթ. Երևանի անասնաբուժական-անասնաբուծական ինստիտուտի ռեկտոր
1983 - 1986 թթ. ՀԽՍՀ ԳԱ Փորձարարական կենսաբանության ինստիտուտի տնօրեն, ք. Երևան
1986 - 1994 թթ. Երևանի պետական համալսարանի կենսաֆիզիկայի ամբիոնի վարիչ
1997 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ կենսաֆիզիկայի ամբիոնի պատվավոր վարիչ
Գիտահետազոտական աշխատանքների կատարում
1966 - 1967 թթ. Լոնդոնի համալսարանի Չեստեր Բիտիի անվան ուռուցքաբանական ինստիտուտ, Լոնդոն
1972 թ. Կալիֆորնիայի տեխնոլոգիական ինստիտուտ, Պասադենա, ԱՄՆ
1976 թ. Պորտսմուտի պոլիտեխնիկական ինստիտուտ, Անգլիա
Գիտական աշխատանքների ստացած արդյունքների զեկուցում և քննարկում
Վիսկոնսինյան համալսարան (ք. Մեդիսոն), Ստենֆորդի համալսարան (Կալիֆորնիայի նահանգ), Բերկլիի Կալիֆորնիայի համալսարան, Տեխասի համալսարան (Հյուստոն), Բեթեզդայի Ազգային առողջաբանության ինստիտուտ, Պենսիլվանիայի համալսարան (Կալտեկ, Պասադենա), Հարվարդի համալսարան, Լոնդոնի համալսարան, Քեմբրիջի համալսարան և այլուր

Կարդացվող դասընթացներ
մոլեկուլային կենսաբանություն, կենսաֆիզիկայի և մոլեկուլային կենսաբանության զարգացման փուլերը

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Քրոմատինի մոլեկուլային կենսաբանություն և կենսաֆիզիկա, քաղցկեղային բջիջների կենսաֆիզիկա և մոլեկուլային կենսաբանություն, ակտիվացված քրոմատինի կառուցվածքն ու ֆունկցիան, կենսաբանորեն ակտիվ նյութերի ազդման մեխանիզմը

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի գիտխորհրդի անդամ
ԵՊՀ «կենսաֆիզիկա», «կենսաքիմիա» և «ռադիոկենսաբանություն» մասնագիտություններով գիտական աստիճան շնորհող մասնագիտական խորհրդի անդամ
«Հայաստանի կենսաբանական հանդեսի» խմբագրական խորհրդի անդամ

Պարգևներ
1970 թ. «Աշխատանքային արիության համար» մեդալ
1981 թ. ՀԽՍՀ Գերագույն խորհրդի պատվոգիր
1986 թ. ՀԽՍՀ Ժողովրդական տնտեսության նվաճումների ցուցահանդեսի մեդալ և պարգև
2009 թ. Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հուշամեդալ
2010 թ. ԵՊՀ «Ոսկե մեդալ»
1981 թ. «ՀԽՍՀ գիտության վաստակավոր գործիչ» կոչում
1997 թ. ԵՊՀ կենսաֆիզիկայի ամբիոնի «պատվավոր վարիչ» կոչում

(+37410) 556549

Changes in content of neutral lipids in rat liver cells nuclear fraction after the cisplatin in vivo action
2010 | Հոդված/Article
Electronic Journal of Natural Sciences; Jan 2010, Vol. 2010 Issue 1, p3-5
Laborator works on biophysics
2002 | Գիրք/Book
ed. "Asoghik" Yerevan, 2002
Լաբորատոր աշխատանքներ կենսաֆիզիկայից
2002 | Գիրք/Book
Ոսումնական ձեռնարկ
Երևան, 2002, 114 էջ
Изменения нуклеотидного состава и метилирования ДНК у злаковых при прорастании
2000 | Հոդված/Article
Физилогия растений 2000, 47, N2, с. 286-290
Minasbekyan L.A., Parsadanyan M.A. , Panosyan G.A. , Vardevanyan P.O.
Russian Journal of Plant Physiology, V.47, N 2, 2000, P.256-259
2000 | Հոդված/Article
Russian Journal of Plant Physiology, V.47, N 2, 2000, P.256-259
Պ. Հ. Վարդևանյան , Գ. Հ. Փանոսյան , Մ. Ա. Փարսադանյան , Բ. Գ. Բոյաջյան, Ա. Թ. Կարապետյան
Изучение структурных изменений хроматина при активации генома (Քրոմատինի կառուցվածքային փոփոխությունների ուսումնասիրությունը գենոմի ակտիվացման ժամանակ)
2000 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2000, #1, էջ 108-113 (ռուսերեն)
|
Stimulatory effect of triphenylmethanic dry-stuffs on Escherichia coli growth and metabolic activity
1998 | Հոդված/Article
Appl. Biochem. Microbiol. 34, 305-308
Vardapetyan H.R., Tiratsuyan S.G. , Vardevanyan P.O. , Bojagyan B.G., Panosyan G.A.
Phospholipid content of germinating wheat embryo
1996 | Հոդված/Article
Plant Physiology, 1996, v. 4, N 4, p. 616-619
Погосян Г.А. , Дремина Е.С., Шаров В.С., Закарян А.Е. , Паносян Г.А. , Владимиров Ю.А.
Кинетика ПОЛ, индуцированного ионами Fe2+ суспензий митохондриальных и ядерных мембран
1996 | Հոդված/Article
Биофизика, 1996, но. 2,с.342-346
Погосян Г.А. , Дремина Е.С., Шаров В.С., Шаров В.С. , Паносян Г.А. , Владииров Ю.А.
Кинетика ПОЛ, индуцированного ионами Fe2+ суспензией митохондриальных и ядерных мембран
1996 | Հոդված/Article
Бифизика, Москва, 1996, 2, с. 342-346
Vardapetyan H.R., Tiratsuyan S.G. , Vardevanyan P.O. , Bojagyan B.G., Panosyan G.A.
Study of grow wheat embryo oligonucleosomes fortified with transcriptionally active genes
1995 | Հոդված/Article
Plant Physiology, 1995, v. 42, N 2, p. 290-294
Հ. Ռ. Վարդապետյան, Ա. Բ. Կիրակոսյան, Ս. Գ. Տիրացույան , Գ. Հ. Փանոսյան
Параметры роста клеточных культур некоторых сортов пшеницы (Ցորենի որոշ սորտերի բջջային կուլտուրաների աճի պայմանները)
1994 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1994, #1, էջ 80-87 (ռուսերեն)
|
Հ. Ռ. Վարդապետյան, Ա. Բ. Կիրակոսյան, Գ. Հ. Փանոսյան , Ռ. Մ. Հարությունյան , Կ. Յու. Մարտիրոսյան
Динамика изменений морфологических характеристик суспензионных культур клеток некоторых сортов пшеницы (Ցորենի որոշ սորտերի բջջային կուլտուրաների մորֆոցիտոլոգիական բնութագրերի փոփոխությունների դինամիկան)
1993 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1993, #1, էջ 96-101 (ռուսերեն)
|
Влияние 17-эстрадиола и гидрокортизона на ПОЛ ядерных мембран клеток печени крыс
1993 | Հոդված/Article
Биол. ж. Армении, Ер., 1993, но. 1, с. 47-49
Спонтанная хемилюминесценция ядерных мембран печени крыс при действии 17 –эстрадиола и гидрокортизона
1991 | Հոդված/Article
Биол. ж. Армении, Ер., 1991, но. 1, с. 48-50
Карапетян А.Т., Паносян Г.А.
Энергетика кооперативных переходов в ДНК
1990 | Հոդված/Article
Учебное пособие
Изд. ЕГУ, Ереван, 1990, 92 с.
Action of starchy endosperm on abscisic acid content in aleurone layers of whe
1989 | Հոդված/Article
Phisiol.i Biokim.Cult.Rast.(Kiev) v.21,n1, p. 42-45
Нейтральные липиды ядерных мембран печени крыс при воздействии гидрокортизона
1987 | Հոդված/Article
Укр.биохим.журн.1987, т.59, N5, с.87-90
Липидный состав ядерного матрикса печени крыс при воздействии гидрокортизона
1987 | Հոդված/Article
Бюлл. Эксп.биол. и мед. 1987, СIV8, с.171-174
Вардеванян П.О. , Вардапетян Г.Р., Вардеванян А.О., Тирацуян С.Г. , Паносян Г.А.
Изменения во фракционном составе гистонов изолированных зародышей пшеницы при прорастании
1986 | Հոդված/Article
Физиология растений, 1986, т.33, N1, с.121-126
Вардеванян П.О. , Вардапетян Г.Р., Паносян Г.А. , Карапетян А.Т.
Изменения спектров кругового дихроизма и параметров плавления комплексов гистонов с ДНК различного ГЦ-содержания
1985 | Հոդված/Article
Биофизика, 1985, т.30, N2, с.347-348
Определение нуклеотидного содержания блоков ДНК по измерению площадей под кривой плавления
1984 | Հոդված/Article
Биофизика, 1984, т.29, N3, с.489-492
Amylase activity in aleurone layers of fresh and stored wheat seeds during germination and after hormone treatment
1984 | Հոդված/Article
Phisiol.Rast. (Moscow) v.31, n9, p.32-39
Карагулян Э.А., Захарян А.П., Паносян Г.А.
Практикум по биофизике
1984 | Գիրք/Book
Учебное пособие
Изд. ЕГУ, Ереван, 1984, 40 с.
Vardapetyan R.R., Letnansky K., Panosyan G.H.
The Evaluation of an Average Nucleotide Composition from Melting Curves
1983 | Հոդված/Article
Biophysical Chemistry, 1983, v.18, p.11-13
Vardevanyan P.O. , Panosyan G. , Vardapetyan H., Tiratsuyan S.G. , Babayan Yu.
Structural changes in wheat DNA during germination
1983 | Գիրք/Book
Studia biophysica 1983, 97, N3, s. 209-212
Պ. Հ. Վարդևանյան , Ս. Հ. Թերզիկյան, Հ. Ռ. Վարդապետյան, Գ. Հ. Փանոսյան
Чувствительный полупроводниковый датчик температуры (Զգայուն կիսահաղորդչային ջերմատարր)
1982 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #2, էջ 151-153 (ռուսերեն)
|
Индукция некоторых ферментов матки кролика эстрадиолом
1982 | Հոդված/Article
Вопр. мед. химии, 1982, 28, N9, с. 764-765
Изменение в хроматине при прорастании и обработке гиббереллином изолированных зародышей пшеницы
1982 | Հոդված/Article
Докл. АН СССР, 1982, 265, N3, с. 765-768
Study of peculiarity of interaction between histones and different origin DNA
1982 | Հոդված/Article
Studia biophysica, 1982, 91, N3, p. 237-238
The models of proton-potassium exchanging systems
1982 | Հոդված/Article
Biophysics (Moscow) 27, 249-252
The Action of cancerlitiks on lactate dehydrogenase isozyme pattern of liver at transplantation of Ehrlich ascites carcinoma
1981 | Հոդված/Article
Journal of Experimental and Clinical Medicine, Academy of Sciences of Armenian SSR, 1981, v.21, N5, pp. 517-521
Мембранный потенциал клеток алейронового слоя семян пшеницы
1981 | Հոդված/Article
Физиология растений, 1981, 21, N6, с. 1174-1180
Действие канцеролитиков на изоферментный спектр лактатдегидрогеназы печени при трансплантации клеток асцитной карциномы Эрлиха
1981 | Հոդված/Article
Журнал экспер. и клинич. медицины АН Арм.ССР, 1981, т.21, N5, с. 517-521
The action of hormones on the lactate dehydrogenase isozyme pattern of the liver at transplantation of Ehrlich ascites tumor cells
1980 | Հոդված/Article
Biological Journal.of Armenia, 1980, v.33, ,11 pp. 1165-1170
Effects of inhibitors on lactate dehydrogenase isozyme pattern of the liver in the process of tumor development
1980 | Հոդված/Article
Biological Journal.of Armenia, 1980, v.33, N10, pp. 1026-1029
Действие гормонов на изоферментный спектр лактатдегидрогеназы печени при введении клеток асцитной карциномы Эрлиха
1980 | Հոդված/Article
Биологический журн. Армении, 1980, т.33, N11, с. 1165-1170
Действие ингибиторов на изоферментный спектр лактатдегидрогеназы печени при опухолеобразовании
1980 | Հոդված/Article
Биологический журн. Армении, 1980, т.33, N10, с. 1026-1029
Lactate dehydrogenase isozyme pattern of rat tissues during the development of carcinosarcoma Walker
1979 | Հոդված/Article
Biological Journal.of Armenia, 1979, v. 32,  11 pp. 1098-1103
Изоферментный спектр лактатдегидрогеназы тканей крыс при развитии карциносаркомы Уокера
1979 | Հոդված/Article
Биологический журн. Армении, 1979, т. 32, N 11, с. 1098-1103
Структура и функция гистонов
1978 | Գիրք/Book
Изд. ЕГУ, Ереван, 1978, 472 с
Связывание сарколизина с гистонами резистентной и чувствительной к алкилирующим агентам линий саркомы Иошида
1973 | Գիրք/Book
Бюллетень Экспер. биологии и медицины, 1973, N12, с. 67-70
Связывание сарколизина с гистоном тимуса и саркомы Иошида
1972 | Գիրք/Book
Вопросы онкологии 18, 1972, N11, с. 76-79
Определение взаимодействия полициклических углеводородов с белками методом хемилюминесценции
1972 | Հոդված/Article
Биофизика, М., 1972, вып. 5, с. 769-774
Մոլեկուլյար կենսաբանությունը և քաղցկեղի պրոբլեմը
1970 | Գիրք/Book
ԵՊՀ, Երևան, 1970, 150 էջ
Паносян Г.А. , Мартиросян Д.М.
Метод получения иммунных сывороток к вирусу Рауса у кур
1969 | Թեզիս/Thesis
Вопросы онкологии 15, 1969, N10, с. 103
Panosyan G.H. , Agol V.I., Zaslavskii V.G.
Some effect of cytotoxic sera upon cancer cell metabolsm
1964 | Հոդված/Article
Acta unio internat. contra cantrum, 1964, 20, 4-5, p. 985-988
Природа “спонтанной активности” мышцы, отравленной антихолинэстеразными веществами и трофическая роль системы ацетилхолин-холинэстераза
1956 | Հոդված/Article
Известия АН Арм. ССР. 1956, Биологические науки 9, N11, с. 35-44